مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی (صفحه 1)

Mitosis Detection in Breast Cancer Histology Images with Deep Neural Networks pdf
تشخیص تقسیم میتوز در تصاویر بافت شناسی سرطان سینه با استفاده از شبکه های عصبی عمیق word
Vision-based endoscope tracking for 3D ultrasound image-guided surgical navigation pdf
Single Channel Single Trial P300 Detection Using Extreme Learning Machine pdf
Automated EEG analysis of epilepsy: A review pdf
تجزیه و تحلیل خودکارEEG صرع: یک مرور کلی word
Towards Generalized Nuclear Segmentation in Histological Images pdf
به سمت تعمیم تقسیم بندی های هسته ای در تصاویر بافت شناسی word
A Distributed Computational Cognitive Model for Object Recognition pdf
یک مدل شناختی محاسباتی توزیع شده برای بازشناسی اشیاء word
اسکافولد کلاژنی تقویت شده با هیدروکسی آپاتیت با معماری بهبود یافته و خواص مکانیکی word
Mathematical modelling for trajectories of magnetic nanoparticles in a blood vessel under magnetic field pdf
مدلسازی ریاضی برای مسیرهای حرکت نانوذرات مغناطیسی در یک رگ خونی تحت میدان مغناطیسی word
Detecting Novel Associations in Large Data Sets pdf
تشخیص روابط جدید در مجموعه داده های بزرگ word
Biocomposite scaffolds containing chitosan/alginate/nano-silica for bone tissue engineering pdf
داربست های کامپوزیتی زیستی حاوی کیتوسان/آلژینات/نانوسیلیکا برای مهندسی بافت استخوان word
A neuromechanical modeling of spinal cord injury locomotor system for simulating the rehabilitation effects pdf
Photoelastic investigation of mechanical problems in applying acetabulum cups to hip prosthesis pdf
Robotic Approaches for Rehabilitation of Hand Function After Stroke pdf
راهکارهای رباتیک برای توان بخشی عملکرد دست پس از سکته مغزی word
Synergy-Based FES for Post-Stroke Rehabilitation of Upper-Limb Motor Functions pdf
In vivo magnetic resonance microscopy of Drosophilae at 9.4 T pdf
میکروسکوپی تشدید مغناطیسی بافت زنده در دروسوفیلاها در 9,4 تسلا word
Brain-Computer Interface for Control of Wheelchair Using Fuzzy Neural Networks pdf
رابط کامپیوتری مغز برای کنترل ویلچیر با استفاده از شبکه‌های عصبی فازی word
Evaluation of a Rehabilitative Pedorthic: Plantar Pressure Alterations with Scaphoid Pad Application pdf
ارزیابی پدورتیک های توانبخشی: تغییر در فشار کف پا با کاربرد پد اسکافوئید word
طراحی و مشخص سازی یک سیستم الکتریکی پوست آندوزوماتیک پوشیدنی بلادرنگ word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی پزشکی

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید