مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 8)

Application of SPI for Modeling energy consumption in Sarcheshmeh SAG and ball mills pdf
کاربرد SPI در مدلسازی مصرف انرژی آسیاهای نیمه خودشکن و گلوله ای در معدن سرچشمه word
Simplified Liquefaction Prediction and Assessment Method Considering Waveforms and Durations of Earthquakes pdf
روش ساده پیش بینی و ارزیابی روانگرایی با در نظر گرفتن شکل موج و مدت دوام زلزله word
Training, motivation, and performance: The case of human resource management in construction projects in Mashhad, Iran pdf
Recent advances in liquefaction of fine grained soils pdf
پیشرفت های اخیر در بررسی روانگرایی خاک های ریزدانه word
Fatigue-Prone Details in Steel Bridges pdf
جزئیات وقوع خستگی در پل های فولادی word
Analytical Performance Simulation of Special Concentrically Braced Frames pdf
شبیه سازی عملکرد تحلیلی قاب های مهاربندی متحدالمرکز ویژه word
An improved method for edge detection based on interval type-2 fuzzy logic pdf
تشخیص لبه به روش الگوریتم فازی فاصله ای نوع 2 word
Use of Shape Memory Alloys damper device to mitigate vibration amplitudes of bridge cables pdf
استفاده از ابزار مستهلک کنندۀ آلیاژ حافظه ای شکل به منظور کاهش دامنۀ نوسان در کابل های پلها word
Monitoring urban growth and land use change detection with GIS and remote sensing techniques in Daqahlia governorate Egypt pdf
Road safety audit on a major freeway: implementing safety improvements pdf
بازدید و کنترل ایمنی جاده در یک آزادراه بزرگ: اجرای اقدامات اصلاحی مربوط به ایمنی word
Seismic performance of steel structures with slit dampers pdf
عملکرد لرزه ای سازه های فولادی با میراگر شکافدار (صفحه اتصال سوراخدار) word
3D numerical analyses of geosynthetic encased stone columns pdf
تحلیل های عددی سه بعدی ستون های سنگی محصورشده با ژئوسینتتیک word
Composite Behaviour of a Hybrid FRP Bridge Girder and Concrete Deck pdf
رفتار کامپوزیت های شاه تیر مسلح به الیاف فولادی هیبریدی پل با عرشه بتنی word
Mainshock-Aftershock Ground Motion Features and Their Influence in Building's Seismic Response pdf
ویژگی های حرکت زمین پس لرزه- لرزه اصلی و تاثیر آنها روی پاسخ لرزه ای ساختمان word
Influence of earthquake input angle on seismic response of curved girder bridge pdf
اثر زاویه اعمالی زلزله بر پاسخ لرزه ای پل شاه تیری قوسی word
Effects of artificial hypolimnetic oxygenation in a shallow lake. Part 2: Numerical modelling pdf
اثرات اکسیژن رسانی هایپولیمنتیک (سرد) مصنوعی در یک دریاچه کم عمق. قسمت 2: مدل سازی عددی word
Utilization of silica fume in concrete: Review of hardened properties pdf
کاربرد سیلیکافوم در بتن: مروری بر خواص بتن سخت شده word
Management and recycling of waste glass in concrete products: Current situations in Hong Kong pdf
مدیریت و بازیافت ضایعات شیشه در محصولات بتنی: وضعیت کنونی در هونگ کونگ word
Investigation of Hot In-Place Recycling Effects on Hot Mix Asphalt Pavement pdf
بررسی اثرات بازیافت درجای گرم بر روی روسازی مخلوط گرم آسفالت word
INCREMENTAL MODIFIED PUSHOVER ANALYSIS pdf
تحلیل پوش آور اصلاح شده افزایشی word
Stability of Unstructured Block Ramps pdf
پایداری شیبراه های بلوکی بدون ساختار word
Sorptivity of self-compacting concrete containing fly ash and silica fume pdf
جذب سطحی بتن خودمتراکم حاوی خاکستر بادی و فوم سیلیکا word
Investigating the properties of steel shear walls reinforced with Carbon Fiber Polymers pdf
بررسی مشخصات دیواربرشی فولادی تقویت شده با الیاف فیبرکربن word
Understanding time delay disputes in construction contracts pdf
شناخت مباحث تاخیر زمانی در پیمان های ساختمانی word
Visibility and dominance analysis: assessing a high-rise building project in Trondheim pdf
تحلیل امکان دید و تسلط مکانی : ارزیابی پروژه ساختمان بلند در تروندهیم word
Consolidation and deformation around stone columns: Comparison of theoretical and laboratory results pdf
تحکیم و تغییر شکل در اطراف ستون های سنگی: مقایسه نتایج نظری و آزمایشگاهی word
Eco-friendly insulation material production with waste olive seeds, ground PVC and wood chips pdf
تولید مواد عایق سازگار با محیط زیست با استفاده از دانه‌های زیتون، ضایعات PVC، و تراشه‌های چوب word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید