دانلود مقاله ترجمه شده مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین


چطور این مقاله پزشکی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2002742 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله پزشکی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
830,000 ریال
شناسه محصول :
2002742
سال انتشار:
2008
حجم فایل انگلیسی :
228 Kb
حجم فایل فارسی :
2 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین

عنوان انگليسي

The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes

نویسنده/ناشر/نام مجله

Diabetologia

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده پزشکی شامل 11 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 23 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


چکیده

 آلوکسان و استرپتوزوتوسین آنالوگ های سمی گلوکز هستند که به صورت ترجیحی در سلول های بتای پانکراس از طریق ناقل GLUT2 گلوکز جمع می شوند. در حضور گروه های تیول درون سلولی، خصوصا گلوتاتیون، آلوکسان گونه های واکنشگر اکسیژن (ROS) را در یک واکنش اکسایش کاهش چرخه ای با محصول کاهیده خود به نام دیالوریک اسید، ایجاد می کند. خوداکسیداسیون دیالوریک اسید رادیکال های سوپراکسید، پراکسید هیدروژن و در مرحله آخر واکنش کاتالیز آهن، رادیکال های هیدروکسیل را ایجاد می کند. این رادیکال های هیدروکسیل در نهایت مسوول مرگ سلول های بتا هستند که یک ظرفیت دفاعی ضداکسیداتیو پایین ویژه دارند، و موقعیت بعدی دیابت آلوکسان وابسته به انسولین می باشد. به عنوان یک واکنشگر تیول، آلوکسان نیز به طور انتخابی ترشح انسولین القا شده توسط گلوکز را از طریق توانایی خود در مهار گلوکوکیناز حسگر گلوکز در سلول بتا، مهار می کند. به دنبال جذب آن در سلول های بتا، استرپتوزوتوسین به دو قسمت گلوکز و متیل نیتروزواوره (methylnitrosourea) تقسیم می شود. با توجه به ویژگی های آلکیله کننده آن، ترکیب دوم ماکرومولکول های زیستی (قطعات DNA) را تغییر داده و سلول های بتا را از بین می برد، که موجب یک موقعیت دیابت وابسته به انسولین می گردد. هدف گرفتن DNA میتوکندریایی، و در نتیجه اختلال عمل پیام رسانی متابولیسم میتوکندریایی سلول بتا، نیز توضیح می دهد که چگونه استرپتوزوتوسین می تواند ترشح انسولین القا شده توسط گلوکز را مهار کند.

-1مقدمه

آلوکسان و استرپتوزوتوسین برجسته ترین مواد شیمیایی ایجادکننده دیابت در پژوهش های دیابتی می باشند. هردو ماده آنالوگ های سمی گلوکز هستند. با وجود اینکه سمیت آنها از طریق مسیرهای مختلفی است، اما مکانیسم های فعالیت انتخابی آنها برای سلول های بتا مشابه است. درسال 1838، Wöhler و Liebig (1) یک مشتق پیریمیدینی را سنتز کردند، که آنها بعدها آن را آلوکسان نامیدند (2و 3). در سال 1943 وقتی Dunn و McLetchie گزارش کردند که آلوکسان می تواند دیابت را در جانوران، در نتیجه نکروزه شدن ویژه سلول های بتای پانکراسی القا کند (4) این ماده در پژوهش های دیابتی مورد توجه قرار گرفت (5-7). انسولینوپنیای ایجاد شده موجب یک وضعیت دیابت شیرین آزمایشگاهی به نام دیابت آلوکسان می شود (4و8و9). محصول کاهیده آلوکسان (دیالوریک اسید) (1) نیز نشان داده شده است که در حیوانات دیابت زا می باشد (10 و 11) و موجب تغییرات فراساختاری شبیه آنچه در در پاسخ به آلوکسان رخ می دهد، می شود

آلکیلاسیون دیابت آلوکسان آنالوگ های سیتوتوکسیک گلوکز سمیت سلول بتای پانکراس :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstract

Alloxan and streptozotocin are toxic glucose analogues that preferentially accumulate in pancreatic beta cells via the GLUT2 glucose transporter. In the presence of intracellular thiols, especially glutathione, alloxan generates reactive oxygen species (ROS) in a cyclic redox reaction with its reduction product, dialuric acid. Autoxidation of dialuric acid generates superoxide radicals, hydrogen peroxide and, in a final iron-catalysed reaction step, hydroxyl radicals. These hydroxyl radicals are ultimately responsible for the death of the beta cells, which have a particularly low antioxidative defence capacity, and the ensuing state of insulin-dependent 'alloxan diabetes'. As a thiol reagent, alloxan also selectively inhibits glucose-induced insulin secretion through its ability to inhibit the beta cell glucose sensor glucokinase. Following its uptake into the beta cells, streptozotocin is split into its glucose and methylnitrosourea moiety. Owing to its alkylating properties, the latter modifies biological macromolecules, fragments DNA and destroys the beta cells, causing a state of insulin-dependent diabetes. The targeting of mitochondrial DNA, thereby impairing the signalling function of beta cell mitochondrial metabolism, also explains how streptozotocin is able to inhibit glucose-induced insulin secretion

Keywords: Alkylation Alloxan diabetes Cytotoxic glucose analogues Pancreatic beta cell toxicity
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله پزشکی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پزشكی > پزشکی > مقاله های پزشکی و ترجمه فارسی آنها > مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید