Skip Navigation Links

 مقالات ترجمه شده متنوعی در زمینه زیست شناسی سلولی و مولکولی یا مرتبط با زیست شناسی در پورتال آموزش و پژوهش دانشگاهیان (پویان) برای دانلود ارائه شده است. لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی در ادامه همین صفحه قابل مشاهده است. در لیست مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی می توانید عنوان انگلیسی مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی، عنوان فارسی مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی و سایر مشخصات مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی اعم از ناشر و نویسنده مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی، حجم و تعداد صفحات فارسی و انگلیسی مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی را مشاهده نمایید. شما می توانید با کلیک روی "دانلود رایگان مقاله انگلیسی" اصل مقاله ISI زیست شناسی سلولی و مولکولی یا اصل مقاله کنفرانسی زیست شناسی سلولی و مولکولی را به صورت رایگان دانلود نمایید. همچنین در صفحه مربوط به دانلود رایگان مقاله ISI زیست شناسی سلولی و مولکولی می توانید چکیده انگلیسی مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی و ترجمه فارسی چکیده مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی را ملاحظه نمایید. 

 پس از دانلود رایگان مقاله ISI زیست شناسی سلولی و مولکولی و بررسی چکیده فارسی و چکیده انگلیسی مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی می توانید اقدام به خرید مقاله ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی نمایید. برای خرید مقاله ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی روی "خرید ترجمه فارسی و دانلود" کلیک نمایید. با این کار مقاله ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی مورد نظر شما به سبد خرید اضافه خواهد شد. پس از تکمیل فرایند پرداخت می توانید مقاله ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی مورد نظر خود را دانلود نمایید.

این مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی به صورت تخصصی ترجمه شده و فایل ترجمه فارسی به صورت  Word تایپ شده است. دانشجویان رشته مهندسی زیست شناسی سلولی و مولکولی می توانند از فایل Word ترجمه مقاله زیست شناسی سلولی و مولکولی در تحقیقات و پروژه های خود استفاده نمایند.

لینک دانلود محصولات خریداری شده از جمله مقالات ترجمه شده زیست شناسی سلولی و مولکولی برای شما ایمیل می شود. لینک دانلود محصولات خریداری شده در ناحیه کاربری شما نیز فعال می شود.

تعداد بازدید : 17728

MicroRNAs and DNA damage response pdf
میکرو RNA ها و پاسخ آسیب DNA word
New Insights into Replication Clamp Unloading pdf
بینش جدید درباره ی خروج پروتئین کلامپ همانند سازی word
Gene regulation by nucleoporins and links to cancer pdf
تنظیم بیان ژن توسط نوکلئوپورین ها و ارتباط آن با سرطان word
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research pdf
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی word
Regulation of Transcript Elongation pdf
تنظیم طویل شدن رونوشت word
Advanced Cell Culture Techniques for Cancer Drug Discovery pdf
روش های کشت سلولی پیشرفته برای کشف دارو word
Germline Stem Cells pdf
سلولهای بنیادی جنسی word
Characterization of a New Virulent Phage (MLC-A) of Lactobacillus paracasei pdf
توصیف یک فاژ بیماریزای جدید (MLC-A) لاکتوباسیل paracasei word
Four faces of cellular senescence pdf
ترجمه عنوان : چهار چهره پیری سلولی word
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد word
Autoimmune destruction of pancreatic beta cells pdf
تخریب خود ایمنی سلول های بتای پانکراس word
Therapeutic Use of MicroRNAs in Lung Cancer pdf
استفاده درماني از miRNA ها در سرطان ريه word
The suspensor: not just suspending the embryo pdf
آویز: تنها رویان را معلق نمی نماید word
The pathogenesis and pathophysiology of type 1 and type 2 diabetes mellitus pdf
پاتوژنز و پاتوفیزیولوژی دیابت شیرین نوع 1 و نوع 2 word
Cell polarity and tissue patterning in plants pdf
قطبيت سلولي و الگودهي بافت در گياهان word
Prebiotics in aquaculture: a review pdf
پربیوتیک ها در آبزی پروری: مقاله مروری word
Consequences of the diabetic status on the oxidant/antioxidant balance pdf
اثرات وضعیت دیابتی بر روی تعادل اکسیدان/ آنتی اکسیدان word
Loop-Mediated Isothermal Amplification Method for Differentiation and Rapid Detection of Taenia Species pdf
روش تقویت همدمای حلقه واسط برای آشکارسازی سریع و افتراقی گونه های Taenia word
Identification and expression of PBAN/diapause hormone and GPCRs from Aedes aegypti pdf
شناسایی و بیان هورمون PBAN/diapause و GPCR های Aedes aegypti word
Chromatin organization and transcriptional regulation pdf
سازماندهی کروماتین و تنظیم رونویسی word
Genetically Modified Foods and Social Concerns pdf
غذاهای اصلاح شده از نظر ژنتیکی و نگرانی های اجتماعی word
اثر مهاری متقابل بین فاکتور های رونویسی Sox3 و Snail ، در شکل گیری مرحله جنینی گاسترولا word
Iron Cofactor Assembly in Plants pdf
تشکیل کوفاکتور آهن در گیاهان word
Centralization of the Deuterostome Nervous System Predates Chordates pdf
مرکزگرایی سیستم عصبی Deuterostome در chordate (جانوران دارای ستون فقرات) word
STAIRS: a new genetic resource for functional genomic studies of Arabidopsis pdf
STAIRS: یک منبع ژنتیکی جدید برای مطالعات ژنومیک کارکردی Arabidopsis word
The mechanisms of alloxan- and streptozotocin-induced diabetes pdf
مکانیسم های دیابت القا شده توسط آلوکسان و استرپتوزوتوسین word

تخمین زمان و هزینه ترجمه، در این قسمت می توانید زمان و هزینه سفارش ترجمه خود را تخمین بزنید

کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید