مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع (صفحه 1)

Efficient formulations for dynamic warehouse location under discrete transportation costs pdf
فرمولاسیونی کارآمد برای محل انبار پویا تحت هزینه‌های حمل و نقل مجزا word
Development of a cloud-based service framework for energy conservation in a sustainable intelligent transportation system pdf
توسعه ی چارچوب خدمات مبتنی بر ابر برای ذخیره انرژی در سیستم حمل و نقل هوشمند و پایدار word
Design of a reliable multi-modal multi-commodity model for hazardous materials transportation under uncertainty pdf
طراحی یک مدل چند نوعی و چند منظوره، برای ترابری مواد خطرناک تحت شرایط غیر قطعی word
A new DEA ranking system based on changing the reference set pdf
یک سیستم رتبه بندی جدید DEA مبتنی بر تغییر مجموعه مرجع word
A novel approach for modelling complex maintenance systems using discrete event simulation pdf
Application of the p-Median Problem in School Allocation pdf
کاربرد مسئله‌ی P-Median در مسئله ی تخصیص مدارس word
A new probabilistic coverage model for ambulances deployment with hypercube queuing approach pdf
یک مدل پوشش دهی احتمالاتی جدید برای اعزام آمبولانس به کمک روش صف بندی ابرمکعبی word
Emergency facility location under random network damage: Insights from the Istanbul case pdf
مکان یابی تسهیلات اضطراری تحت آسیب پذیری شبکه تصادفی: مطالعه موردی استانبول word
Effect of Road Traffic Congestion on Aviation Passenger’s Flight Choice pdf
اثر حجم ترافیک جاده‌ای در انتخاب مسافران پروازهای هوایی word
Handling location uncertainty in probabilistic location-dependent queries pdf
بررسی عدم قطعیت مکانیابی در سوال های وابسته به مکانیابی احتمالی word
Simulation optimization for an emergency department healthcare unit in Kuwait pdf
بهینه سازی شبیه سازی مراکز اورژانس کویت word
On the performance of priority rules for the stochastic resource constrained multi-project scheduling problem pdf
در مورد عملکرد قوانین اولویت برای مسئله زمان‌بندی چندپروژهای تحت محدودیت منابع تصادفی word
Research on Construction Safety Risk Management Based on AHP pdf
تحقیق در مورد مدیریت ریسک ایمنی ساخت و ساز بر اساس AHP word
Exact formulations and algorithm for the train timetabling problem with dynamic demand pdf
Robust Control for Urban Road Traffic Networks pdf
کنترل مقاوم برای (کنترل) شبکه‌های ترافیک مسیرهای شهری word
بررسی رابطه بین خلاقیت و نوآوری: فراتحلیلی از عوامل سازمانی، فرهنگی و محیطی word
Blockchain’s roles in meeting key supply chain management objectives pdf
نقش بلاک چین در دستیابی به اهداف کلیدی مدیریت زنجیره تامین word
A bi-objective robust inspection planning model in a multi-stage serial production system pdf
یک مدل برنامه ریزی بازرسی مقاوم دو-هدفه در یک سیستم تولید سری چند-سطحی word
Selecting risk response strategies considering project risk interdependence pdf
انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی های متقابل ریسک پروژه word
Improvement of Process Productivity through Just-in-Time pdf
بهبود بهره ‏وری فرایند از طریق تولید به‏ هنگام word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی صنايع

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید