مقالات ترجمه شده شيمی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده شيمی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده شيمی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Self-healing at the nanoscale
خود ترمیمی در مقیاس نانو
به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9
Nano-TiNb2O7/carbon nanotubes composite anode for enhanced lithium-ion storage
آند کامپوزیتی نانو-TiNb2O7/نانولوله کربن برای اصلاح ذخیره سازی یون لیتیم
L-DOPA functionalized, multi-branched gold nanoparticles as brain-targeted nano-vehicles
نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی
Application of superhydrophobic coatings as a corrosion barrier: A review
کاربرد پوشش های ابرآبگریز به عنوان ممانعت کننده خوردگی: مقاله مروری
تولید نانو TiO2 از طریق تجزیه ایلمنیت با سولفوریک اسید توسط روش فاز مایع
The liquid–liquid phase separation and crystallization of vanillin in 1-propanol/water solution
جداسازی فاز مایع- مایع و تبلور وانیلین در محلول 1- پروپانول/آب
Advanced carbon aerogels for energy applications
ایروژلهای کربنی پیشرفته برای استفاده در انرژی
تاریخچه مختصری از فلورسانس و فسفرسانس پیش از ظهور نظریه کوانتوم
Recent development of graphene materials applied in polymer solar cell
توسعه مواد گرافنی در سلول های خورشیدی پلیمری
Synthesis of high purity rutile nanoparticles from medium-grade Egyptian natural ilmenite
سنتز نانوذرات روتایل با خلوص بالا از ایلمنیت طبیعی مصری با گرید متوسط
Microstructure and electronic properties of ultra-nano-crystalline-diamond thin films
ویژگی‌های میکروساختاری و الکترونیکی فیلم‌های نازک الماس بلورین اولترانانو
Replacing nano-clay for kaolin in ultramarine pigments
جایگزینی کائولین با نانو رُس در رنگدانه های اولترامارین
Flexible gas sensor array with an embedded heater based on metal decorated carbon nanofibres
Thin layer chromatography/mass spectrometry
کروماتوگرافی لایه نازک/طیف سنجی جرمی
Mercury nano-trap for effective and efficient removal of mercury(II) from aqueous solution
نانو تله جیوه برای حذف مؤثر و کارآمد جیوه (II) از محلول آبی
High Efficiency Graphene Solar Cells by Chemical Doping
سلول‌های خورشیدی با راندمان بالا، با استفاده از دوپینگ شیمیایی گرافن
How to make interlocked nanocarbons
نحوه تهیه نانوکربن های همبند
Mass or heat transfer from spheroidal gas bubbles rising through a stationary liquid
انتقال جرم یا حرارت از حباب های گازی شبه کروی متصاعد از یک مایع ساکن

Skip Navigation Links