مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 4)

Basic set of experiments for determination of mechanical properties of sand pdf
سری آزمایشات اولیه جهت تعیین مشخصات مکانیکی ماسه word
Sustainable utility placement via Multi-Utility Tunnels pdf
جاگذاری پایدار تاسیسات از طریق تونل های چند- تاسیساتی word
A practical design method for reinforced concrete structures with viscous dampers pdf
یک روش عملی برای طراحی سازه های بتن آرمه با میراگرهای ویسکوز word
Durable concrete pavements: The reconstruction of runway head 36R of Milano Linate International Airport pdf
روکش های بتنی با دوام: بازسازی بخش اصلی باند 36R فرودگاه بین‌المللی میلانو لینات word
Characterizing vertical forest structure using small-footprint airborne LiDAR pdf
مشخص کردن ساختار قائم جنگل با استفاده از داده های لیدار هوایی با فوت پرینت کوتاه word
Construction scheduling using Genetic Algorithm based on Building Information Model pdf
زمان بندی ساخت با استفاده از الگوریتم ژنتیک برمبنای مدل اطلاعات ساختمان word
مقایسه اندازه گیری های لرزه نگار و رادار جهت شناسایی مودی سازه های مهندسی عمران word
Performance of steel mesh reinforced elastomeric isolation bearing: Experimental study pdf
عملکرد تکیه گاه ایزوله کشسان که به وسیله فولاد مشبک تقویت شده است: مطالعه تجربی word
2D numerical investigation of segmental tunnel lining behavior pdf
بررسي عددي دو بعدي رفتار پوشش سگمنتی تونل word
Numerical modeling of post-flood water flow in pavement structures pdf
مدلسازی عددی حرکت جریان آب ناشی از سیل بر روی روسازی word
Effect of soil–structure interaction on the reliability of reinforced concrete bridges pdf
اثر اندرکنش خاک و سازه بر قابلیت اطمینان پل های بتنی مسلح word
Flexural–torsional buckling: Experimental analysis of laminated glass elements pdf
کمانش خمشی – پیچشی: آنالیز آزمایشگاهی المان های شیشه ای چندلایه word
Seismic settlements of shallow foundations on liquefiable soil with a clay crust pdf
نشست لرزه ای فونداسیون های سطحی بر روی خاک روانگرا با هسته رسی word
Critical issues in soft rocks pdf
مسائل بحرانی در سنگ های نرم word
Fire safety assessment of super tall buildings: A case study on Shanghai Tower pdf
ارزیابی ایمنی در برابر آتش سوزی در ساختمان های خیلی بلند: تحقیق و بررسی برج شانگهای word
Seismic retrofit of reinforced concrete short columns by CFRP materials pdf
مقاوم سازی لرزه ای ستون های کوتاه بتن آرمه با مصالح CFRP word
Temperature variation in concrete samples due to cement hydration pdf
تغییر حرارتی در نمونه های بتن بدلیل هیدراته شدن سیمان word
Seismic behavior of frames with innovative energy dissipation systems FUSEIS1-2 pdf
رفتار لرزه ای قاب ها با سیستم های اتلاف انرژی نوآورانه (FUSEIS1-2) word
Watershed weighting of export coefficients to map critical phosphorous loading areas pdf
وزن دهی ضرایب راهبردی حوضه آبخیز برای نقشه برداری از مناطق بارگذاری بحرانی فسفر word
استفاده از نانو سیلیس برای افزایش مقاومت زودرس و کاهش زمان گیرش بتن های دارای حجم بالای سرباره word
Soft rocks in Argentina pdf
سنگ های نرم در آرژانتین word
Buckling of FGM cylindrical shells subjected to pure bending load pdf
کمانش پوسته های استوانه ای FGM تحت بارگذاری خمشی خالص word
Alternatives to prevent the failure of RCmembers under close-in blast loadings pdf
راه حل‌هایی برای جلوگیری از تسلیم اعضای بتن مسلح تحت بارهای انفجار نزدیک word
Influence of damping systems on building structures subject to seismic effects pdf
تاثیر سیستم های میرایی بر روی سازه های ساختمانی تحت اثرات لرزه ای word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید