مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Board influence on a firm’s long-termsuccess: Australian evidence pdf
تأثیر هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت بنگاه: نمونه استرالیایی word
The inequality debate: Do financial markets matter pdf
بحث نابرابری: آیا بازارهای مالی مهم هستند؟ word
Earnings Announcements and Systematic Risk pdf
اعلامیه های (اعلان های) سود و ریسک سیستماتیک word
The restructuring of the investment portfolio: the risk and effect of the emergence of new combinations pdf
تجديد ساختار پرتفوي سرمايه‌گذاري: ريسك و تأثير ظهور تركيبات جديد word
Strategic cost management and performance: The case of environmental costs pdf
An analysis of open government portals: A perspective of transparency for accountability pdf
Diminishing Obligations of Local Government: Effect on Accountability and Public Trust pdf
کاهش تعهدات دولت محلی: تاثیر بر پاسخگویی و اعتماد عمومی word
Accounting conservatism and managerial risk-taking: Corporate acquisitions pdf
محافظه کاری حسابداری و ریسک پذیری مدیریت: ادغام شرکت ها word
Financial literacy and financial behavior: Evidence from the emerging Asian middle class pdf
Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium-sized enterprises (SMES) pdf
Investigating Long-Term Dynamic Causal Linkages between Hungarian and Romanian Stock Markets pdf
بررسی ارتباط پویا و بلند مدت بازار سهام مجارستان و رومانی word
Motives for fixed-asset revaluation: An empirical analysis with Swiss data pdf
انگیزه های ارزش گذاری مجدد دارایی های ثابت: یک تحلیل تجربی با داده های سوئیس word
The practice and factors determining the selection of capital budgeting methods – evidence from the field pdf
شیوه ها و عوامل تعیین کننده انتخاب روش های بودجه ریزی سرمایه ای word
Preconditions for public sector e-infrastructure development pdf
پيش‌شرط‌هاي توسعه زيرساخت الكترونيكي در بخش دولتي word
Analysis of Internal Audit Practices on FTSE100 pdf
تحلیل رویکردهای حسابرسی داخلی در FTSE100 word
The Earnings Quality Information Content of Dividend Policies and Audit Pricing pdf
بررسی محتوای اطلاعاتی کیفیت سود و سیاست تقسیم سود و قیمت گذاری حسابرسی word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید