مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 1)

Trade-offs Between Mobility and Density for Coverage in Wireless Sensor Networks pdf
موازنه بین تحرک و تراکم برای پوشش در شبکه های حسگر بی سیم word
Automated EEG analysis of epilepsy: A review pdf
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی word
Performance Investigation of Kerr Effects on to WDM Fiber Optical Networks pdf
بررسی عملکرد اثر کر روی شبکه های فیبر نوری WDM word
QoS decomposition for service composition using genetic algorithm pdf
تجزیه QoS برای ترکیب سرویس با استفاده از الگوریتم ژنتیک word
Reference ontologies to support the development of global production network systems pdf
هستی شناسی مرجع برای حمایت از توسعه و تولید جهانی سیستم های شبکه word
A New Multi-objective Evolutionary Framework for Community Mining in Dynamic Social Networks pdf
چارچوب تکاملی چند منظوره جدید برای جامعه کاوی در شبکه های اجتماعی پویا word
Tunnel FET technology: A reliability perspective pdf
تکنولوژی تونل FET: دیدگاهی از قابلیت اطمینان word
Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols and Applications pdf
اینترنت اشیاء: مطالعه و بررسی فناوری های توانمندسازی، پروتکل ها و برنامه های کاربردی word
A Secure Authentication and Key Management Scheme for Wireless Sensor Networks pdf
یک روش احراز هویت امن و مدیریت کلید در شبکه های حسگر بی سیم word
E-MiLi: Energy-Minimizing Idle Listening in Wireless Networks pdf
E-MiLi: به حداقل رساندن مصرف انرژی در گوش دادن غیرفعال در شبکه های بی سیم word
A Highly Scalable Key Pre-Distribution Scheme for Wireless Sensor Networks pdf
طرح پیش توزیع کلید بسیار مقیاس پذیر برای شبکه های حسگر بی سیم word
An edge-based color-aided method for license plate detection pdf
یک روش تشخیص پلاک بر اساس لبه و با کمک رنگ word
Multi-Zone Digital Crosstalk Reduction by Image Processing in 3D Display pdf
کاهش تداخل دیجیتالی چند-منطقه ای به وسیله تصویرپردازی در نمایش سه بعدی word
Face recognition based on Kinect pdf
تشخیص چهره بر اساس Kinect word
Normalized Cuts and Image Segmentation pdf
برش های نرمال و بخش بندی تصویر word
Street Lighting Control System Based On LargeScale WSN: A Step Towards A Smart City pdf
سیستم کنترل روشنایی خیابان مبتنی بر WSN با مقیاس بزرگ: گامی به سوی یک شهر هوشمند word
Hybrid resource provisioning for minimizing data center SLA violations and power consumption pdf
تهیه ی منابع ترکیبی برای مینیمم کردن مصرف انرژی و خطا های SLA مراکز داده word
Spectrum Mobility Games pdf
بازی های پویایی طیفی word
Network reliability analysis based on percolation theory pdf
تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان شبکه بر اساس نظریه نفوذ(پرکولاسیون) word
Smart cities and cloud computing: lessons from the STORM CLOUDS experiment pdf
شهرهای هوشمند و رایانش ابری: درس هایی /نکاتی از اجرای آزمایشی پروژه STORM CLOUDS word
Fuzzy Topological Spaces pdf
فضاهای توپولوژیکی فازی word
An ensemble of patch-based subspaces for makeup-robust face recognition pdf
مجموعه ای از زیرفضاهای مبتنی بر تکه (قطعه) برای تشخیص چهره ی آرایش سنگین word
Design of two Low-Power full adder cells using GDI structure and hybrid CMOS logic style pdf
Online fuzzy based decision support system for human resource performance appraisal pdf
سیستم پشتیبانی از تصمیم مبتنی بر فازی آنلاین برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید