مقالات ترجمه شده شيمی (صفحه 5)

Thin Solid Films pdf
سنتز گرافن چند لایه ای به وسیله رسوبگیری بخار شیمیایی بهبود یافته با پلاسما word
شیمی کومولن های به شدت فعال شده- از آلن (H2CCCH2) به هگزا پنتا ان (H2CCCCCCH2) word
اثر تبخیر حلال در تشکیل غشاءهای نامتقارن و متقارن با پلیمر قابل تبلور EVAL word
Synthesis of Buprenorphine from Oripavine via N-Demethylation of Oripavine Quaternary Salts pdf
سنتز بوپرنورفین از اوریپاوین از طریق N-متیل زدایی نمک های نوع چهارم اوریپاوین word
Green synthesis of nanosilver as a sensor for detection of hydrogen peroxide in water pdf
سنتز سبز نانوذرات نقره به عنوان حسگر برای آشکارسازی پراکسید هیدروژن در آب word
Synthesis and characterization of manganese ferrite nanoparticles by thermal treatment method pdf
سنتز و شناسایی نانو ذرات فریت منگنز با استفاده از روش عملیات حرارتی word
علف تخمیر شده به کاهش سولفات در تصفیه فاضلاب حاوی فلزات و سولفات کمک می کند word
Nanoparticle Preparation and Its Application - A Nanotechnology Particle Project in Japan pdf
تهیه نانوذرات و کاربرد آنها – پروژه فناوری نانوذرات در ژاپن word
Polymer solar cells: Recent development and possible routes for improvement in the performance pdf
سلول های خورشیدی پلیمری: پیشرفت اخیر و روش های ممکن برای بهبود عملکرد word
A review of the extraction and chromatographic determination methods for the analysis of parabens pdf
مروری بر روش های استخراج و کروماتوگرافی برای تجزیه و تحلیل پارابنها word
Recent Advances in Electrospinning of Some Selected Biopolymers pdf
پیشرفت های جدید در برخی بیوپلیمرهای انتخابی word
Effect of first-stage temperature on the hydrothermal synthesis of flower-like lithium iron phosphate pdf
تأثیر دمای مرحله اول بر سنتز هیدروترمال لیتیم آهن فسفات گل¬گونه word

سایر مقالات ترجمه شده شيمی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید