مقالات ترجمه شده پرستاری (صفحه 2)

PROFESSIONAL ETHICS: BEYOND THE CLINICAL COMPETENCY pdf
اخلاق حرفه ای: فراتر از صلاحیت بالینی word
Family Presence in the Adult Burn Intensive Care Unit During Dressing Changes pdf
حضور خانواده در واحد مراقبت های ویژه سوختگی بزرگسالان در طی تعویض پانسمان word
Effect of motivational interviewing on quality of life in patients with epilepsy pdf
تاثیر مصاحبه ی انگیزشی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع word
Clinical supervision and emotional intelligence capabilities: e Excellence in clinical practice pdf
نظارت بالینی و قابلیت های هوش هیجانی: تعالی در فعالیت بالینی word
Endocrine autoimmune disease: genetics become complex pdf
بیماری خودایمنی غدد درون ریز: ژنتیک پیچیده می شود word
Quality of Care of Diabetes Mellitus Type II patients in Iran pdf
کیفیت مراقبت از بیماران دیابت نوع II در ایران word
Quality of Life in Iranian Breast Cancer Survivors and Affecting Factors: A Review Article pdf
کیفیت زندگی بازماندگان سرطان پستان ایرانی و عوامل موثر بر آن: مقاله‌ی مروری word
The static evolution of the new Italian code of medical ethics pdf
تکامل ایستای کد اخلاق پزشکی جدید ایتالیا word
A Randomized Controlled Trial to Determine the Efficacy of Sign Chi Do Exercise on Adaptation to Aging pdf
مطالعه کنترل شده تصادفی برای تعیین کارآیی تمرین ساین چی دو بر تطبیق با بالا رفتن سن word
Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals pdf
استرس اخلاقی، جو اخلاقی و حساسیت اخلاقی میان متخصصان روانپزشکی word
Effects of aromatherapy on sleep quality and anxiety of patients pdf
تأثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران word
An analysis of undergraduate and graduate student nurses’ moral sensitivity pdf
آنالیزی از حساسیت اخلاقی پرستاران دانشجو و فارغ التحصیل word
Smoking-related disease risk, area deprivation and health behaviours pdf
خطر بیماری مرتبط با سیگار، محرومیت منطقه ای و رفتارهای سلامتی word
Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study pdf
آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی word
Thinking Styles and Psychological Treatment Effectiveness in Caregivers: A Pilot Study pdf
سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان: یک مطالعه مقدماتی word
Insights from an expert group meeting on the definition and measurement of unsafe abortion pdf
بینش هایی منشاء گرفته از جلسه ی گروهی متخصص درباره تعریف و سنجش سقط جنین غیر ایمن word
COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide pdf
کووید 19، اضطراب، اختلالات خواب و خودکشی word
Authentic leadership: a new theory for nursing or back to basics? pdf
رهبري واقعي: تئوري جديدي براي پرستاري يا بازگشت به پايه ها؟ word
Using Orem’s self-care model for asthmatic adolescents pdf
استفاده از مدل خود مراقبتی اورم برای نوجوانان مبتلا به آسم word
مدیریت تب در کودکان: یک بررسی ملی از آگاهی و برخورد والدین با آن در فرانسه word

سایر مقالات ترجمه شده پرستاری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید