مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 6)

Defining knowledge management: Toward an applied compendium pdf
تعریف مدیریت دانش: به سوی یک خلاصه کاربردی word
تحوّل یک تکنیک برنامه ریزی خطی برای مسائل MAGDM با اطلاعات فازی شهودی با ارزش بازه ای word
A multivariate approach for top-down project control using earned value management pdf
رویکرد چند متغیره برای کنترل پروژه بالا به پایین با استفاده از مدیریت ارزش کسب شده word
Creating a Culture to Deliver Sustainable HSE Performance pdf
ایجاد یک فرهنگ برای ارایه عملکرد HSE پایدار word
Total Quality Management in Indian Manufacturing SMEs pdf
مدیریت کیفیت جامع در شرکت کوچک و متوسط تولیدی در کشور هند word
A fuzzy logic based multi-agents controller pdf
کنترلر چند عاملی مبتنی بر منطق فازی word
The Utility Theory in Maintenance and Repair Strategy) Oleg Kaplinski( pdf
نظریه ی سودمند بودن در استراتژی تعمیر و نگهداری (Oleg Kaplinski) word
استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM : یک دیدگاه چند مرحله ای word
Integrated production and job delivery scheduling with an availability constraint pdf
تولید یکپارچه و زمانبندی تحویل کار با محدودیت در دسترسی word
Development of a cloud-based service framework for energy conservation in a sustainable intelligent transportation system pdf
توسعه ی چارچوب خدمات مبتنی بر ابر برای ذخیره انرژی در سیستم حمل و نقل هوشمند و پایدار word
Hybrid large neighborhood search for the bus rapid transit route design problem pdf
یک روش ترکیبی جستجوی همسایگی بزرگ، برای طراحی مسیر در سامانه اتوبوسی تند رو (بی آر تی) word
Mixed Representations of Science and Technology Data for Use in the Management of Technology pdf
نمایش ترکیبی داده های علوم و فناوری برای استفاده در مدیریت فناوری word
Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance pdf
Generic Model for Managing Context-Aware Assembly Instructions pdf
مدل عمومی برای مدیریت دستورالعمل های مونتاژ آگاه از زمینه word
Recent developments in project-based organisations pdf
توسعه های اخیر درسازمان های پروژه محور word
Selecting risk response strategies considering project risk interdependence pdf
انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی های متقابل ریسک پروژه word
The role of organizational orientation and product attributes in performance for sustainability pdf
نقش گرایش سازمانی و ویژگی های محصول در عملکرد برای ثبات word
Practical Solutions for a Dock Assignment Problem with Trailer Transportation pdf
راه‏ حل‏ های عملی برای مسئله تخصیص اسکله به حمل و نقل تریلر word
Comparison of some aggregation techniques using group analytic hierarchy process pdf
مقایسه برخی از تکنیک های ادغام با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی word
Efficient formulations for dynamic warehouse location under discrete transportation costs pdf
فرمولاسیونی کارآمد برای محل انبار پویا تحت هزینه‌های حمل و نقل مجزا word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید