Skip Navigation Links

 

مقالات ترجمه شده شیمی در ادامه همین صفحه ارائه شده اند. در لیست مقالات ترجمه شده شیمی می توانید عنوان انگلیسی مقاله شیمی، عنوان فارسی مقاله شیمی و سایر مشخصات مقاله شیمی اعم از ناشر و نویسنده مقاله شیمی، حجم و تعداد صفحات فارسی و انگلیسی مقاله شیمی را مشاهده نمایید. شما می توانید با کلیک روی "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" اصل مقاله ISI شیمی یا اصل مقاله کنفرانسی شیمی را به صورت رایگان دانلود نمایید. همچنین در صفحه مربوط به دانلود رایگان مقاله ISI شیمی می توانید چکیده انگلیسی مقاله شیمی و ترجمه فارسی چکیده مقاله شیمی را ملاحظه نمایید. پس از دانلود رایگان مقاله ISI شیمی و بررسی چکیده فارسی و چکیده انگلیسی مقاله شیمی می توانید اقدام به خرید مقاله ترجمه شده شیمی نمایید.

برای خرید مقاله ترجمه شده شیمی روی "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. با این کار مقاله ترجمه شده شیمی مورد نظر شما به سبد خرید اضافه خواهد شد. پس از تکمیل فرایند پرداخت می توانید مقاله ترجمه شده شیمی مورد نظر خود را دانلود نمایید.

این مقالات ترجمه شده شیمی به صورت تخصصی ترجمه شده و فایل ترجمه فارسی به صورت  Word تایپ شده است. دانشجویان رشته مهندسی شیمی می توانند از فایل Word ترجمه مقاله شیمی در تحقیقات و پروژه های خود استفاده نمایند. 

لینک دانلود محصولات خریداری شده از جمله مقالات ترجمه شده شیمی برای شما ایمیل می شود. لینک دانلود محصولات خریداری شده در ناحیه کاربری شما نیز فعال می شود.

تعداد بازدید : 15613

Gold nanoparticle probes pdf
پروب های نانوذرات طلا word
خصوصیات ایزوترم، سنتیکی و ترمودینامیکی جذب paclitaxel بر روی Diaion HP-20 word
Green synthesis of nanosilver as a sensor for detection of hydrogen peroxide in water pdf
سنتز سبز نانوذرات نقره به عنوان حسگر برای آشکارسازی پراکسید هیدروژن در آب word
Crystalline metal-organic frameworks (MOFs): synthesis, structure and function pdf
چارچوب های فلزی - آلی بلورین (MOF ها): سنتز، ساختار و عملکرد word
Ni-ZSM-5 catalysts: Detailed characterization of metal sites for proper catalyst design pdf
کاتالیست های Ni-ZSM-5: مشخصه یابی دقیق سایت های فلزی برای طراحی مناسب کاتالیست word
HPLC determination of stevioside in plant material and food samples pdf
تعیین استویوساید در مواد گیاهی و نمونه های غذایی به کمک HPLC word
Separation of Steviol Glycosides by Hydrophilic Liquid Interaction Chromatography pdf
جداسازی استویول گلیکوساید به کمک کروماتوگرافی برهم کنش مایع آبدوست word
Capillary liquid chromatography separations using non-porous pillar array columns pdf
جداسازی کروماتوگرافی مایع مویینه با استفاده از آرایه ستونی غیرمتخلخل word
Asymmetric membrane formation via immersion precipitation method. I. Kinetic effect pdf
تشکیل غشاء نامتقارن به روش ترسیب مواد غوطه ور. I. اثر سینتیکی word
MAGNETIC AND OPTICAL PROPERTIES OF SODIUM CLUSTERS IN ZEOLITE LTA pdf
خواص مغناطیسی و نوری خوشه های سدیم در زئولیت لینده نوع A word
Molecularly imprinted polymer particles: Formation, characterization and application pdf
ذرات پلیمر قالب مولکولی: تشکیل، مشخصات و کاربردها word
Synthesis and Antimicrobial Activity of Some New 2-Substituted Benzothiazole Derivatives pdf
سنتز و فعالیت ضدمیکروبی برخی مشتقات بنزوتیازول 2-جایگزین شده word
The Philosophy of Chemistry as a New Resource for Chemistry Education pdf
فلسفه‌ی شیمی به منزله‌ی منبعی جدید برای آموزش شیمی word
Advances in solvent-microextraction techniques pdf
پیشرفت ها در تکنیک های میکرواستخراج با حلال word
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers pdf
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی word
Size Effect of Nanoparticle Diffusion in a Polymer Melt pdf
اثر اندازه پخش نانوذره بر یک ماده مذاب پلیمری word
Recycling of waste from polymer materials: An overview of the recent works pdf
بازیافت ضایعات مواد پلیمری: مروری بر کارهای تحقیقاتی اخیر word
Adsorption of cobalt ions from waste water on activated Saudi clays pdf
جذب یون‌های کبالت از فاضلاب بر روی خاک‌های رس فعال‌شده عربستان سعودی word
گزینش یون‌های Al3+ با یک پذیرنده‌ی رنگ‌سنجی کارآمد و مشتق‌شده از 5-آمینو اوراسیل word
Optimization of the water-based road-marking paint by experimental design, mixture method pdf
بهینه سازی رنگ ترافیکی پایه آب با طراحی آزمایش ها به روش مختلط word

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید