مقالات ترجمه شده آمار و کاربردها (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2021 آمار و کاربردها (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2021 آمار و کاربردها و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2021 آمار و کاربردها و یا مقالات قدیمی تر آمار و کاربردها هستید، لیست مقالات ترجمه شده آمار و کاربردها را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های آمار و کاربردها بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI آمار و کاربردها هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی آمار و کاربردها را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده آمار و کاربردها ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Hypothesis Testing in a Rayleigh Diffusion Model
آزمون فرض در یک مدل پخش رایلی
On residual inaccuracy of order statistics
رویکردی بر عدم درستی باقی‌مانده، مربوط به آماره‌های ترتیبی
Comparing diagnostic tests: test of hypothesis for likelihood ratios
مقایسه آزمون های تشخیصی: آزمون فرضیه برای نسبت های درست نمایی
Estimating and forecasting structural breaks in financial time series
برآورد و پیش‌بینی شکست‌ های ساختاری در سری‌های زمانی مالی
Exact maximum likelihood estimation for non-stationary periodic time series models
برآورد دقیق ماکسیمم درست نمایی برای مدل های سری زمانی دوره ای غیرمانا
Choice of generalized linear mixed models using predictive crossvalidation
انتخابِ مدل‌های ترکیبی خطی تعمیم یافته با استفاده از اعتبارسنجی متقابلِ پیشگویانه
spate: An R Package for Spatio-Temporal Modeling with a Stochastic Advection-Diffusion Process
spate: یک بسته R برای مدل سازی فضا – زمانی با یک فرایند آماری فرارفت - پخش
Tensor Decompositions and Applications
تجزیه‌ی تانسورها و کاربردهای آن
Moments and cumulants of the multivariate real and complex Gaussian distributions
گشتاورها و انباشتک های توزیع های گاوسی حقیقی و مختلط چندمتغیری
A Modified Least-Squares Regression Approach to the Estimation of Risk Difference
یک روش رگرسیون کمترین مربعات اصلاح شده برای براورد اختلاف خطر
Analysis of variance and linear contrasts in experimental design with generalized secant hyperbolic distribution
آنالیز واریانس و کنتراست های خطی در طرح آزمایشی با توزیع تعمیم یافته سکانت هذلولی
Statistics with fuzzy random variables
استاتیستیک ها با متغیر های تصادفی فازی
VARIANCE ESTIMATION IN TWO-PHASE SAMPLING
برآورد واریانس در نمونه برداری دوفازی
The quality control chart for monitoring multivariate autocorrelated processes
نمودار کنترل کیفیت برای پایش فرایندهای خود همبسته چند متغیره
ساختار آزمون انحراف و مقايسه قدرت براي الگوهاي نقطه مكاني مشخص شده
Theory of integer-valued data envelopment analysis
نظریه تحلیل پوششی داده هایی با مقدار صحیح
On large deviations in testing simple hypotheses for locally stationary Gaussian processes
انحراف بزرگ در آزمایش فرضیه ساده فرایند گاوسی موضعاً مانا
مدل موجودی برای اقلام فرسایشی با نرخ مصرف وابسته به سهام و کمبود تحت تورم و ضیق وقت
Chi-squared tests for evaluation and comparison of asset pricing models
آزمون های خی دو برای ارزیابی و مقایسه مدل های قیمت گذاری دارایی
A Nonparametric Sequential Test with Power 1 for the Mean of Lévy-stable Laws with Infinite Variance
یک آزمون دنباله ای غیر پارامتری با توان 1 برای قوانین پایدار لوی با واریانس نامتناهی
Hypothesis testing
آزمون فرض
A Control Chart for the Coefficient of Variation
نمودار کنترلی برای ضریب تغییرات
Interpretability and importance of functionals in competing risks and multi-state models
قابلیت تفسیر و اهمیت تابعک ها در مدلهای خطرات رقابتی و چند وضعیتی
Methods for generating families of univariate continuous distributions in the recent decades
روش های تولید خانواده های توزیع پیوسته یک متغیره در دهه های اخیر
Optimal Prediction with Nonstationary ARFIMA Model
پیش بینی بهینه با مدل غیر ایستای ARFIMA
On error probability exponents of many hypotheses optimal testing illustrations
نماهای احتمال خطای تصاویر آزمون فرض های بهینه فراوان
Condition Number Regularized Covariance Estimation
براورد هم واریانس مرتب شده با عدد شرطی

سایر مقالات ترجمه شده آمار و کاربردها

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید