مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 1)

Design of two Low-Power full adder cells using GDI structure and hybrid CMOS logic style pdf
Depth Image Processing and Operator Imitation Using a Custom Made Semi Humanoid pdf
پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی word
Security in cloud computing: Opportunities and challenges pdf
امنیت در رایانش ابری: فرصت ها و چالش ها word
A Comparative Study of Supervised Machine Learning Techniques for Spam E-Mail Filtering pdf
یک مقایسه تحقیقاتی از تکنیک های یادگیری ماشین نظارت شده برای فیلتر ایمیل اسپم word
Cloud-based Demand Response for Smart Grid: Architecture and Distributed Algorithms pdf
پاسخ به تقاضای مبتنی بر ابر برای شبکه هوشمند معماری و الگوریتم های توزیع شده word
Using PSO for a walk of a biped robot pdf
The role of knowledge-oriented leadership in knowledge management practices and innovation pdf
نقش رهبری دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش word
یک پروتکل MAC انطباقی، برای محاورات قابل‌اطمینان در سیستم‌های پزشکی فیزیکی-سایبری word
CLOUD COMPUTING AND SECURITY ISSUES IN THE CLOUD pdf
رایانش ابری و مسائل امنیتی در ابر word
Agent-based Cloud service composition pdf
ترکیب سرویس های ابری مبتنی بر عامل word
An ultra-wideband wireless body area network: Evaluation in static and dynamic channel conditions pdf
Face recognition based on Kinect pdf
تشخیص چهره بر اساس Kinect word
Survey the Effective Factors on Customers' Mind Image from Internet Banking Services (Case study: Mellat Bank pdf
بررسی عوامل اثرگذار بر تصویر ذهنی مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی بانک ملت word
A Distributed Trust Evaluation Model and Its Application Scenarios for Medical Sensor Networks pdf
یک مدل ارزیابی اعتماد توزیع شده و سناریوهای کاربردی آن برای شبکه های حسگر پزشکی word
Face detection based on skin color likelihood pdf
تشخیص چهره براساس احتمال رنگ پوست word
A cloud computing platform for ERP applications pdf
یک پلتفرم رایانش ابری برای برنامه‌های کاربردی در زمینه برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) word
Supply chain risk management and performance -A guiding framework for future development pdf
مدیریت ریسک زنجیره‌ی تأمین و کارائی-چارچوبی برای توسعه‌ی بیشتر word
Entropy on intuitionistic fuzzy soft sets and on interval-valued fuzzy soft sets pdf
انتروپي مجموعه‌هاي نرم فازي شهودي و مجموعه‌هاي نرم فازي فاصله ارزش‌گذاري شده word
An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic pdf
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2 word
Fuzzy Topological Spaces pdf
فضاهای توپولوژیکی فازی word
Fuzzy rough sets, fuzzy preorders and fuzzy topologies pdf
مجموعه‌هاي سخت فازي، پيش‌ترتيب‌هاي فازي و توپولوژي‌هاي فازي word
Light fidelity (Li-Fi): towards all-optical networking pdf
دقت نور(Li-Fi): در راستای شبکه های کاملا نوری word
Relationship between management information systems and corporate performance pdf
رابطه بین سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت word
Energy-aware Combinatorial Scheduling in Cloud Datacenter pdf
زمابندی ترکیبی آگاه از انرژی، در دیتاسنتر ابری word
A new image encryption method: parallel sub-image encryption with hyper chaos pdf
یک روش جدید رمزگذاری تصویر: رمزگذاری موازی زیرتصویر با hyper chaos word
Automated EEG analysis of epilepsy: A review pdf
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید