دانلود مقاله ترجمه شده ترکیب شیمیایی، فعالیت ضد باکتری و سمیت سلولی اسانس بابونه گاوی در مراحل مختلف نمو


چطور این مقاله داروسازی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2005444 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله داروسازی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
765,000 ریال
شناسه محصول :
2005444
سال انتشار:
2011
حجم فایل انگلیسی :
760 Kb
حجم فایل فارسی :
656 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

ترکیب شیمیایی، فعالیت ضد باکتری و سمیت سلولی اسانس بابونه گاوی در مراحل مختلف نمو

عنوان انگليسي

Chemical composition, antibacterial activity and cytotoxicity of essential oils of Tanacetum parthenium in different developmental stages

نویسنده/ناشر/نام مجله

Pharmaceutical Biology

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده داروسازی شامل 7 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 13 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

 

چکیده

متن: تاناستوم  پارتنیوم  Schultz  Bip . (از تیره کاسنیان) یک گیاه چند ساله معطر، می باشد که به طور گسترده ای در نیمکره شمالی توزیع شده است. این گونه به طور سنتی در حشره کش ها، محصولات آرایشی، کرم تقویت کننده، رنگ، دارو و مواد نگهدارنده استفاده می شود.

مواد و روشها: اسانس T. پارتنیوم  توسط روش تقطير با آب در سه مرحله رشد و نمو به دست آمد و با گاز کروماتوگرافی اسپکترومتری جرمی تجزیه و تحلیل گردید. فعالیت ضد باکتریایی اسانس در مقابل چهار گرم مثبت و چهار گرم منفی باکتری مورد بررسی قرار گرفت. اسانس برای سمیت سلولی در برابر سلول های THP-1 با استفاده از روش تریپان بلو مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج: بیست و نه اجزا در اسانس مشخص شد؛ بالاترین میزان در مرحله گلدهی استخراج شد. جزء اصلی، در مرحله گلدهی، کافور (18.94%) بود و دیگر اجزای اصلی استات برونیل (18.35%)، کامفن (13.74%)، ایزووالرات برونیل (3.15%)، بورنئول (10.93%)، کافور سرو کوهی (6.23%) و β-eudesmol  (2.65%). بودند. حداقل غلظت مهاری اسانس  µL/mL4 برابر سوبتیلیس اورئوس تا µL/mL  38 برابر آئروژنس انتروباکتر بررسی شد. آزمون سنجش سمیت نشان داد که روغن سمیت قابل توجهی در غلظت V / V 15.5% بر روی سلول های THP-1 نداشت.

بحث و نتیجه گیری: این مطالعه احتمال پیدایش تیپ شیمیایی کافور/برونیل استات T. پارتنیوم را در مناطق غربی ایران نشان می دهد. این یافته همچنین نشان داد که روغن مورد مطالعه فعالیت ضد باکتری نسبتا خوب و بدون سمیت قابل توجهی را دارا می باشد، به این ترتیب بطور بالقوه ای در محصول بهداشتی طبیعی استفاده می شود.

1-مقدمه        

تیره کاسنیان بزرگترین خانواده گیاهی می باشند. سرده آن بسیار و گونه هایش در سراسر جهان توزیع یافته است، و این واقعیت که آن مشمول بسیاری از گیاهان مفید می باشد بدان جهت موضوع بسیاری از مطالعات شده اند (فانک و همکاران، 2009). تاناستوم یکی از سرده مهم است. گونه تاناستوم، گیاهان چند ساله معطر، به طور گسترده ای در نیمکره شمالی توزیع یافته اند (Salamci و همکاران، 2007). آنها همچنین در باغ ها کشت شده و در سالاد، املت ها، و کیک ها مورد استفاده قرار می گیرند (گریو، 1984). برخی از اعضای این سرده به طور سنتی در حشره کش ها، محصولات آرایشی، کرم تقویت کننده، رنگ، دارو، و مواد نگهدارنده (گریو، 1984) استفاده می شوند...

اسانس بابونه گاوی فعالیت آنتی باکتریال ترکیب شیمیایی سمیت سلولی اسانس ها تاناستوم پارتنیوم :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

 Abstract

CONTEXT: Tanacetum parthenium Schultz Bip. (Asteraceae) is an aromatic perennial plant, widely distributed in the northern hemisphere. This species traditionally has been used in insecticides, cosmetics, balsams, dyes, medicines and preservatives

MATERIAL AND METHODS: The essential oil of T. parthenium was obtained by hydrodistillation in three developmental stages and analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. The antibacterial activity of the oils was investigated against four Gram-positive and four Gram-negative bacteria. The oil was tested for cytotoxicity against THP-1 cells using the Trypan blue assay

RESULTS: Twenty-nine components were identified in the essential oil; the highest amount was extracted at the flowering stage. The main component, in the flowering stage, was camphor (18.94%) and other major components were bornyl acetate (18.35%), camphene (13.74%), bornyl isovalerate (3.15%), borneol (10.93%), juniper camphor (6.23%) and β eudesmol (2.65%). Minimum inhibitory concentration of essential oil was evaluated from 4 µL/mL against Staphylococcus subtilis to 38 µL/mL against Entrobacter aerogenes. Toxicity assay showed that the oil has no significant toxicity at 5-15% v/v concentrations on THP-1 cells

DISCUSSION AND CONCLUSION: This study demonstrates the occurrence of camphor/bornyl acetate chemotype of T. parthenium in western regions of Iran. The finding showed also the studied oils have relatively good antibacterial activity without significant toxicity, thus have great potentiality to be used as natural health product


Keywords: Antibacterial activity chemical composition cytotoxicity essential oils Tanacetum parthenium
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: علوم گیاهی، می تواند کاربرد داشته باشد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله داروسازی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پزشكی > داروسازی > مقاله های داروسازی و ترجمه فارسی آنها > ترکیب شیمیایی، فعالیت ضد باکتری و سمیت سلولی اسانس بابونه گاوی در مراحل مختلف نمو
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید