مقالات ترجمه شده روانشناسی (صفحه 6)

برداشت: یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی – درسهایی از بخش سرویس های تأدیبی آفریقای جنوبی word
Hypnosis in the Treatment of Patients with Anxiety Disorders pdf
هیپنوتیزم در درمان بیماران دارای اختلالات اضطراب word
The Role of Ericksonian Hypnosis in Reducing Essential and Secondary Hypertension pdf
نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه word
Common Factors of Change in Couple Therapy pdf
عوامل مشترک تغییر در زوج درمانی word
Through the Looking Glass: Class and Reality in Television pdf
طبقه ی اجتماعی و حقیقت در تلویزیون word
Inexpensive techniques to improve education: Applying cognitive psychology to enhance educational practice pdf
تکنیک‌های کم هزینه برای بهبود آموزش: استفاده از روانشناسی شناختی برای افزایش عملکرد آموزشی word
How to measure the psychological contract? A critical criteria-based review of measures pdf
چگونه قرارداد روانی را اندازه بگیریم؟ یک بررسی منتقدانه مبتنی بر شاخص اندازه گیری word
Thinking Styles and Psychological Treatment Effectiveness in Caregivers: A Pilot Study pdf
سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان: یک مطالعه مقدماتی word
Creative self-efficacy: An intervention study pdf
خودکارآمدی خلاق: یک مطالعه‌ی مداخله‌ای word
Adult Attachment, Self-esteem and Emotional Intelligence pdf
دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان word
Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets pdf
قدر دانی عاملی برای پیشبینی بهزیستی روان فراتر از پنج عامل بزرگ word
Lifelong learning programs in prison: influence of social networks on participation pdf
برنامه های یادگیری طولانی مدت در زندان: تاثیر شبکه های اجتماعی بر شرکت در آنها word
Post-traumatic stress disorder: a state-of-the-art review of evidence and challenges pdf
اختلال استرس پس ضربه: بررسی تخصصی شواهد و چالش‌ها word
Genetic and environmental influences on applied creativity: A reared-apart twin study pdf
تاثیرات محیطی و ژنتیک بر خلاقیت کاربردی: مطالعه ای بر روی دوقلوهای جدا از هم پرورش یافته word
COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide pdf
کووید 19، اضطراب، اختلالات خواب و خودکشی word
Organisational and psychological empowerment in the HRM‐performance linkage pdf
توانمندسازی سازمانی و روانی (روان شناختی) در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی و عملکرد word
Mental rotation in blind and sighted adolescents: The effects of haptic strategies pdf
چرخش ذهنی در نوجوانان بینا و نابینا: تأثیر استراتژی های لمسی word
Relationship between Organizational Culture and Workplace Bullying among Korean Nurses pdf
رابطه فرهنگ سازمانی و قلدری در محل کار در بین پرستاران کره ای word
The Relationship between Identity Styles and Romantic Attachment among college students pdf
رابطه مابين سبك‌هاي شخصيتي و وابستگي عاطفي در ميان دانشجويان دانشگاه word
Social-comparative feedback affects motor skill learning pdf
اثرات بازخورد اجتماعی-مقایسه ای بر یادگیری مهارت حرکتی word
Parents of children with Asperger syndrome or with learning disabilities: Family environment and social support pdf
والدين بچه‌هاي مبتلا به سندرم اسپنگر يا ناتواني‌هاي يادگيري: محيط خانواده و حمايت اجتماعي word
هنجارهای جنسیتی و برنامه ریزی خانواده word
Art therapies in cancer d A non-negligible beauty and benefit pdf
هنر درمانی در سرطان- یک مزیت و حسن غیر قابل چشم پوشی word
LEADERSHIP DEVELOPMENT: THE FAILURE OF AN INDUSTRY AND THE OPPORTUNITY FOR CONSULTING PSYCHOLOGISTS pdf
ارتقاء رهبری: شکست یک صنعت و فرصتی برای روانشناسان مشاور word
Play therapy for bereaved children: Adapting strategies to community, school, and home settings pdf
The Philosophy for Children, an Ideal Tool to Stimulate the Thinking Skills pdf
فلسفه برای کودکان، روشی ایده آل برای شبیه سازی مهارت های فکری word

سایر مقالات ترجمه شده روانشناسی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید