مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک (صفحه 4)

Microstructural Response of Directionally Solidified Rene´ 80 Superalloy to Gas-Tungsten Arc Welding pdf
ریزساختار حاصل از انجماد جهت دار سوپرآلیاژ Rene 80 توسط روش جوشکاری قوسی گاز تنگستن word
Analysis of interfacial slip in cross-wedge rolling: a numerical and phenomenological investigation pdf
آنالیز لغزش سطحی در نورد گوه ‌ای عرضی: بررسی عددی و پدیدار شناختی word
Numerical modelling of supercritical submerged water jets in a subcritical co-flow pdf
مدلسازی عددی جت های آبی مستغرق فوق بحرانی در یک جریان دوگانه زیر بحرانی word
Design and Development of Foldable Kart Chassis pdf
طراحی و توسعه شاسی تاشونده خودرو کارتینگ word
INVESTIGATION OF THE HIGH-SPEED WATER SLUGS pdf
بررسی اسلاگ های سریع السیر آب word
Oil temperature influence on friction torque characteristics in hydraulic pumps pdf
تاثیر دمای روغن بر ویژگیهای گشتاور اصطکاکی در پمپ‌های هیدرولیکی word
Studying and simulating low flow floor heating solar system pdf
بررسی و شبیه سازی سیستم گرمایش کف خورشیدی کم فشار word
Nonlocal buckling of double-nanoplate-systems under biaxial compression pdf
کمانش غیرموضعی سیستم های نانوصفحه ی دوتایی تحت‌فشار دومحوری word
رشد احتمالی ترک ماتریسی مبتنی بر استحکام در لایه‌های کامپوزیت چند جهته word
The effect of HfC content on mechanical properties HfC–W composites pdf
تأثیر مقدار HfC بر خواص مکانیکی کامپوزیت های HfC-W word
Microstructural Analysis of Laser-Beam-Welded Directionally Solidified INCONEL 738 pdf
آنالیز میکروساختاری جوشکاری یک طرفه‌ی جامد اینکونل 738 با پرتو لیزری word
Adaptive neuro-fuzzy fusion of sensor data pdf
ترکیب عصبی-فازی تطبیقی داده‌های حسگر word
A simulation model of 2WD tractor performance pdf
مدل شبیه سازی عملکرد تراکتور 2WD word
A simple first-order shear deformation theory for laminated composite plates pdf
یک تئوری تغییر شکل برشی مرتبه ی اول برای ورق های کامپوزیتی چندلایه word
Effect of different turbulence models on combustion and emission characteristics of hydrogen/air flames pdf
اثر مدل‌های مختلف آشفتگی بر ویژگی های احتراق و انتشار شعله های هیدروژن و هوا word
Controlling chaos for automotive disc brake sgueal suppression pdf
کنترل آشوب در مهار صدای ترمز دیسکی اتومبیل word
The prediction of hot flow behavior of Al–6Mg alloy pdf
پیش بینی رفتار شار گرم آلیاژ Al-Mg6 word
Flow Simulation of Herschel-Bulkley Fluids through Extrusion Dies pdf
شبیه سازی جریان سیالات هرسچل – بالکلی در قالب های اکستروژن word
Determination of Residual Stresses Numerically Obtained in ASTM AH36 Steel Welded by TIG Process pdf
تعیین تنش های پسماند ایجاد شده در جوشکاری فولاد ASTM AH36 توسط پروسه ی TIG به صورت عددی word
Non-Fourier heat conductions in nanomaterials pdf
انتقال حرارت غیر فوریه ای در نانو مواد word
Study of the Dump Diffuser Optimization for Gas Turbine Combustors pdf
مطالعه بر روی بهینه سازی دیفیوزر Dump برای محفظه احتراق توربین گاز word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید