مقالات ترجمه شده مهندسی معدن (صفحه 2)

Bioleaching of two different types of chalcopyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans pdf
فروشویی زیستی دو نوع مختلف از کالکوپیریت با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans word
Longwall mining, shale gas production, and underground miner safet and health pdf
استخراج جبهه کار طولانی، تولید گاز شیل و ایمنی و سلامت معدنچیان زیرزمینی word
A study of mining fatalities and coal price variation pdf
مطالعه تلفات معدنی و تغییرات قیمت زغال سنگ word
Environmental issues from coal mining and their solutions pdf
مسائل زیست‌محیطی ناشی از استخراج زغال‌سنگ و راه‌حل‌های آن‌ها word
Probabilistic approach for open pit bench slope stability analysis – A mine case study pdf
رویکرد احتمالاتی برای تحلیل پایداری شیب پله معدن روباز-مطالعه موردی معدن word
Effect of microwave pretreatment on oxidized coal flotation pdf
اثر پیش عملیات با مایکروویو روی شناورسازی زغال سنگ اکسیده word
An updated empirical model for ground control in U.S. multiseam coal mines pdf
مدل تجربی به روزرسانی شده برای کنترل زمین در معادن زغالسنگ چندرگه‌ای ایالات متحده word
یک روش برنامه ریزی عدد صحیح برای مسئله تخصیص کامیون-شاول در معادن روباز word
Improving fleet management in mines: The benefit of heterogeneous match factor pdf
بهبود مدیریت ناوگان در معادن: فواید بکارگیری نسبت تطابق ناهمگونی ناوگان word
Heavy Metal Pollution from Gold Mines: Environmental Effects and Bacterial Strategies for Resistance pdf
آلودگی فلزات سنگین ناشی از معادن طلا: اثرات زیست محیطی و استراتژی های مقاومت باکتریایی word
Practical assessment of rock damage due to blasting pdf
ارزیابی عملی آسیب سنگ در اثر آتشباری word
A review of research on spontaneous combustion of coal pdf
مروری بر تحقیقات در زمینه احتراق خود به خودی زغالسنگ word
A conceptual framework for characterizing mineralized waste rocks as future resource pdf
چارچوب مفهومی برای مشخص کردن سنگهای باطله کانی‌سازی‌شده به عنوان منابع آینده word
Evaluation of occupational safety and health in surface mines pdf
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی در معادن سطحی word
Law of gas production during coal heating oxidation pdf
قانون تولید گاز در هنگام اکسیداسیون گرمایشی زغالسنگ word
New approaches for extracting and recovering metals from mine tailings pdf
روش های جدید استخراج و بازیافت فلزات از پسماندهای معدنی word
Study of new process technology for low-grade refractory zinc oxide ore pdf
مطالعه تکنولوژی فراوری جدید برای کانسنگ اکسید روی نسوز عیار پایین word
Effect of rock composition microstructure and pore characteristics on its rock mechanics properties pdf
تاثیر ترکیب سنگ، ریزساختار و ویژگی‌های منفذی بر خصوصیات مکانیک سنگی آن word
ارزیابی خصوصیات مهندسی برخی از سنگهای آهکی مصر به عنوان مصالح روسازی بزرگراه‌ها word
A study of some Egyptian carbonate rocks for the building construction industry pdf
مطالعه برخی از سنگهای کربناته مصر برای صنعت ساختمان سازی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی معدن

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید