دانلود مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کینتیکی در طی راه رفتن به سمت جلو و عقب


چطور این مقاله تربيت بدنی و علوم ورزشی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2002399 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله تربيت بدنی و علوم ورزشی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
765,000 ریال
شناسه محصول :
2002399
سال انتشار:
2013
حجم فایل انگلیسی :
807 Kb
حجم فایل فارسی :
47 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

تجزیه و تحلیل کینماتیکی و کینتیکی در طی راه رفتن به سمت جلو و عقب

عنوان انگليسي

Kinematic and kinetic analysis during forward and backward walking

نویسنده/ناشر/نام مجله

Gait & Posture

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده تربيت بدنی و علوم ورزشی شامل 5 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 11 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

راه رفتن به عقب(BW) تمرینی است که اخیرا ظهور یافته است. با این حال، مطالعات اندکی پیرامون تجزیه و تحلیل حرکت  BWدر مقایسه با راه رفتن به جلو (FW) وجود دارد. مطالعه حاضر، مکانیزم های BW را از طریق تجزیه و تحلیل کینتیکی نشان داد و بر داده های زمانی معکوس تاکید نمود. یک سیستم سه بعدی ثبت حرکت به منظور بدست آوردن حرکات مفصل و محاسبه توان ها و گشتاورهای مفصل در طی راه رفتن مورد استفاده قرار گرفت. منحنی های نیروی عکس العمل زمین از طریق فورس پلیت ها بدست آمد. هر یک از شرکت کنندگان 10 آزمایش FW و 40 آزمایش  BWرا با پای برهنه انجام دادند. به منظور  بررسی تفاوت های معنی داری بین FW و BW، کلیه داده ها با استفاده از t-test زوجی (p < 0.05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در  BW به دلیل اینکه فرد قادر به دیدن مسیر حرکت نمی باشد، سرعت راه رفتن بطور کلی در مقایسه با FW کاهش می یابد. به عنوان یک نتیجه، ویژگی های گام برای هریک از فعالیت های مربوطه، تفاوت معنی داری را نشان داد. ویژگی های جابجائی زاویه ای همه ی مفاصل در FW  و معکوس شده زمانیBW تقریبا یکسان بود. با این حال، نقاط انتخاب شده از زوایای مفصل تفاوت معنی داری داشت. الگوی گشتاور مفصل زانو در FW  و معکوس شده زمانیBW بسیار مشابه بود. در مفصل زانو و ران، الگوی گشتاور مفصل معکوس شده زمانیBW ساده تر از FW بود. الگوهای توان مچ پا، زانو و ران در FW و BWمتفاوت بود. یکی از یافته های اصلی این مطالعه این بود که نیروی محرکه اصلی و جذب شوک توسط مفصل در طی BW از طریق مفصل مچ پا صورت می گیرد. مفصل زانو و ران قادر به تولید نیروی محرکه نیستند.

1-مقدمه

راه رفتن به عقب (BW) یک تمرین نو ظهور است که به افزایش تعادل و قدرت عضلانی در اندام تحتانی کمک می کند. BW یک سیستم اسکلتی عضلانی و عملکرد قلبی عروقی قوی تر را فراهم می کند. BW هم چنین برای بیمارانی با صدمات پرکاری در اندام تحتانی مفید می باشد زیرا نیروهای عکس العمل مفصل پاتلوفمورال در BW در مقایسه با راه رفتن به جلو(FW) به میزان کمتری مشاهده شد. این فعالیت برای بیماران همی پلژی به منظور تحقق یا بهبود کنترل حرکتی مناسب و عملکرد راه رفتن مفید می باشد. یانگ و همکارانش نشان دادند که الگوهای راه رفتن نامتقارن در بیماران پس از سکته مغزی می تواند با درمان از طریق انجام تمرینات BWبهبود یابد. هاکنی و ارهارت اثربخشی BW را در بهبود تحرک عملکردی، عملکرد راه رفتن و تعادل در بیماران مبتلا به پارکینسون نشان دادند...

راه رفتن به عقب(BW) راه رفتن به جلو (FW) :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

Backward walking (BW) is a recently emerging exercise. However, limited studies exist regarding the motion analysis of BW compared with that of forward walking (FW). The present study identified the mechanisms of BW through kinetic analysis and focused on BW time-reversed data. A three-dimensional motion capture system was used to acquire the joint movements and to calculate the joint moments and the powers during walking. Ground reaction force curves were acquired from force plates. Each participant performed 10 FW trials and 40 BW trials with bare feet. All data were analyzed using paired ttests (p < 0.05) to verify the significant differences between FW and BW. In BW, since the progress is in the direction in which the person cannot see, the walker’s speed is generally decreased compared to FW. As a result, the stride characteristics for each respective activity showed significant differences. The characteristics of angular displacement in all joints were almost identical in FW and time-reversed BW. However, selected crucial points of joint angles were significantly different. The moment pattern of the ankle joint was very similar in FW and time-reversed BW. In the knee and the hip joint, the joint moment pattern of time-reversed BW was simpler than FW. The joint power patterns of the ankle, the knee and the hip were different in FW and BW. An original finding of this study was that the main propulsion and shock absorption joint during BW is the ankle joint. The knee and hip joint did not generate propulsion power

Keywords: Backward walking Normal gait Human locomotion Gait analysis Motion capture
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید