مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری (صفحه 22)

Progressive collapse of structures pdf
تخریب پیش رونده سازه ها word
The Pinhole Test for Dispersive Soil Identification pdf
آزمون پین هول برای شناسایی خاک واگرا word
Evaluating Sustainable Building-Maintenance Projects: Balancing Economic, Social, and Environmental Impacts in the Case of Hong Kong pdf
ارزیابی پروژه های تعمیر ساختمان پایدار: توازن اقتصادی ، اجتماعی ومحیطی، اثرات در مورد هنگ کنگ word
Research on Construction Safety Risk Management Based on AHP pdf
تحقیق در مورد مدیریت ریسک ایمنی ساخت و ساز بر اساس AHP word
Management and Planning Under Complexities of Metro Construction pdf
مدیریت و برنامه‌ریزی تحت پیچیدگی‌های ساخت مترو word
On the Effect of Triaxial State of Stress on Ductility Using Nonlinear CDM Model pdf
درباره اثر حالت سه محوره تنش بر روی شکل پذیری با استفاده از مدل غیر خطی CDM word
Increasing Engineers’ Role in Construction Safety: Opportunities and Barriers pdf
افزایش نقش مهندسین در ایمنی ساختمان سازی : فرصت ها و موانع word
PERFOMENCE OF REINFORCED CONCERETE FRAMES BY VISCUSE DAMPERS pdf
عملکرد فریم های بتن آرمه با میراگرهای ویسکوز word
The Effect of Elevated Temperature on the Bond between High Modulus CFRP Sheet and Steel pdf
اثر بالا بردن درجه ی حرارت بر روی اتصال بین ورق CFRP ضریب بالا و فولاد word
Structural damage detection based on imperfect static responses by means of pattern search algorithm pdf
تشخیص آسیب ساختاری مبتنی بر پاسخ های استاتیکی ناکامل با استفاده از الگوریتم جستجوی الگو word
Perspectives of double skin facade systems in buildings and energy saving pdf
چشم انداز های سیستم های نمای دیواره بیرونی دولایه در ساختمان ها و صرفه جویی انرژی word
Stress Reduction Coefficient and Amplification Factor for Seismic Response of Ground pdf
ضریب کاهش تنش و ضریب تشدید برای پاسخ لرزه ای زمین word
Fluid-structure interactions and flow induced vibrations: A review pdf
برهم کنش های سیال -سازه و ارتعاشات ناشی از جریان: بصورت مروری word
Monitoring of Rice Field using SAR Data and Optical Data pdf
مانیتورینگ شالیزار برنج با استفاده از داده های SAR و داده های اپتیک word
Load versus Settlement of Claybed stabilized with Stone & Reinforced Stone Columns pdf
بار- نشست بستر رسی تثبیت شده با ستون های سنگی و سنگی مسلح word
“ARE WE MOVING IN THE RIGHT DIRECTION? TRANSPORT’S ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT WITH ELECTRE III pdf
آیا در مسیر صحیح در حال حرکت هستیم؟ ارزیابی اثر زیست محیطی حمل و نقل با استفاده از روش ELECTRE III word
Hysteretic Behavior of Steel Column Strengthened With CFRP in Thermal Environment pdf
رفتار هیستریتیک ستون فولادی مقاوم شده توسط CFRP در محیط گرمایی word
Comparison of Water Conveyance Losses in Unlined and Lined Watercourses in Developing Countries pdf
مقایسه اتلاف انتقال آب در آبراهه های دارای پوشش و بدون پوشش در کشورهای در حال توسعه word
Numerical modeling of a fiber optic sensor in its environment for civil engineering applications pdf
مدلسازی عددی یک سنسور فیبر نوری در محیط برای کاربردهای مهندسی عمران word
Hybrid Models of Neural Networks and Genetic Algorithms for Predicting Preliminary Cost Estimates pdf
مدل های ترکیبی شبکه های عصبی و الگوریتم های ژنتیک برای پیش بینی تخمین های اولیه از هزینه word
USING HELP MODEL FOR DESIGNING GEOCOMPOSITE DRAINAGE SYSTEMS IN LANDFILLS pdf
استفاده از مدل HELP در طراحی سیستم زهکشی در محل دفن زباله word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی عمران و نقشه برداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید