مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 1)

Minimizing Fluctuation of the Maintenance, Repair, and Rehabilitation Cost Profile of a Building pdf
به حداقل رساندن نوسان پروفایل هزینه نگهداری، تعمیر و ترمیم یک ساختمان word
Flash Flood Hazard Mapping Using Satellite Images and GIS Tools: A case study of Najran City, Kingdom of Saudi Arabia pdf
پهنه بندی خطر تند سیل با استفاده از تصاویر ماهواره ای و ابزارGIS : مطالعه موردی در شهر نجران عربستان سعودی word
Seismic Displacement of Broken-Back Gravity Quay Walls pdf
جابجایی لرزه‌ای دیوارهای وزنی اسکله دارای شکستگی از پشت (پشت-شکسته) word
Geostatistical modeling of spatial variability of SPT data for a borax stockpile site pdf
مدل سازی زمین آماری تغییرپذیری مکانی داده های SPT برای یک سایت ذخیره ی بوراکس word
Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume pdf
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟ word
Effect of Morphology and Dispersibility of Silica Nanoparticles on the Mechanical Behaviour of Cement Mortar pdf
اثر مورفولوژی و تفرقِ نانوذراتِ سیلیس بر رفتار مکانیکیِ ملات سیمان word
Renovation works of Harmony Tower for World Expo Shanghai 2010 pdf
کارهای نوسازی برج هارمونی برای نمایشگاه جهانی شانگهای ۲۰۱۰ word
Seismic damage of highway bridges during the 2008 Wenchuan earthquake pdf
آسیب لرزه ای پلهای آزادراه در طی زلزله 2008 ونچوان word
Seismic response of PP-band and FRP retrofitted house models under shake table testing pdf
پاسخ لرزه ای مدل های خانه مقاوم شده با نوار PP و FRP تحت آزمایش میز لرزان word
Temperature variation in concrete samples due to cement hydration pdf
تغییر حرارتی در نمونه های بتن بدلیل هیدراته شدن سیمان word
Inelastic response of composite steel and concrete base column connections pdf
پاسخ غیرارتجاعی اتصالات ستون پایه فولادی و بتنی مرکب word
Finite Element Modeling of a Multi-Storeyed Retrofitted Reinforced Concrete Frame pdf
مدلسازی المان محدود یک اسکلت بتن آرمه چند طبقه بهسازی شده word
Uncertainty and Sensitivity Analysis of Reinforced Concrete Frame Structures Subjected to Column Loss pdf
تحلیل عدم قطعیت و حساسیت سازه های با قاب بتن مسلح در هنگام حذف ستون word
Hyperspectral image classification using discontinuity adaptive class-relative nonlocal means and energy fusion strategy pdf
طبقه بندی تصویر ابرطیفی با استفاده از ابزارهای غیرمحلی کلاس نسبی تطبیقی گسسته و استراتژی تلفیق انرژی word
Fatigue reliability assessment of ageing railway truss bridges:Rationality of probabilistic stress-life approach pdf
سنجش پایایی خستگی در پل‌های خرپایی کهنه راه آهن: منطقی بودن روش احتمالی تنش- عمر word
Durability properties of high volume fly ash concrete containing nano-silica pdf
خواصِ دوامِ بتنِ دارای حجم بالا خاکستر بادیِ حاوی نانو سیلیس word
استفاده از داده SAR برای مانیتورینگ محصول برنج(مورد مطالعه:دلتای رودخانه mekon در ویتنام) word
Differences in cracking resistance of asphalt mixtures due to ageing and moisture damage pdf
تفاوت در مقاومت ترک خوردگی مخلوط های آسفالت در اثر پیری و آسیب رطوبت word
آنالیز طیف فرکانس پایین غیرفعال: کشف یک زمینه جدید در ژئوفیزیک word
Alternatives to prevent the failure of RCmembers under close-in blast loadings pdf
راه حل‌هایی برای جلوگیری از تسلیم اعضای بتن مسلح تحت بارهای انفجار نزدیک word
A novel true triaxial test system for microwave-induced fracturing of hard rocks pdf
یک سیستم آزمایش سه محوری واقعی جدید برای گسیختگی سنگ‌های سخت ناشی از مایکروویو word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی عمران و نقشه برداری > مقاله های مهندسی عمران و نقشه برداری و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید