مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش استخراج معدن

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش استخراج معدن به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش استخراج معدن نمایید.

Study on the Risk Assessment of the Tailings Dam Break
مطالعه بر روي سنجش خطر شکست سد پس مانده ها
Design, selection, sizing and control considerations for cyclone feed slurry pumps
ملاحظاتي در مورد طراحي، انتخاب، اندازه بندي و کنترل در پمپ هاي دوغاب تغذيه چرخه اي
Ventilation requirements for uranium mines
الزامات تجدید هوا برای معدنهای اورانیوم
Research on Governance of Potential Safety Hazard in Da’an Mine Goaf
بررسي چگونگي اداره حوادث ايمني باالقوه در گوف معدن دئان
Seismic energy distribution and hazard assessment in underground coal mines using statistical energy analysis
Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling
روش های آبی بازیابی فلزات از ضایعات الکترونیکی : کاربرد هیدرومتالورژی در بازیافت
A Practical Procedure for the Back Analysis of Slope Failures in Closely Jointed Rock
یک روش عملی برای آنالیز برگشت شکست دامنه ها در توده سنگ های با درزه های نزدیک به هم
A numerical investigation of rock pillar failure mechanism in underground openings
بررسی عددی مکانیسم شکست ستون سنگی در دهانه های زیرزمینی
بهبود قابلیت خرد شدن و شناورسازی زغال سنگ اکسید شده با پیش عملیات مایکرو ویو
Microwave drying of a low-rank sub-bituminous coal
خشک کردن زغال سنگ دارای قیر با مرتبه پایین
Improvement of grinding characteristics of Indian coal by microwave pre-treatment
بهبود قابلیت خرد شدن زغال سنگ هندی با استفاده از پیش عملیات مایکرو ویو
Analyses of stress strain behavior and constitutive model of artificial methane hydrate
تحلیل رفتار فشار کششی و مدل سازنده ی هیدرات متان مصنوعی
Effect of Microwave Radiation on Coal Flotation
اثر تابش مایکرو ویو روی شناورسازی زغال سنگ
آب زدایی از دوغاب های زغال سنگ ریزدانه با استفاده از حرارت دهی گزینشی با مایکرو ویو
Rock bursts due to gas explosion in deep mines based on hexagonal and boundary elements
Blast-induced dynamic rock fracture in the surfaces of tunnels
شکست های دینامیکی ایجاد شده بر اثر انفجار در سطح تونل ها
Effect of microwave pretreatment on oxidized coal flotation
تأثیر پیش عمل کردن و فرآوری توسط ماکرو ویو بر فلوتاسیون زغال سنگ اکسید شده
اثر انرژی مایکرو ویو با توان بالا روی قابلیت خرد شدن لیگنیت Cayirhan Turkish

Skip Navigation Links