مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 60)

Round-robin wavelength assignment: A new packet sequence criterion in optical packet switching SCWP networks pdf
تخصیص طول موج round-robin : معیار جدید ترتیب بسته در شبکه های سوئیچینگ بسته نوری SCWP word
What is search engine optimization: SEO pdf
بهینه سازی موتور جست و جو SEO چیست؟ word
Approaches to End-User Applications Portability in the Cloud: A Survey pdf
روش هایی برای انتقال اپلیکیشن های کاربر نهایی در ابر: بررسی کلی word
Frequent Itemset Mining for Big Data pdf
کاوش مجموعه اقلام پرتکرار برای کلان داده word
The Whale Optimization Algorithm pdf
الگوریتم‌ بهینه‌سازی نهنگ‌ (وال) word
Design and Analysis of a Novel Reversible Encoder/Decoder pdf
طراحی و تحلیل یک کدگذار/ کدگشای برگشت ‌پذیر جدید word
A Novel Approach to Design Decimal to BCD Encoder with Reversible Logic pdf
یک روش جدید برای طراحی کدگذار دسیمال به BCD‌ با منطق برگشت‌پذیر word
A game theory based energy efficient clustering routing protocol for WSNs pdf
یک نظریه بازی مبتنی بر پروتکل مسیریابی خوشه‌ای انرژی-کارآمد برای شبکه‌های حسگر بی‌سیم word
Intrusion detection systems for IoT-based smart environments: a survey pdf
نگاهی به سامانه‌های شناسایی نفوذ در محیط‌های هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء word
Understanding mobility patterns and user activities from geo-tagged social networks data pdf
Performance Investigation of Kerr Effects on to WDM Fiber Optical Networks pdf
بررسی عملکرد اثر کر روی شبکه های فیبر نوری WDM word
Symmetric Cryptoalgorithms in the Residue Number System pdf
الگوریتم های رمزنگاری متقارن در سیستم عدد مانده word
Modelling Behavioral Patterns of Drug Addiction Based on Sociological Data pdf
مدل سازی الگوهای رفتاری اعتیاد به مواد مخدر مبتنی بر داده های جامعه شناسی word
A Comprehensive Survey on Extractive and Abstractive Techniques for Text Summarization pdf
بررسی جامع روش های استخراجی و انتزاعی برای خلاصه سازی متن word
Deep Learning for Joint Channel Estimation and Signal Detection in OFDM Systems pdf
یادگیری عمیق برای تخمین کانال و تشخیص سیگنال در سیستم های OFDM word
Quality of Service in Cloud Computing in Higher Education: A Critical Survey and Innovative Model pdf
کیفیت سرویس در رایانش ابری در آموزش عالی: پژوهش انتقادی و مدل نوآورانه word
Generating Steganographic Text with LSTMs pdf
پنهان نگاری word
Information Technology for Development in Small and Medium-Sized Enterprises pdf
فناوری اطلاعات برای توسعه در شرکت‌های کوچک و متوسط word
A Report on the First International Workshop on Research Methods in Animal-Computer Interaction pdf
Towards an Animal-Centred Ethics for Animal-Computer Interaction pdf
به سمت اخلاقیات متمرکز بر حیوان برای تعامل حیوان با کامپیوتر word
Residue arithmetic systems in cryptography: a survey on modern security applications pdf
سیستم های عدد مانده در رمزنگاری: مروری بر کاربردهای امنیتی مدرن word
کمک درمانی به بیمار COVID۱۹ با استفاده از تکنولوژی‌های توانمند اینترنت اشیا (‏IoT) word
Cross-trial prediction of treatment outcome in depression: a machine learning approach pdf
پیش‌بینی نتیجه درمان افسردگی به روش کارآزمایی-متقاطع: یک رویکرد مبتنی بر یادگیری ماشین word
Reliability and Fault Tolerance Solutions for MIoT pdf
قابلیت اطمینان و راه حل های تحمل پذیر در برابر خطا برای اینترنت اشیاء نظامی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید