دانلود مقاله ترجمه شده بسط مقیاس اندازه گیری صلاحیت های مربیگری ماماهای بالینی در ژاپن و ارزیابی روایی و پایایی این مقیاس: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی


چطور این مقاله پزشکی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2007393 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله پزشکی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,210,000 ریال
شناسه محصول :
2007393
سال انتشار:
2016
حجم فایل انگلیسی :
297 Kb
حجم فایل فارسی :
257 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

بسط مقیاس اندازه گیری صلاحیت های مربیگری ماماهای بالینی در ژاپن و ارزیابی روایی و پایایی این مقیاس: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی

عنوان انگليسي

Development and assessment of the validity and reliability of a scale for measuring the mentoring competencies of Japanese clinical midwives: An exploratory quantitative research study

نویسنده/ناشر/نام مجله

Nurse Education Today

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده پزشکی شامل 7 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 30 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

زمینه: تا زمانی که ماماهای تازه­کار وجود دارند، ماماها همواره در فعالیت های آموزشی درگیرند. اگر چه مقیاس های مختلف برای اندازه گیری صلاحیت های آموزشی پرستاران، پیش از این در مطالعات پیشین بسط یافته اند، اما هنوز هم یک مقیاس مربوط به صلاحیت آموزشی مختص به ماماها باید بسط یابد، و یا حتی هیچ یک از مطالعات قبلی، کارکرد خود را به مربیان بالینی اختصاص نداده اند.

اهداف: هدف از این مطالعه، بسط یک مقیاس برای اندازه گیری صلاحیت ­های مربیگری ماماهای بالینی (مقیاس MCCM) و تایید روایی و پایایی این مقیاس بود.

طرح ریزی: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی.

روش ها: پرسشنامه ها در 148 مرکز درمانی در بین 1645 مامایی که قبلاً به ماماهای تازه کار تعلیم داده بودند، توزیع شدند. 1004 ماما (61%) به طور داوطلبانه پاسخ های معتبری داده و 296 ماما (18%) به طور داوطلبانه، موافق شرکت در نظرسنجی برای آزمون و باز آزمون پایایی بودند.

نتایج: تحلیل های عاملی اکتشافی برای 41 مورد انجام شده و هفت عامل زیر با ضریب پایایی 0.953(α- کرونباخ)  استخراج شدند: (i) حمایت از مطالعات تجربی، (ii) ویژگی های شخصی مختص مربیان بالینی، (iii) اندیشمندی و تبادل افکار برای ماماهای جدید، (iv) خود آگاهی و خود اندیشه گری برای یافتن اعمتاد به نفس، (V) استفاده موثر از تجربه شخصی ماماهای جدید، (VI) تعهد به فعالیت های آموزشی، و (vii) به اشتراک گذاری عملکرد مامایی. آزمون و باز آزمون پایایی بر اساس یک نمونه ساده از 246 ماما (83.1%) انجام شد. ضریب همبستگی پیرسون آزمون- بازآزمون برای کل مقیاس r = 0.863 بود. بارگذاری های عاملی هر مورد در عامل مربوطه خود 0.925-0.313 بود. درجه کل مقیاس MCCM، بطور مثبتی با مقیاس کیفی تجربه شغلی پرستاران (r = 0.641, p = 0.000) و بطور منفی با درجه کل مقیاس فرسودگی شغلی ژاپنی ها (r = -0.480، P = 0.000) همبسته بود.

نتیجه گیری: مقیاس MCCM از 41 مورد و سه مقیاس فرعی اندازه گیری شده توسط مجموعاً هفت عامل تشکیل شده است. روایی و پایایی مقیاس MCCM توسط تجزیه و تحلیل های آماری تایید شد.

1-مقدمه

دستیابی به اجماع در مورد نحوه آماده سازی یک نوع مربیگری مامایی با صلاحیت، یک نگرانی ضروری است که توسط بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است (سازمان بهداشت جهانی (WHO)، 2015). خصوصیات مربیان درگیر در فرایندهای مربوط به محیط های بالینی، تا حد زیادی، کیفیت یادگیری دانشجویان بالینی و ویژگی های دانشجویان به عنوان پزشکان آینده را تحت تاثیر قرار داده است...

ماما مربی صلاحیت مربیگری اندازه گیری آموزشی تحلیل عاملی بسط مقیاس روایی و پایایی :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

Background: Midwives are always involved in educational activities whenever novice midwives are present. Although various scales for measuring the educational competencies of nurses have already been developed in previous studies, a scale for the educational competencies particular to midwives has yet to be developed, or even no previous studies have revealed their functions as clinical educators

Objectives: The purpose of this study was to develop a scale to measure the mentoring competencies of clinical midwives (MCCM Scale) and to confirm its validity and reliability

Design: An exploratory quantitative research study

Methods: Questionnaires were distributed to 1,645 midwives at 148 facilities who had previously instructed novice midwives. 1,004 midwives (61.0%) voluntarily returned valid responses and 296 (18.0%) voluntarily agreed to participate in the survey for test–retest reliability

Results: Exploratory factor analyses were performed over 41 items and the following seven factors were extracted with a reliability coefficient (Cronbach's α) of 0.953: (i) supporting experimental study, (ii) personal characteristics particularly in clinical educators, (iii) thoughtfulness and empathy for new midwives, (iv) self-awareness and self-reflection for finding confidence, (v) making effective use of the new midwives' own experience, (vi) commitment to educational activities, and (vii) sharing their midwifery practice. Test–retest reliability was measured based on a convenience sample of 246 (83.1%). Pearson's test–retest correlation coefficient for the entire scale was r = 0.863. The factor loadings of each item on its respective factor were 0.313–0.925. The total score of the MCCM Scale was positively correlated with that of the Quality of Nurses' Occupational Experience Scale (r = 0.641, p = 0.000) and was negatively correlated with the total score of the Japanese Burnout Scale (r = −0.480, p = 0.000)

Conclusion: The MCCM Scale is composed of 41 items and three subscales measured from a total of seven factors. The validity and reliability of the MCCM Scale was supported by the statistical analyses

Keywords: Midwife Mentor Mentoring competency Educational measurement
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله پزشکی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم پزشكی > پزشکی > مقاله های پزشکی و ترجمه فارسی آنها > بسط مقیاس اندازه گیری صلاحیت های مربیگری ماماهای بالینی در ژاپن و ارزیابی روایی و پایایی این مقیاس: یک مطالعه پژوهشی مقداری اکتشافی
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید