مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 8)

Design and Development of Foldable Kart Chassis pdf
طراحی و توسعه شاسی تاشونده خودرو کارتینگ word
Diagnosis of combined faults in Rotary Machinery by Non-Naive Bayesian approach pdf
استفاده از یک روش غیر نایو بیز برای شناسایی اشکالات ترکیبی در ماشین آلات روتاری (دوار) word
Maximum Range Computation Based on Differential Flatness for Guided Bombs pdf
محاسبه محدوده بیشینه بر اساس روش صافی دیفرانسیلی برای بمب های هدایت شونده word
PREDICTION OF IRRADIATION EMBRITTLEMENT IN WWER-440 REACTOR PRESSURE VESSEL MATERIALS pdf
پیش بینی شکنندگی تابشی در مواد محفظه فشار راکتور WWER-440 word
Thermal barrier coating effect on stress distribution of a diesel engine cylinder head pdf
اثر پوشش حایل حرارتی بر توزیع تنش یک بستار موتور دیزلی word
MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid pdf
همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3 word
A Comparative Study of AC/DC Converters for High-Power DC Arc Furnace pdf
یک مطالعه قیاسی در مورد کنترل کننده های AC/DC برای کوره قوسی پرقدرت DC word
Exergy analysis of thermal energy storage in a district energy application pdf
تجزیه و تحلیل اکسرژی ذخیره سازی انرژی حرارتی در یک کاربرد انرژی منطقه ای word
Application of Shape Memory Alloys in Seismic Isolation: A Review pdf
مروری بر کاربرد آلیاژهای دارای حافظه شکلی در جداسازی لرزه ای word
Weight optimisation of damage resistant composite panels with a posteriori cost evaluation pdf
بهينه سازي وزني پنل هاي كامپوزيتي مقاوم در برابر آسيب با ارزيابي استقرايي هزينه word
Direct integration of solar heat into the space heating circuit pdf
ادغام مستقیم گرمای خورشیدی در مدار گرمایشی فضا word
Thermo-mechanical characterization of Cu–Al–Ni shape memory alloys elaborated by powder metallurgy pdf
خصوصیات ترمومکانیکی آلیاژ حافظه دار Cu-Al-Ni که توسط متالورژی پودر تهیه شده word
تاثیر مقدار نیکل بر خواص کششی و استحاله مارتنزیت کرنشی فولاد زنگ نزن 304 word
Sintered Valve Seat Inserts - Microstructural Characterisation pdf
نشیمنگاه‌های سوپاپ سینتر شده- بررسی‌های ریزساختاری word
Solution to inverse heat conduction problems employing singular value decomposition and model-reduction pdf
راه حلی برای مسائل رسانایی گرمایی معکوس با استفاده از تجزیه مقادیر منفرد و کاهش مدل word
A Comprehensive Study on EMG Feature Extraction and Classifiers pdf
بررسی جامع استخراج ویژگی الکترومیوگرافی و دسته‌بندی کننده word
Detailed Numerical Simulations of the Primary Atomization of a Turbulent Liquid Jet in Crossflow pdf
شبیه سازی های عددی دقیق از اتمیزاسیون اولیه یک جت مایع آشفته در جریان های ضربدری word
شبیه سازی تغییرشکل ویسکوالاستیک سه بعدی کوپل شده با جریان سیال متخلخل word
Corrosion fatigue behavior of additively manufactured biodegradable porous iron pdf
رفتار خوردگی خستگی ماده افزودنی مصنوعی آهن متخلخل زیست تخریب پذیر word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید