دانلود مقاله ترجمه شده مفهوم و مربوط بودن سود


چطور این مقاله حسابداری را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2000483 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله حسابداری در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,160,000 ریال
شناسه محصول :
2000483
سال انتشار:
2002
حجم فایل انگلیسی :
168 Kb
حجم فایل فارسی :
415 کیلو بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

مفهوم و مربوط بودن سود

عنوان انگليسي

Concept and Relevance of Income

نویسنده/ناشر/نام مجله

Takashi Obinata

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده حسابداری شامل 38 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 34 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده
 

در سال هاي اخير افراد زيادي از اصول سنتي پذيرفته شده تحقق، تطابق و تخصيص انتقاد کرده اند. به علاوه پروژه عملکرد گزارشگري در هيات تدوين استانداردهاي بين المللي (IASB) متمايل به تعويض مفهوم فعلي سود خالص به نفع مفهوم جديد سود جامع با منع بازگرداني ساير سودهاي جامع جانشين است.

از سوي ديگر، سودمندي و مربوط بودن سود خالص به طور مکرر در تحقيقات تجربي ثابت شده است. به نظر مي رسد حسابداران لزوما در چرخه دانشگاهي دانش عمومي را به طور صحيح ياد نمي گيرند. اين موضوع يکي از انگيزه هاي اين مقاله براي بازبيني شواهد تجربي مربوط بودن سود خالص است.

اين مقاله يک بررسي مجدد براي تاييد مفهوم سود خالص از طريق مقايسه آن با مفاهيم مشابه (که رابطه نزديکي با سود خالص دارند) انجام مي دهد. اين بررسي شامل 2 قسمت است. قسمت اول در بخش 2 با تمرکز بر تخصيص حسابداري، جريان هاي نقدي را با سود خالص مقايسه مي کند. اين مقايسه بر علت وجودي اندازه گيري سود با تخصيص جريان هاي نقدي تاکيد دارد. قسمت دوم در بخش 3 به مقايسه سود جامع را با سود خالص با تمرکز بر تفاوت هاي اين دو (براي مثال ساير سودهاي جامع) مي پردازد. اگر چه به طور غير مستقيم اما اين مقاله معناي اصلي سود خالص را با تفکيک ساير سودهاي جامع از آن بررسي مي کند.

با مروري بر اين مقاله مي توان به نتايج زير دست يافت. اولا اگر چه تعهدات به خاطر تحت تاثير قرار گرفتن به وسيله اختيارات مديريت مورد انتقاد واقع مي شوند، اما آنها منابع اطلاعاتي با ارزشي براي سرمايه گذاران به شمار مي رود. اين يک تئوري دانشگاهي پذيرفته شده متداول است که از طريق مقايسه ميان ارزش مربوط سود و وجه نقد مکررا تاييد شده است. دوما ما نتوانستيم شواهدي مبني بر اينکه ساير سودها جامع داراي ارزش مربوط باشند، پيدا کنيم. اگر چه براي پاسخ نيازهاي اطلاعاتي حسابداران و تحليل گران مورد انتظارات در مجموع سود خالص به دست آمده بر اساس تحقق، تطابق و تخصيص سودمندي بيشتري در مقايسه با جريان هاي نقدي و سود جامع دارد.

فهرست مطالب

1-مقدمه

2- جريان هاي نقدي و سود خالص

1-2- ارزيابي عملکرد يک واحد تجاري

2-2- مطالعات تجربي در مورد مربوط بودن ارزش سود و وجه نقد

3- سود خالص و سود جامع

1-3- تعريف سود جامع

2-3-تحقيقات تجربي در زمينه مربوط بودن ارزش سود جامع

4-نتيجه گيري

1-مقدمه

سود خالص سالانه که موضوع حسابداري است و از طريق تخصيص بين دوره اي جريان هاي نقدي حاصل از فعاليت هاي تجاري در طول يک دوره معين محاسبه مي شود، معمولا به عنوان معيار اندازه گيري عملکرد شرکت پذيرفته شده است. در مطالعه اي که به وسيله انجمن حسابداران ژاپن ( (JAAانجام شد، مشخص گرديد که سود خالص به وسيله مفاهيمي از تحقق، تطابق و تخصيص تعيين مي شود. حتي با پيدايش استانداردهاي حسابداري براي ارزيابي ابزارهاي مالي به قيمت بازار و تجديد ارزيابي دارايي هاي ثابت معيوب به ارزش منصفانه، به نظر مي رسد که جوهره مفهوم سود خالص بسيار قوي و فناناپذير است.

اين مقاله يک بررسي مجدد براي تاييد مفهوم سود خالص از طريق مقايسه آن با مفاهيم مشابه (که رابطه نزديکي با سود خالص دارند) انجام مي دهد. اين بررسي شامل 2 قسمت است. قسمت اول در بخش 2 با تمرکز بر تخصيص حسابداري، جريان هاي نقدي را با سود خالص مقايسه مي کند. اين مقايسه بر علت وجودي اندازه گيري سود با تخصيص جريان هاي نقدي تاکيد دارد. قسمت دوم در بخش 3 به مقايسه سود جامع را با سود خالص با تمرکز بر تفاوت هاي اين دو (براي مثال ساير سودهاي جامع) مي پردازد. اگر چه به طور غير مستقيم اما اين مقاله معناي اصلي سود خالص را با تفکيک ساير سودهاي جامع از آن بررسي مي کند...


سود خالص سود جامع :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی


Abstarct

Recently, many people criticize the traditionally accepted principles of realization, matching, and allocation. In addition, the reporting performance project in the International Accounting Standards Board (IASB) is willing to substitute the extant concept of net income for the unexperienced concept of comprehensive income with prohibition of recycling of other comprehensive income. On the other hand, the usefulness or relevance of net income has been repeatedly ascertained in empirical studies. It seems that accountants do not necessarily understand the common knowledge in academic circles correctly.This awareness is one of the motives of this paper to review the empirical evidence on relevance of net income

This paper investigates again to confirm the concept of net income by comparing it with similar concepts, which is closely related to net income. This investigation consists of two parts. The first part in Section 2 compares cash flows with net income by focusing on accounting allocation. This comparison emphasizes the rationale for income measurement with allocation of cash flows. The second part in Section 3 compares comprehensive income with net income. By focusing on the difference between the two (i.e. other comprehensive income ), this paper examines, though indirectly, the essential meaning of net income excluding other comprehensive income

The review in this paper deduces the following conclusion. First, although accruals are criticized for being affected by managerial discretion, they are in fact valuable sources of information for investors. This is a commonly accepted academic theory that has been confirmed repeatedly through comparison of the value relevance between earnings and cash flows. Second, we cannot find the evidence that other comprehensive income is value-relevant, though it is expected to respond to the information needs of accountants and analysts. In sum, net income characterized by realization, matching, and allocation is most useful in comparison with cash flows and comprehensive income

Contents

1. Introduction

2. Cash Flows and Net Income

2.1 Performance measurement of a business entity

2.2 Empirical studies on the value relevance of earnings and cash flows

3. Net income and comprehensive income

3.1 Definition of comprehensive income

3.2 Empirical studies on the value relevance of comprehensive income

4. Concluding remarks

 
Keywords: net income accruals earnings cash flows comprehensive income value relevance
این برای گرایش های: حسابداری، کاربرد دارد. سایر ، را ببینید. [ برچسب: ]
 مقاله حسابداری با ترجمه
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید