مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 7)

FIBER BRAGG GRATING-BASED LOAD SENSOR WITHOUT TEMPERATURE DEPENDENCE pdf
سنسور فشاری مبتنی بر توری براگ فیبری بدون بستگی دما word
A Novel Direct Torque and Flux Control Method of Matrix Converter-Fed PMSM Drives pdf
روش جدید کنترل نیروی پیچشی مستقیم و جریان موتور مبدل محرک های PMSM word
A Centralized Optimal Energy Management System for Microgrids pdf
یک سیستم متمرکز مدیریت بهینه انرژی برای شبکه های میکروگرید word
User-centered design for smart solar-powered microgrid communities pdf
طرح کاربرمحور برای جوامع ریزشبکۀ هوشمند توان خورشیدی word
حساسیت ذاتی توری براگ فیبری شیبدار مبتنی بر سنسورهای رزونانس پلاسمون سطحی به دما word
تحلیل تئوری و تجربی یک سنسور جریان اپتیکی برای سیستم های توان بالا word
Modelling of Reactive Power & Unity Power Factor Control of Inductive Load pdf
مدلسازی کنترل توان راکتیو و ضریب توان واحد بار القایی word
RFID Based Vehicle Identification During Co pdf
شناسایی وسیله نقلیه مبتنی بر RFID هنگام تصادفات word
A Mixed-Integer Linear Programming Approach for Multi-Stage Security-Constrained Transmission Expansion Planning pdf
روش برنامه نویسی خطی مختلط- صحیح برای برنامه ریزی توسعه انتقال چند مرحله ای امنیت محدود word
Smart fabric sensors and e-textile technologies: a review pdf
فناوری حسگرهای پارچه ای هوشمند و منسوجات الکترونیکی: یک مرور word
Universal Bias Dependence of Excess Current Induced by Self-Heating Effect for a-Si:H TFTs pdf
A Reliability Perspective of the Smart Grid pdf
چشم اندازی از قابلیت اطمینان شبکه هوشمند word
Artificial bee colony algorithm solution for optimal reactive power flow pdf
بهینه سازی توان راکتیو با استفاده از الگوریتم بهینه سازی مصنوعی کلونی زنبورعسل word
Performance of multilevel shunt active filter for smart grid applications pdf
عملکرد فیلتر فعال موازی چند سطحی برای کاربرد در شبکه هوشمند word
Improved Optimal Sizing of Hybrid PV/Wind/Battery Energy Systems pdf
بهبود سایز بندی بهینه سیستم‌های انرژی هیبریدی باتری-باد-PV word
Integration of Segmentation Techniques for Classification of Hyperspectral Images pdf
تکنیک‌های یکپارچه‌سازی قطعه‌بندی برای کلاس‌بندی تصاویر فراطیفی word
Review of Voltage Control in Smart Grid and Smart Metering Technologies on Distribution Networks pdf
یک بازبینی کنترل ولتاژ در شبکه های هوشمند و تکنولوژی اندازه گیری هوشمند بر روی شبکه های توزیع word
ACCURACY ANALYSIS OF KINECT DEPTH DATA pdf
آنالیز دقت و صحتِ داده های عمقی Kinect word
A fast classification based method for fractal image encoding pdf
یک روش مبتنی بر دسته بندی سریع برای کدگذاری تصویر فرکتال word
3D with Kinect pdf
سنجش سه بعدی (3D) با Kinect word
A Novel Low-voltage Low-power SAR ADC for biomedical applications pdf
یک مبدل آنالوگ به دیجیتال SAR ولتاژ پایین و توان پایین جدید برای کاربردهای بیومدیکال word
Non-Orthogonal Multiple Access for 5G: Solutions, Challenges, Opportunities, and Future Research Trends pdf
دسترسی چندگانه غیرمتعامد برای 5G : راه‌ حل‌ها، چالش‌ها، فرصت‌ها و گرایشات تحقیقاتی آینده word
Experimental investigation on the performance of an autonomous wind energy conversion system pdf
تحقیقات تجربی بر روی عملکرد مستقل سیستم تبدیل انرژی باد word
Simulink Implementation of Induction Machine Model — A Modular Approach pdf
پیاده سازی سیمولینک مدل ماشین القایی – یک روش پیمانه ایی و مدلاور word
An Algorithm for Traffic Analysis Using RFID Technology pdf
الگوریتمی برای تحلیل ترافیک، با استفاده از تکنولوژی RFID word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید