مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 1)

The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition pdf
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018 word
A novel true triaxial test system for microwave-induced fracturing of hard rocks pdf
یک سیستم آزمایش سه محوری واقعی جدید برای گسیختگی سنگ‌های سخت ناشی از مایکروویو word
Analysis of the Construction Machinery Work Efficiency as a Factor of the Earthworks Sustainability pdf
تحلیل راندمان کار ماشین آلات ساختمانی به عنوان عامل پایداری عملیات خاکی word
Investigating binder aging during hot in-place recycling (HIR) of asphalt pavement pdf
بررسی اثر پیرشدگی قیر در عملیات بازیافت گرم در محل در روسازی های آسفالتی word
Usability assessment of drone technology as safety inspection tools pdf
ارزیابی قابلیت بکار گیری فناوری دوربین های زنبوری به عنوان ابزار ایمن بازرسی word
Optimal design of river nutrient monitoring points based on an export coefficient model pdf
طراحی بهینه نقاط پایش عناصر مغذی رودخانه براساس یک مدل ضریب راهبردی word
Watershed weighting of export coefficients to map critical phosphorous loading areas pdf
وزن دهی ضرایب راهبردی حوضه آبخیز برای نقشه برداری از مناطق بارگذاری بحرانی فسفر word
توسعه و آزمایش یک مدل ضریب راهبردی در شاخه بالادست رودخانه یانگ تسه word
Progressive collapse of structures pdf
تخریب پیش رونده سازه ها word
A framework for estimating pollutant export coefficients from long-term in-stream water quality monitoring data pdf
چارچوبی برای برآورد ضرایب راهبردی آلودگی از داده های پایش کیفیت آب بلند مدت در رودخانه word
Dynamic fracture analysis of the soil-structure interaction system using the scaled boundary finite element method pdf
Performance enhancement of porous asphalt pavement using red mud as alternative filler pdf
بهبود عملکرد آسفالت متخلخل در مواقع استفاده از خاک رس به عنوان فیلر word
Flexural fatigue evaluation of cement-treated mixtures of reclaimed asphalt pavement and crushed aggregates pdf
ارزیابی خستگی خمشی مخلوط های سیمانی با مصالح روسازی بازیافتی و سنگ دانه های شکسته word
A Study on Static and Dynamic Behavior of Outrigger Structural System for Tall Buildings pdf
مطالعه رفتار استاتیک و دینامیکی سیستم سازه ای مهار بازویی در ساختمانهای بلند word
Seismic Retrofitting of Steel Frames with Buckling Restrained Braces pdf
بهسازی لرزه ای اسکلت های فولادی با مهاربندهای کمانش ناپذیر word
Experimental Investigation of Progressive Collapse of Steel Frames pdf
ارزیابی تجربی گسیختگی پیش رونده ی اسکلت‌های فولادی word
Buckling mechanism of steel core of buckling-restrained braces pdf
مکانیزم کمانش مغزه‌ی فولادی مهاربندهای کمانش ناپذیر word
Mitigation of wind-induced response of Shanghai Center Tower by tuned mass damper pdf
مهار واکنش های ناشی از باد برج مرکز شانگهای توسط میراگر جرمی تنظیمی word
تاثیر شکل سطح مقطع عمودی شالوده بر نشست و ظرفیت باربری خاک word
Experimental studies in Ultrasonic Pulse Velocity of roller compacted concrete pavement containing fly ash and M-sand pdf
Dam Instability Risk Analysis of Damaged Spillway pdf
تحلیل ریسک ناپایداری سرریز آسیب دیده سد word
Effect of rock composition microstructure and pore characteristics on its rock mechanics properties pdf
تاثیر ترکیب سنگ، ریزساختار و ویژگی‌های منفذی بر خصوصیات مکانیک سنگی آن word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی عمران و نقشه برداری > مقاله های مهندسی عمران و نقشه برداری و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید