مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی مکانیک گرایش حرارت‌ و سیالات نمایید.

A study of the wake dynamics of annular jet flows with and without swirl
بررسی دینامیک مسیر جریان های جت حلقوی با و بدون حرکت چرخشی
Direct integration of solar heat into the space heating circuit
ادغام مستقیم گرمای خورشیدی در مدار گرمایشی فضا
شبیه سازی عددی ضریب انتقال حرارت روی تیغه توربین با استفاده از معادله ی ضریب متناوب
Modeling performance of multi-component fibrous insulations against conductive and radiative heat transfer
مدلسازی عملکرد عایق‌های الیاف دار چند مولفه‌ای در برابر انتقال حرارت از طریق رسانش و تابش
Investigating the impact of drilled impellers design of rotodynamic pumps on the efficiency of the energy transfer process
بررسی تأثیر طراحی پروانه های حفره دار پمپ های روتودینامیکی بر بازده فرآیند انتقال انرژی
A Parallel Eulerian Interface Tracking/Lagrangian Point Particle Multi-Scale Coupling Procedure
روند جفت سازی چندمقیاسی ذره نقطه ای لاگرانژی/ردیابی فصل مشترک اویلری موازی
Combined cooling, heating and power systems: A survey
سیستم های ترکیبی سرمایشی، گرمایشی و نیروگاهی
Energetic and exergetic analyses of T56 turboprop engine
تحلیل انرژی و اکسرژی موتور توربینی ملخ دار T56
MHD mixed convection and entropy generation in a 3-D microchannel using Al2O3–water nanofluid
همرفت ترکیبی MHD و تولید آنتروپی در یک میکروکانال سه بُعدی با استفاده از نانوسیال آب-Al2O3
The development of microstructural damage during high temperature creep–fatigue of a nickel alloy
توسعه آسیب ریز ساختاری در طول خستگی خزشی( خزش-خستگی) دما بالای یک آلیاژ نیکل
Energy and exergy analysis of a rotary kiln used for plaster production
آنالیز انرژی و اکسرژی یک کوره گردان مورد استفاده برای تولید گچ
High Temperature Fatigue Behavior of Eutectic Al-Si-Alloys used for Piston Production
رفتار خستگی آلیاژهای AL-Si یوتکتیک در دمای بالا مورد استفاده برای تولید پیستون
Natural convection of power law fluids in inclined cavities
انتقال جابجایی طبیعی سیالات پاور لاو در حفره های شیبدار
INVESTIGATION OF THE HIGH-SPEED WATER SLUGS
بررسی اسلاگ های سریع السیر آب
Oil temperature influence on friction torque characteristics in hydraulic pumps
تاثیر دمای روغن بر ویژگیهای گشتاور اصطکاکی در پمپ‌های هیدرولیکی
Studying and simulating low flow floor heating solar system
بررسی و شبیه سازی سیستم گرمایش کف خورشیدی کم فشار
Flow Simulation of Herschel-Bulkley Fluids through Extrusion Dies
شبیه سازی جریان سیالات هرسچل – بالکلی در قالب های اکستروژن
Non-Fourier heat conductions in nanomaterials
انتقال حرارت غیر فوریه ای در نانو مواد
Study of the Dump Diffuser Optimization for Gas Turbine Combustors
مطالعه بر روی بهینه سازی دیفیوزر Dump برای محفظه احتراق توربین گاز
Heat transfer in two-component internal mist cooling: Part I. Experimental investigation
انتقال حرارت در خنک سازی مه ای داخلی دو جزئی: بخش 1. تحقیق تجربی
Mass transfer from a bubble in a vertical pipe
انتقال جرم از یک حباب درون لوله ای عمودی
بررسی عملکرد سیستم‌آب گرم ترکیبی پمپ حرارتی خورشیدی

Skip Navigation Links