مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT (صفحه 4)

An edge-based color-aided method for license plate detection pdf
یک روش تشخیص پلاک بر اساس لبه و با کمک رنگ word
The Impact of the Internet on the Business Environment pdf
تاثیر اینترنت بر روی محیط کسب و کار word
An energy-saving routing architecture with a uniform clustering algorithm for wireless body sensor networks pdf
Energy neutral clustering for energy harvesting wireless sensors networks pdf
خوشه بندی انرژی های خنثی برای برداشت انرژی شبکه های حسگر بی سیم word
The role of Security, Design and Content factors on customer trust in mobile commerce pdf
Information Quality Improvement Model on Hospital Information System using Six Sigma pdf
مدل بهبود یافته ی کیفیت داده ها در سیستم داده های بیمارستان با استفاده از روش Six Sigma word
Advantages and Challenges of Adopting Cloud Computing from an Enterprise Perspective pdf
مزایا و چالش‌های پذیرش محاسبات ابری از دیدگاه سازمانی word
Data Mining for Intelligent Enterprise Resource Planning System pdf
داده کاوی برای سیستم برنامه ریزی منابع سرمایه ای هوشمند(ERP) word
BPR Best Practices for the Healthcare Domain pdf
بهترین کاربست های BPR برای حوزه ی مراقبت های بهداشتی word
Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance pdf
هماهنگی استراتژی های بازاریابی در سراسر زنجیره عرضه به منظور ارتقاءعملکرد word
WEB DATA MINING RESEARCH: A SURVEY pdf
تحقیقات داده کاوی وب: برآورد word
A high performance fingerprint matching system for large databases based on GPU pdf
سیستم تطبیق اثر انگشت با کارائی بالا، برای پایگاه داده های بزرگ بر مبنای GPU word
Model Predictive Control for inventory Management in Supply Chain Planning pdf
کنترل بر اساس مدل پیش بینی برای مدیریت موجودی در برنامه ریزی زنجیره تأمین word
Cloud computing security issues and challenges pdf
مسائل امنیت رایانش ابری و چالش ها word
A new evolutionary based application specific routing protocol for clustered wireless sensor networks pdf
تحولی جدید بر مبنای یک پروتکل مسیر یابی کاربرد خاص برای شبکه های حسگر بی سیم خوشه ای word
A Comprehensive Study on Cloud Computing pdf
مطالعه و بررسی جامع در محاسبات ابری word
Parallel Processing of Sensor Network Data using Column- Oriented Databases pdf
پردازش موازی داده ی شبکه ی حسگر با استفاده از پایگاه داده های جهت یافته word
Detecting Novel Associations in Large Data Sets pdf
تشخیص روابط جدید در مجموعه داده های بزرگ word
تأثير به كارگيري دولت الكترونيك بر كاهش فساد مديريتي در حوزه بخش دولتي كويت word
A Novel Approach for Breast Cancer Detection using Data Mining Techniques pdf
روشی مدرن به منظور تشخیص سرطان سینه، با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی word
A TMR Genetic Voting Algorithm for Fault-tolerant medical Robot pdf
یک الگوریتم رأی گیری ژنتیک TMR برای ربات پزشکی تحمل پذیر خطا word
Data Security and Privacy Protection Issues in Cloud Computing pdf
مباحث حفاظت از حریم خصوصی و امنیت داده در رایانش ابری word
Survey of routing protocols in wireless sensor networks pdf
بررسی پیرامون پروتکل های مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم word
A Grid-based Clustering Algorithm using Adaptive Mesh Refinement pdf
الگوریتم خوشه بندی مبتنی بر گرید با استفاده از اصلاح مش بندی تطبیقی word
RETRIEVING FINANCIAL INFORMATION IN XBRL ON THE NEXT-GENERATION EDGAR pdf
A Comparison Analysis between ERP and EAI pdf
تحلیل مقایسه‌ای ERP و EAI word
An Overview of IEEE 802.15.6 Standard pdf
مروری بر استاندارد 802.15.6 IEEE word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر و IT

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید