دانلود مقاله ترجمه شده آنالیز واریانس و کنتراست های خطی در طرح آزمایشی با توزیع تعمیم یافته سکانت هذلولی


چطور این مقاله آمار و کاربردها را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2007374 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله آمار و کاربردها در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
820,000 ریال
شناسه محصول :
2007374
سال انتشار:
2008
حجم فایل انگلیسی :
154 Kb
حجم فایل فارسی :
1 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

آنالیز واریانس و کنتراست های خطی در طرح آزمایشی با توزیع تعمیم یافته سکانت هذلولی

عنوان انگليسي

Analysis of variance and linear contrasts in experimental design with generalized secant hyperbolic distribution

نویسنده/ناشر/نام مجله

Journal of Computational and Applied Mathematics

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده آمار و کاربردها شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 19 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی


 
Abstract

We consider one-way classification model in experimental design when the errors have generalized secant hyperbolic distribution. We obtain efficient and robust estimators for block effects by using the modified maximum likelihood estimation (MML) methodology. A test statistic analogous to the normal-theory F statistic is defined to test block effects. We also define a test statistic for testing linear contrasts. It is shown that test statistics based on MML estimators are efficient and robust. The methodology readily extends to unbalanced designs

چکیده

 در این مقاله یک مدل طبقه بندی یک طرفه در طرح آزمایشی زمانی که خطاهای دارای توزیع تعمیم یافته هذلولی سکانت هستند، در نظر گرفته شده است. با استفاده از رویکرد ماکزیمم احتمال وقوع (MML) برآوردگرهای کارآمد و مقاوم برای کاهش تغییرات و اثرات بلوکی تحقق یافته است. یک تست آماره مشابه با تئوری نرمال آماره F  برای تست اثرات بلوکی تعریف شده است. همچنین یک تست آماره برای آزمایش کنتراست خطی تعریف کرده ایم. نشان داده شده است که تست آماره ها  بر مبنای تخمین گرهای MML  کارآمد و مقاوم می باشند. روش به دست آمده به آسانی برای طرح های نامتعادل توسعه داده شده است.

1- مقدمه

تجزیه و تحلیل روش های واریانس به طور سنتی بر این فرض نرمال بودن بنا نهاده شدند. در عمل، با این حال، توزیع های غیر نرمال به وفور رخ می دهند. تعدادی از مطالعات به بررسی اثرغیر نرمال بودن تستهای آماری که در تجزیه و تحلیل واریانس استفاده می شوند پرداخته اند. اثر غیرنرمال بودن برروی خطا نوع 1 در [11،7،6،2،9،3،15] مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر غیر نرمال بودن برروی توان تست در[4،13،5،18]  مورد مطالعه قرار گرفته است. آنها به این نتیجه رسیدند که اثر غیرنرمال بودن برروی  خطای نوع اول بسیار جدی نیست اما تاثیر منفی بروی توان دارد. مقادیر توان، در واقع، بطور قابل توجهی کوچکتر از زیر نرمال است اگر، به ویژه، کرتوسیس در یک نمودار اماری از توزیع از 3 متفاوت باشد (درجه اوج دز یک نمودار اماری از حد نرمال).  تحقیقات اشاره شده در بالا برای توزیع غیر نرمال متقارن زمانی که اشکال ریاضی توزیع هایبا دنباله کوتاه(درجه اوج در یک نمودار اماری کمتر از 3) و توزیع با دنباله طولانی (درجه اوج در یک نمودار اماری بیشتر از 3) کاملا مجزا از یکدیگر هستند، به عنوان مثال، توزیع قبلی یکنواخت است و دومی توزیع T است (22، فصل 1). هدف از این مقاله ارائه نتایج یکسان با در نظر گرفتن یک خانواده از توزیع های سکانت هذلولی تعمیم یافته (GSH) است. خواص توزیع های GSH  توسط Vaughan [24] مطالعه شده است… 

آنالیز واریانس :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


 
Abstract

We consider one-way classification model in experimental design when the errors have generalized secant hyperbolic distribution. We obtain efficient and robust estimators for block effects by using the modified maximum likelihood estimation (MML) methodology. A test statistic analogous to the normal-theory F statistic is defined to test block effects. We also define a test statistic for testing linear contrasts. It is shown that test statistics based on MML estimators are efficient and robust. The methodology readily extends to unbalanced designs

چکیده

 در این مقاله یک مدل طبقه بندی یک طرفه در طرح آزمایشی زمانی که خطاهای دارای توزیع تعمیم یافته هذلولی سکانت هستند، در نظر گرفته شده است. با استفاده از رویکرد ماکزیمم احتمال وقوع (MML) برآوردگرهای کارآمد و مقاوم برای کاهش تغییرات و اثرات بلوکی تحقق یافته است. یک تست آماره مشابه با تئوری نرمال آماره F  برای تست اثرات بلوکی تعریف شده است. همچنین یک تست آماره برای آزمایش کنتراست خطی تعریف کرده ایم. نشان داده شده است که تست آماره ها  بر مبنای تخمین گرهای MML  کارآمد و مقاوم می باشند. روش به دست آمده به آسانی برای طرح های نامتعادل توسعه داده شده است.

1- مقدمه

تجزیه و تحلیل روش های واریانس به طور سنتی بر این فرض نرمال بودن بنا نهاده شدند. در عمل، با این حال، توزیع های غیر نرمال به وفور رخ می دهند. تعدادی از مطالعات به بررسی اثرغیر نرمال بودن تستهای آماری که در تجزیه و تحلیل واریانس استفاده می شوند پرداخته اند. اثر غیرنرمال بودن برروی خطا نوع 1 در [11،7،6،2،9،3،15] مورد مطالعه قرار گرفته است. اثر غیر نرمال بودن برروی توان تست در[4،13،5،18]  مورد مطالعه قرار گرفته است. آنها به این نتیجه رسیدند که اثر غیرنرمال بودن برروی  خطای نوع اول بسیار جدی نیست اما تاثیر منفی بروی توان دارد. مقادیر توان، در واقع، بطور قابل توجهی کوچکتر از زیر نرمال است اگر، به ویژه، کرتوسیس در یک نمودار اماری از توزیع از 3 متفاوت باشد (درجه اوج دز یک نمودار اماری از حد نرمال).  تحقیقات اشاره شده در بالا برای توزیع غیر نرمال متقارن زمانی که اشکال ریاضی توزیع هایبا دنباله کوتاه(درجه اوج در یک نمودار اماری کمتر از 3) و توزیع با دنباله طولانی (درجه اوج در یک نمودار اماری بیشتر از 3) کاملا مجزا از یکدیگر هستند، به عنوان مثال، توزیع قبلی یکنواخت است و دومی توزیع T است (22، فصل 1). هدف از این مقاله ارائه نتایج یکسان با در نظر گرفتن یک خانواده از توزیع های سکانت هذلولی تعمیم یافته (GSH) است. خواص توزیع های GSH  توسط Vaughan [24] مطالعه شده است… 

Keywords: Experimental design Non-normality Generalized secant hyperbolic Modified maximum likelihood
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پايه > آمار و کاربردها > مقاله های آمار و کاربردها و ترجمه فارسی آنها > آنالیز واریانس و کنتراست های خطی در طرح آزمایشی با توزیع تعمیم یافته سکانت هذلولی
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید