مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار
Could magnetic properties be used to image a grouted rock volume
آیا می‌توان از خصوصیات مغناطیسی برای تصویرکردن حجم سنگ گروت‌‌‌شده استفاده کرد؟
Probabilistic approach for open pit bench slope stability analysis – A mine case study
رویکرد احتمالاتی برای تحلیل پایداری شیب پله معدن روباز-مطالعه موردی معدن
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری
تاثیر تنش اصلی میانگین بر رفتار شکست سنگ؛ مطالعه عددی
The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018
Effect of clay minerals on froth stability in mineral flotation: a revie
مروری بر اثر کانی های رُسی روی پایداری کف در شناورسازی مواد معدنی
فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و ویژگی های شیمیایی اطراف کوه سهند، شمال غرب ایران
Evaluation of occupational safety and health in surface mines
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی در معادن سطحی
Improving fleet management in mines: The benefit of heterogeneous match factor
بهبود مدیریت ناوگان در معادن: فواید بکارگیری نسبت تطابق ناهمگونی ناوگان
Evaluation and optimization of blasting approaches to reducing oversiz boulders and toes in open-pit mine

Skip Navigation Links