مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 56)

Distributed Multi -Agent System Based Load Frequency Control for Multi- Area Power System in Smart Grid pdf
Sensor and Information Fusion for Enhanced Detection, Classification, and Localization pdf
یکپارچگی اطلاعات و سنسور برای افزایش قابلیت شناسایی، دسته‌بندی و مکان‌یابی word
Experimental Broadband Channel Characterization in a Sea Port Environment at 5.8 GHz pdf
مشخصه‌های عملی کانال پهن باند در یک محیط بندر دریایی در فرکانس 5.8 GHz word
A hybrid particle swarm optimizer with sine cosine acceleration coefficients pdf
یک روش بهینه‌سازی هیبرید مبتنی بر ازدحام ذرات با ضرایب شتاب سینوس کسینوسی word
Wind Power Plant Voltage Control Optimization with Embedded Application of Wind Turbines and STATCOM pdf
بهینه‌سازی کنترل ولتاژ واحدهای تولیدی بادی با به‌کارگیری توربین‌های بادی و STATCOM word
Lake Sihwa tidal power plant project pdf
پروژه نیروگاه جزر و مدی دریاچه Sihwa word
Islanding Detection for Inverter-Based DG Coupled With Frequency-Dependent Static Loads pdf
تشخیص مود جزیره‌ای در DG ی مبتنی بر اینورتر متصل به بارهای استاتیکی وابسته به فرکانس word
Application of STATCOM to an Industrial Distribution System Connected to a Weak Utility System pdf
به‌کارگیری STATCOM برای یک سیستم توزیع صنعتی متصل به یک شبکه برق ضعیف word
Robust Short-Term Scheduling of Integrated Heat and Power Microgrids pdf
برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و دقیق برای ریزشبکه‌های یکپارچه برق و حرارت word
Short-term wind power forecasting using wavelet-based neural network pdf
پیش‌بینی کوتاه‌مدت توان بادی با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر تبدیل موجک word
Key performance indicators evaluation of a domestic hydrogen fuel cell CHP pdf
ارزیابی شاخص‌های اصلی عملکرد یک CHP ی خانگی مبتنی بر پیل سوختی هیدروژنی word
Reliability Assessment for Smart Grid and Future Power Distribution Systems pdf
ارزیابی قابلیت اطمینان برای شبکه‌های هوشمند و سیستم‌های توزیع برق آینده word
Wind power variation identification using ramping behavior analysis pdf
شناسایی تغییرات توان واحد بادی با استفاده از تحلیل رفتار شیب word
Variable splitting applied to modelling of start-up costs in short term hydro generation scheduling pdf
کاربرد شکافت متغیر در مدل سازی هزینه های راه اندازی برای زمان بندی کوتاه مدت تولید آبی word
Parallel Self-Adaptive Differential Evolution Algorithm for Solving Short-Term Hydro Scheduling Problem pdf
الگوریتم تکامل دیفرانسیلی خود تطبیقی موازی برای حل مسأله زمان بندی آبی کوتاه مدت word
A decision support system for generation expansion planning in competitive electricity markets pdf
یک سیستم پشتیبانیِ تصمیم گیری برای برنامه ریزی توسعه تولید در بازارهای برق رقابتی word
Superimposed Adaptive Sequence Current Based Microgrid Protection: A New Technique pdf
حفاظت ریزشبکه مبتنی بر جریان ترتیبی تطبیقی برآیند : یک روش جدید word
Research on power quality improvement of active distribution grid based on power electronic transformer pdf
تحقیق پیرامون بهبود کیفیت توان شبکه توزیع فعال بر مبنای ترانسفورمر الکترونیک قدرت word
Transient Analysis of Mechanically Switched Capacitors with and without Damping Network Connected to A.C Grid pdf
تحلیل گذرای خازن های با کلیدزنی مکانیکی، با و بدون شبکه میراساز متصل به شبکه A.C word
Effective method of subsynchronous resonance detection and its limitations pdf
روش کارآمد تشخیص تشدید زیرسنکرون و محدودیت های آن word
Consumer profiling for demand response programs in smart grids pdf
نمایه سازی مصرف کننده برای برنامه های پاسخ تقاضا در شبکه های هوشمند word
Control of autonomous active distribution grid - introduction pdf
کنترل شبکه توزیع فعال مستقل- آشنایی(معرفی) word
A model of demand response energy management system in industrial facilities pdf
یک مدل سیستم مدیریت انرژی پاسخ تقاضا در تاسیسات صنعتی word
Coordinated reactive power control to ensure fairness in active distribution grids pdf
کنترل هماهنگ توان راکتیو برای تضمین بی طرفی در شبکه های توزیع فعال word
Overview of Demand Response under the Smart Grid and Market paradigms pdf
مروری بر پاسخ تقاضا در شبکه های هوشمند و الگو های بازار word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید