مقالات ترجمه شده پرستاری (صفحه 1)

ارتباط بین مصرف شکر و اپیوئید: مروری بر شواهد و کاربردهای بالینی word
Article Effect of Three Months Pilates Training on Balance and Fall Risk in Older Women pdf
تاثیرسه ماه ورزش پیلاتس برتعادل و خطرسقوط، در زنان مُسن word
Factors facilitating nurses to deliver compassionate care: a qualitative study pdf
عوامل ترغیب کننده پرستاران برای ارائه مراقبت دلسوزانه: یک مطالعه کیفی word
Nursing Care of Infants With a Ventriculoperitoneal Shunt pdf
مراقبت پرستاری از نوزادان با شانت بطنی-صفاقی word
A review of empathy education in nursing pdf
مروری بر آموزش همدلی در پرستاری word
The Effect of Lavender Aromatherapy on Autonomic Nervous System in Midlife Women with Insomnia pdf
تاثیر رایحه درمانی با اسطوخودوس بر سیستم عصبی خودمختار زنان میانسال دچار بی خوابی word
Effects of aromatherapy on sleep quality and anxiety of patients pdf
تأثیر رایحه درمانی بر کیفیت خواب و اضطراب بیماران word
Hospitalisation process seen by patients and health care professionals pdf
فرآیند بستری شدن از دیدگاه بیماران و متخصصین مراقبت های بهداشتی word
COVID-19, anxiety, sleep disturbances and suicide pdf
کووید 19، اضطراب، اختلالات خواب و خودکشی word
L-DOPA functionalized, multi-branched gold nanoparticles as brain-targeted nano-vehicles pdf
نانوذرات طلای چند شاخه عامل دار با لوودوپا به عنوان نانوحامل های هدفمند مغزی word
Effect of motivational interviewing on quality of life in patients with epilepsy pdf
تاثیر مصاحبه ی انگیزشی بر روی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به صرع word
Art therapies in cancer d A non-negligible beauty and benefit pdf
هنر درمانی در سرطان- یک مزیت و حسن غیر قابل چشم پوشی word
Insights from an expert group meeting on the definition and measurement of unsafe abortion pdf
بینش هایی منشاء گرفته از جلسه ی گروهی متخصص درباره تعریف و سنجش سقط جنین غیر ایمن word
Prevalence and risk factors of anemia in children pdf
شیوع و عوامل خطر کم خونی در کودکان word
Biological ageing and cardiovascular disease pdf
افزایش سن بیولوژیک و بیماری قلبی عروقی word
اهمیت ECG لید aVR در تشخیص افتراقی انفارکتوس حاد دیواره تحتانی word

سایر مقالات ترجمه شده پرستاری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید