مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 1)

The place of the humanities in today’s knowledge society pdf
جایگاه علوم انسانی در جامعه علمی امروز word
Board influence on a firm’s long-termsuccess: Australian evidence pdf
تأثیر هیئت مدیره بر موفقیت بلندمدت بنگاه: نمونه استرالیایی word
The inequality debate: Do financial markets matter pdf
بحث نابرابری: آیا بازارهای مالی مهم هستند؟ word
Earnings Announcements and Systematic Risk pdf
اعلامیه های (اعلان های) سود و ریسک سیستماتیک word
Investigating Long-Term Dynamic Causal Linkages between Hungarian and Romanian Stock Markets pdf
بررسی ارتباط پویا و بلند مدت بازار سهام مجارستان و رومانی word
The restructuring of the investment portfolio: the risk and effect of the emergence of new combinations pdf
تجديد ساختار پرتفوي سرمايه‌گذاري: ريسك و تأثير ظهور تركيبات جديد word
Strategic cost management and performance: The case of environmental costs pdf
Financial literacy and financial behavior: Evidence from the emerging Asian middle class pdf
Issues in the adoption of international financial reporting standards (IFRS) for small and medium-sized enterprises (SMES) pdf
Accounting conservatism and managerial risk-taking: Corporate acquisitions pdf
محافظه کاری حسابداری و ریسک پذیری مدیریت: ادغام شرکت ها word
Diminishing Obligations of Local Government: Effect on Accountability and Public Trust pdf
کاهش تعهدات دولت محلی: تاثیر بر پاسخگویی و اعتماد عمومی word
An analysis of open government portals: A perspective of transparency for accountability pdf
Preconditions for public sector e-infrastructure development pdf
پيش‌شرط‌هاي توسعه زيرساخت الكترونيكي در بخش دولتي word
The practice and factors determining the selection of capital budgeting methods – evidence from the field pdf
شیوه ها و عوامل تعیین کننده انتخاب روش های بودجه ریزی سرمایه ای word
Motives for fixed-asset revaluation: An empirical analysis with Swiss data pdf
انگیزه های ارزش گذاری مجدد دارایی های ثابت: یک تحلیل تجربی با داده های سوئیس word
How does financial reporting quality relate to investment efficiency pdf
کیفیت گزارشگری مالی چه ارتباطی با کارایی سرمایه گذاری دارد؟ word
Impression management through minimal narrative disclosure in annual reports pdf
مدیریت ادراک از طریق افشای کلی و حداقلی در گزارشات سالیانه word
Qualitative management accounting research: rationale, pitfalls and potential pdf
تحقیقات کیفی حسابداری مدیریت: منطق، مشکلات و پتانسیل ها word

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > مقاله های حسابداری و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید