مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی ‌بالینی

لیست مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی ‌بالینی به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده روانشناسی گرایش روانشناسی ‌بالینی نمایید.

Treatment of Children With Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) and Irritability: Results From the Multimodal Treatment Study of Children With ADHD
درمان کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی ADHD و تحریک پذیری : نتایج حاصل از مطالعه درمانی مرکب در کودکان دارای اختلال ADHD
سهم انعطاف ناپذیری شناختی در نشانگان اضطراب اجتماعی و اختلال خوردن
Family Adaptation, Coping and Resources Parents of Children With Developmental Disabilities and Behaviour Problems
سازگاری، مقابله و منابع خانوادگی: والدین کودکان مبتلا به ناتوانی های رشدی و مشکلات رفتاری
Exercise training increases size of hippocampus and improves memory
افزاییش اندازه هیپوکامپوس و بهبود حافظه از طریق آموزش تمرین
THE ROLE OF NEUROTROPHINS IN MAJOR DEPRESSIVE DISORDER
نقش نوروتروفین ها در اختلال افسردگی اساسی
Thinking Styles and Psychological Treatment Effectiveness in Caregivers: A Pilot Study
سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان: یک مطالعه مقدماتی
Cognitive–behavioral therapy for primary insomnia
درمان شناختی- رفتاری در ارتباط با بیخوابی اولیه
شناخت خلاق و مغز: گسستی میان گروه های پیشانی، جانبی-گیجگاهی، و عقده های پایه
Hypnosis in the Treatment of Patients with Anxiety Disorders
هیپنوتیزم در درمان بیماران دارای اختلالات اضطراب
Automatic Stage Scoring of Single-Channel Sleep EEG by Using Multiscale Entropy and Autoregressive Models
امتیازدهی خودکار مراحل خواب یک کانالی EEG به وسیله‌ی آنتروپی چندبعدی و مدل خود برگشت (Autoregressive)
CLOWN THERAPY: THE CREATION OF A CLOWN CHARACTER AS A TREATMENT INTERVENTION
دلقک درمانی: خلق شخصیت یک دلقک به عنوان یک اقدام درمانی
اثر درمان نقاشی روی پرخاشگری در دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذير
Post-traumatic stress symptoms in adolescents exposed to an earthquake: Association with self-efficacy, perceived magnitude, and fear
نشانه های استرس پس اززلزله در نوجوانان در معرض زلزله: ارتباط با خودکارامدی، شدت درک شده، و ترس
Social support and depression of adults with visual impairments
حمایت اجتماعی و افسردگی در بزرگسالان دارای آسیب های بینایی
Play therapy for bereaved children: Adapting strategies to community, school, and home settings
Pure-tone auditory thresholds are decreased in depressed people with post-traumatic stress disorder
کاهش آستانه شنوایی صداهای خالص در افراد افسرده مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه
The validation of an active control intervention for Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR)
اعتبار سنجی مداخله کنترل فعال جهت کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR)
جدایی والدین و درگیری زودهنگام با مواد : نتایج از دوقلوهای وابسته به الکل و حشیش
Changes induced by music therapy to physiologic parameters in patients with dental anxiety
تغییرات ناشی از موسیقی درمانی بر پارامترهای فیزیولوژیک بیماران مبتلا به اضطراب دندانپزشکی
Practical consensus guidelines for the management of enuresis
راهکارهای تجربی عمومی برای مهار پیشاب
Play Therapy With Children Exhibiting Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder
تاثیر بازی درمانی بر کودکان دارای علائم اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی
The Role of Ericksonian Hypnosis in Reducing Essential and Secondary Hypertension
نقش هیپنوتیزم اریکسونی در کاهش فشار خون اصلی و ثانویه
Predicting children’s anxiety from early attachment relationships
تشخیص اضطراب کودکان از روابط وابستگی اولیه
Future Directions in ADHD Etiology Research
مسیرهای آینده در پژوهش های سبب شناسی ADHD
The role of nutraceuticals in the management of autism
نقش نوتراسوتیکال ها در مدیریت اوتیسم
Sleep Difficulties and Medications in Children With Autism Spectrum Disorders: A Registry Study
مشکلات خواب و داروها در کودکان با اختلالات طیف اوتیسم: مطالعه رجیستری
Thought–action fusion: Structure and specificity to OCD
آمیختگی فکر-عمل: ساختار و ویژگی برای OCD

Skip Navigation Links