مقالات ترجمه شده داروسازی گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده داروسازی گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده داروسازی گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

به کارگیری نانوذرات برای تحویل کارآمد در سیستم CRISPR/Cas9
Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Preliminary Report
رمدسیویر برای درمان کووید-19--گزارش مقدماتی
Heart targeted nanoliposomal/nanoparticles drug delivery: An updated review
Role of biodegradable polymers in drug delivery
نقش پلیمرهای زیست تجزیه پذیر در رسانش دارو
وضعیت ویتامین D در کودکان در سن 1-3 سال: مطالعه مقطعی در وکسی، چین
Antitumor Activities of Metal Oxide Nanoparticles
فعاليت هاي ضد توموري نانوذرات اكسيد فلزي
N-Heterocyclic carbene metal complexes in medicinal chemistry
کمپلکس های فلزی N-هتروسیکل کاربن در شیمی داروئی
Antifungal drug resistance: evolution, mechanisms and impact
مقاومت داروی ضدقارچ: تکامل، مکانیسم ها و اثرگذاری
Non-steroidal glucocorticoid agonists—The discovery of aryl pyrazoles as A-ring mimetics
Mitochondrial-epigenetic crosstalk in environmental toxicology
تداخل اپی ژنتیک – میتوکندریایی در سمیت شناسی محیط زیست
Sample preservation for the analysis of antibiotics in water
محافظت از نمونه برای تجزیه و تحلیل آنتی بیوتیک ها در آب
Pharmacological Silencing of miR-152 Prevents Pressure Overload-Induced Heart Failure
خاموش کردن فارماکولوژیک miR-152 از نارسایی قلبی ناشی از فشار بیش از حد جلوگیری می کند
NATURAL POLYSACCHARIDE HYDROGELS AS NOVEL EXCIPIENTS FOR MODIFIED DRUG DELIVERY SYSTEMS : A REVIEW
هیدروژل های پلی ساکارید طبیعی به عنوان مواد جانبی جدید جهت اصلاح سیستم های تحویل دارو
Acetylcholinesterase inhibitors: a patent review
مهارکننده های استیل کولین استراز: مرور درمان های ثبت شده
Nanoparticles and the new era in diabetes management
نانوذرات و عصر جدید در مدیریت دیابت
Frequency of Epidermal Growth Factor Receptor Mutation in Smokers with Lung Cancer Without Pulmonary Emphysema
فراوانی جهش گیرنده عامل رشد اپی درمال در سیگاری های مبتلا به سرطان ریه بدون آمفیزم ریوی
Effect of Magnetic Field on Cancer Cells
اثر ميدان مغناطيسي در سلول هاي سرطاني
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو
Liraglutide: A Once-Daily Incretin Mimetic for the Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus
لیراگلوتاید: یک اینکرتین تقلیدی با مصرف یکبار در روز برای درمان دیابت نوع 2
Anti-obesity effect of Morus bombycis root extract: Anti-lipase activity and lipolytic effect
خاصیت ضدچاقی عصاره ریشه گیاه Morus bombycis : فعالیت ضد لیپاز و تاثیر لیپولیتیک
Cardiovascular activity of a methanolic extract of Digitalis purpurea spp. heywoodii
فعالیت قلبی عروقی عصاره متانولی دیژیتالیس purpurea spp. heywoodii
A Case of Wernicke’s Encephalopathy Following Fluorouracil-based Chemotherapy
یک مورد از انسفالوپاتی Wernicke بدنبال شیمی درمانی بر پایه فلئورو اوراسیل
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد

Skip Navigation Links