مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی (صفحه 1)

Evaluation of a Rehabilitative Pedorthic: Plantar Pressure Alterations with Scaphoid Pad Application pdf
ارزیابی پدورتیک های توانبخشی: تغییر در فشار کف پا با کاربرد پد اسکافوئید word
Epiretinal prosthesis forouter retinal degenerative diseases pdf
اپی رتینال مصنوعی برای بیماری های تخریب لایه خارجی شبکیه word
Artificial vision with wirelessly powered subretinal electronic implant alpha-IMS pdf
بینایی مصنوعی با کاشت الکترونیکی alpha-IMS زیرشبکیه ای با تامین توان بی سیم word
A New Method for EEG Compressive Sensing pdf
یک روش جدید برای حسگری فشرده EEG word
A Retinomorphic Chip with Parallel Pathways: Encoding INCREASING, ON, DECREASING, and OFF Visual Signals pdf
Synergy-Based FES for Post-Stroke Rehabilitation of Upper-Limb Motor Functions pdf
Advances in Low-Dimensional Mathematical Modeling of the Human Cardiovascular System pdf
پیشرفت های صورت گرفته در مدلسازی ریاضیاتی کم بعد سیستم قلبی – عروقی انسان word
Development of Cost-Effective Tele-Monitoring System for Remote Area Patients pdf
ایجاد یک سیستم مقرون به صرفه برای نظارت از راه دور بر بیماران word
Direct control of paralysed muscles by cortical neurons pdf
کنترل مستقیم عضلات فلج توسط نورون های قشری word
Angiogenic and osteogenic potentials of dental stem cells in bone tissue engineering pdf
BIOACTIVE COATINGS ON 316L STAINLESS STEEL IMPLANTS pdf
پوشش های زیست فعال بر روی ایمپلنت های استینس استیل 316L word
Classification of Movement Preparation between Attended and Distracted Self -Paced Motor Tasks pdf
طبقه‌بندی آماده‌سازی حرکت در میان تکالیف حرکتی خودگام با حواس‌جمعی و با حواس‌پرتی word
A silicon retina that reproduces signals in the optic nerve pdf
یک شبکه سیلیکونی که سیگنال ها را در عصب بینایی بازتولید می کند word
A Distributed Computational Cognitive Model for Object Recognition pdf
یک مدل شناختی محاسباتی توزیع شده برای بازشناسی اشیاء word
Designing hydrogels for controlled drug delivery pdf
طراحی هیدروژل ها برای انتقال داروی کنترل شده word
هماهنگی قشری و زیرقشری توجه دیداری فضایی آشکار شده با ثبت EEG-fMRI به صورت همزمان word
State of the art design protocol for custom made footwear for people with diabetes and peripheral neuropathy pdf
پروتکل طراحی پیشرو برای تولید کفش سفارشی در افراد مبتلا به دیابت و نوروپاتی محیطی word
رابط مغز به مغز (BBI) غیرتهاجمی: ایجاد ارتباطات کارکردی بین دو مغز word
Ambulatory Gait Behavior in Patients with Dementia: A Comparison with Parkinson’s Disease pdf
رفتار حرکت سرپایی در بیماران زوال عقل: مقایسه ای با بیماری پارکینسون word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید