مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی (صفحه 2)

ساخت یک نقشه ی راهبرد برای موسسات بانکداری بوسیله شاخص های کلیدی عملکرد کارت ارزیابی متوازن word
MicroPort: A general simulation platform for seaport container terminals pdf
میکرو پورت: یک پلت فرم شبیه سازی کلی برای پایانه های کانتینری بنادر دریایی word
Social responsibility and financial performance: The role of good corporate governance pdf
مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی word
The effect of brand satisfaction, trust and brand commitment on loyalty and repurchase intentions pdf
تاثیر رضایت برند، اعتماد و تعهد برند بر وفاداری و نیت خرید مجدد word
Role of banks as entity in the system for prevention of money laundering in the Macedonia pdf
نقش بانک ها به عنوان واحدی مستقل در سیستم، به منظور پیشگیری از پولشویی در کشور مقدونیه word
The Risk Externalities of Too Big to Fail pdf
خيلي بزرگ براي شكست خوردن، خيلي بزرگ براي تحمل كردن، و پي‌آمدهاي خارجي ريسك word
The MVA-EVA Relationship: Separation of Market Driven Versus Firm Driven Effects pdf
رابطه MVA-EVA: جدايي تاثيرات مبتني بر بازار از تاثيرات مبتني بر شركت word
یک معیار ریسک جدید و کاربرد آن در بهینه سازی سبد سهام: روش SPP-CVaR word
Has CO2 Emission Increased the Iranian Economic Growth? pdf
آیا انتشار گاز اکسید کربن سبب افزایش رشد اقتصادی ایران شده است؟ word
Do Japanese candlesticks help solve the trader’s dilemma pdf
آیا نمودارهای شمعی ژاپنی به حل معضل معامله گر کمک می کنند؟ word
Behavioral finance in financial market theory, utility theory, portfolio theory and the necessary statistics: A review pdf
Supply-side approaches to the economic valuation of coastal and marine habitat in the Red Sea pdf
روش طرف عرضه برای ارزیابی اقتصادی زیستگاه های ساحلی و دریایی در دریای سرخ word
Energy consumption and economic growth in South Africa reexamined: A nonparametric testing apporach pdf
بررسی مجدد مصرف انرژی و رشد اقتصادی در آفریقای جنوبی: روش تست ناپارامتری word
The value of business planning before start-up — A decision-theoretical perspective pdf
What is the impact of bankrupt and restructured loans on Japanese bank efficiency pdf
تاثیر وامهای ورشکستگی وبازسازی بر کارایی بانکهای ژاپنی چیست؟ word
The Causal Effect of House Prices on Mortgage Demand and Mortgage Supply pdf
اثرات سببی قیمت های خانه بر تقاضاهای رهن و تامین رهن word
Investigating Long-Term Dynamic Causal Linkages between Hungarian and Romanian Stock Markets pdf
بررسی ارتباط پویا و بلند مدت بازار سهام مجارستان و رومانی word
Utilization of Activity-Based Costing System in Manufacturing Industries – Methodology, Benefits and Limitations pdf
بکارگیری سیستم قیمت گذاری فعالیت محور در صنایع ساخت و تولید – روش شناسی، منافع و محدودیت ها word
Investment and the Weighted Average Cost of Capital pdf
سرمایه گذاری و هزینه میانگین موزون سرمایه word
Dynamic multi-criteria evaluation of co-evolution strategies for solving stock trading problems pdf
ارزیابی چند متغیری پویا راهبرد های تکامل مشترک برای حل مشکلات خرید وفروش سهام word
The restructuring of the investment portfolio: the risk and effect of the emergence of new combinations pdf
تجديد ساختار پرتفوي سرمايه‌گذاري: ريسك و تأثير ظهور تركيبات جديد word
THE IMPACT OF INTERNATIONAL ECONOMIC SANCTIONS ON IRANIAN CANCER HEALTHCARE pdf
مقاله مروری: تأثیر تحریم های اقتصادی بین المللی بر بهداشت و درمان سرطان در ایران word
Impact of marketing activities on relationship quality in the Malaysian banking sector pdf
تاثیر فعالیت های بازاریابی بر کیفیت رابطه های موجود در بخش بانکی مالزی word

سایر مقالات ترجمه شده علوم اقتصادی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید