مقالات ترجمه شده پرستاری (صفحه 1)

مدیریت تب در کودکان: یک بررسی ملی از آگاهی و برخورد والدین با آن در فرانسه word
Interprofessional education in primary care for the elderly: a pilot study pdf
آموزش حرفه ای در مراقبت های اولیه سالمندان: یک مطالعه مقدماتی word
Non-verbal behaviour in nurse±elderly patient communication pdf
رفتار غیر کلامی در ارتباطات میان پرستار و بیمار مسن word
Thinking Styles and Psychological Treatment Effectiveness in Caregivers: A Pilot Study pdf
سبک های تفکر و اثربخشی معالجه روان شناختی در مراقبان: یک مطالعه مقدماتی word
Effects of Physical Activity and Sedentary Time on the Risk of Heart Failure pdf
اثرات فعالیت فیزیکی و زمان نشستن ( استراحت) بر روی خطر نارسایی قلبی word
Moral Accountability and Integrity in Nursing Practice pdf
مسئولیت پذیری اخلاقی و صداقت در کار پرستاری word
Quality of Care of Diabetes Mellitus Type II patients in Iran pdf
کیفیت مراقبت از بیماران دیابت نوع II در ایران word
Diagnosing and Treating Moisture-Associated Skin Damage pdf
تشخیص و درمان آسیب های پوستی همراه با رطوبت (سوختگی های پوستی) word
Using Orem’s self-care model for asthmatic adolescents pdf
استفاده از مدل خود مراقبتی اورم برای نوجوانان مبتلا به آسم word
PROFESSIONAL ETHICS: BEYOND THE CLINICAL COMPETENCY pdf
اخلاق حرفه ای: فراتر از صلاحیت بالینی word
Authentic leadership: a new theory for nursing or back to basics? pdf
رهبري واقعي: تئوري جديدي براي پرستاري يا بازگشت به پايه ها؟ word
A Randomized Controlled Trial to Determine the Efficacy of Sign Chi Do Exercise on Adaptation to Aging pdf
مطالعه کنترل شده تصادفی برای تعیین کارآیی تمرین ساین چی دو بر تطبیق با بالا رفتن سن word
An analysis of undergraduate and graduate student nurses’ moral sensitivity pdf
آنالیزی از حساسیت اخلاقی پرستاران دانشجو و فارغ التحصیل word
Aging, Functional Capacity and Eccentric Exercise Training pdf
پیری ، ظرفیت عملکردی وآموزش تمرین برونگرا word
Moral stress, moral climate and moral sensitivity among psychiatric professionals pdf
استرس اخلاقی، جو اخلاقی و حساسیت اخلاقی میان متخصصان روانپزشکی word
Endocrine autoimmune disease: genetics become complex pdf
بیماری خودایمنی غدد درون ریز: ژنتیک پیچیده می شود word
Lumbar lordosis angle (LLA) and leg strength predict walking ability in elderly males pdf
زاویه لوردوز کمری (LLA) و قدرت پا در پیش بینی توانایی راه رفتن در مردان مسن word
Shampoo-Clay Heals Diaper Rash Faster Than Calendula Officinalis pdf
Shampoo-clay (شامپوی خاک رس) محل خارش پوشک را سریع تر از کانولا التیام می بخشد word
Smoking-related disease risk, area deprivation and health behaviours pdf
خطر بیماری مرتبط با سیگار، محرومیت منطقه ای و رفتارهای سلامتی word
Implementation and evaluation of peer assessment of clinical skills for first year student nurses pdf
اجرا و ارزیابی تعیین مهارتهای بالینی برای دانشجویان سال اول پرستاری word
Desmopressin Lyophilisate for the Treatment of Central Diabetes Insipidus: First Experience in Very Young Infants pdf
Clinical supervision and emotional intelligence capabilities: e Excellence in clinical practice pdf
نظارت بالینی و قابلیت های هوش هیجانی: تعالی در فعالیت بالینی word

سایر مقالات ترجمه شده پرستاری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید