مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 7)

A Voltage-Controlled DSTATCOM for Power-Quality Improvement pdf
یک DSTATCOM کنترل شده با ولتاژ برای بهبود کیفیت توان word
Nonlinear Stabilization of Bicycle Robot Steering Control System pdf
تثبیت غیر خطی سیستم کنترل فرمان ربات دوچرخه word
Insolation-oriented model of photovoltaic module using Matlab/Simulink pdf
مدل تابش گرای ماژول فتوولتائیک با استفاده از Matlab/Simulink word
Dynamic Stability of a Microgrid with an Active Load pdf
پایداری دینامیکی یک میکروگرید با بار اکتیو word
Review in Transverse Flux Permanent Magnet Generator Design pdf
مروری بر روند طراحی ژنراتور آهنربای دائم شار متقاطع word
Versatile Beam Forming With Concentric Excitations Based On Multiple Weighted Sinc or Bessel Function Distribution pdf
شکل دهی پرتوی چندسویه با تحریک های هم مرکز بر اساس توزیع تابع سینک یا بسل چند وزنی word
Electrical Instability of Double-Gate a-IGZO TFTs With Metal Source/Drain Recessed Electrodes pdf
ناپایداری الکتریکی a-IGZO TFTهای جفت گیت با الکترودهای تورفته سورس/درین فلزی word
Simplified Reactive Power Control for Single-Phase Grid-Connected Photovoltaic Inverters pdf
کنترل توان راکتیو برای اینورتورهای فتوولتائیک تک فاز متصل شده به شبکه word
Passive Filter Design for Three-Phase Inverter Interfacing in Distributed Generation pdf
طراحی فیلتر پسیو برای رابط مبدل سه فاز در تولید پراکنده word
Instantaneous p-q Power Theory for Compensating Nonsinusoidal Systems pdf
نظریه توان p-q لحظه ای برای جبران سازی سیستم غیر سینوسی word
Power Factor Control in a Wind Energy Conversion System via Synchronous Generator Excitation pdf
کنترل ضریب توان در یک سیستم تبدیل انرژی باد از طریق تحریک ژنراتور سنکرون word
The Essence of Three-Phase PFC Rectifier Systems—Part I pdf
ضرورت سیستم های یکسو کننده ی اصلاح ضریب توان (PFC) سه فاز word
Flexible gas sensor array with an embedded heater based on metal decorated carbon nanofibres pdf
Enhancing MANET Routing Efficiency by Multipoint Relaying and 2-hop Repair pdf
افزایش بازدهی مسیریابی مانت توسط رله ی چند نقطه ای و اصلاح دو هاپه word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید