مقالات ترجمه شده حسابداری (صفحه 1)

The Effect of Audit Experience on Audit Fees and Audit Quality pdf
اثر تجربه حسابرسی بر روی کیفیت و هزینه های حسابرسی word
Contracting Around Liability Rules pdf
قوانین مسئولیت در محدوده ی قرارداد word
The Risk Externalities of Too Big to Fail pdf
خيلي بزرگ براي شكست خوردن، خيلي بزرگ براي تحمل كردن، و پي‌آمدهاي خارجي ريسك word
The impacts of intellectual capital, innovation and organizational strategy on firm performance pdf
تاثیر سرمایه فکری و معنوی، نوآوری و استراتژی سازمانی بر عملکرد سازمان word
Uncertainty, market structure, and liquidity pdf
عدم اطمینان، ساختار بازار و نقدینگی word
The Importance of the Internal Information Environment for Tax Avoidance pdf
اهمیت محیط اطلاع رسانی داخلی برای اجتناب از مالیات word
Credit risk measurement: Developments over the last 20 years pdf
تحولات در اندازه گیری ریسک اعتباری طی 20 سال گذشته word
Audit quality and market pricing of earnings and earnings components in China pdf
کیفیت حسابرسی و قیمت‌گذاری بازار سود و مولفه‌‍‌های سود در چین word
Testing the Weak form of Efficient Market Hypothesis: Empirical Evidence from Asia-Pacific Markets pdf
آزمون شکل ضعیف فرضیه بازار کارا: شاهد تجربی از بازارهای آسیا و اقیانوسیه word
Fundamental determinants of the Australian price–earnings multiple pdf
عوامل تعیین کننده بنیادین مضرب قیمت بر درآمد استرالیا word
Detecting earnings management with neural networks pdf
تشخیص مدیریت درآمد با شبکه های عصبی word
Government Accounting pdf
حسابداری دولتی word
Corporate social responsibility and tax avoidance: A comment and reflection pdf
مسئولیت اجتماعی شرکت ها و اجتناب از مالیات : دیدگاه و بازتاب ها word
A Bayesian regularized artificial neural network for stock market forecasting pdf
شبکه عصبی مصنوعی منظم شده بیزین برای پیش بینی بازار سهام word
Tax Incentives in Cambodia, Lao PDR, and Vietnam Prepared pdf
تشویق های مالیاتی در کامبوج ، لائو پی دی آرو ویتنام word
Concept and Relevance of Income pdf
مفهوم و مربوط بودن سود word
The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection pdf
نقش حسابرسی داخلی در تشخیص و پیشگیری از تقلب word
Dynamic multi-criteria evaluation of co-evolution strategies for solving stock trading problems pdf
ارزیابی چند متغیری پویا راهبرد های تکامل مشترک برای حل مشکلات خرید وفروش سهام word
The Role of the Corporation in Society: An Alternative View and Opportunities for Future Research pdf
نقش شرکتها در جامعه : دیدگاه و فرصتهای پیشنهادی برای تحقیقات آتی word
Audit committees’ oversight of bank risk-taking pdf
نظارت کمیته حسابرسی بر ریسک پذیری بانک word
Electronics: A case study of economic value added in target costing pdf
گروه الکترونیکس: ارزش افزوده اقتصادی در هزینه گذاری هدف word
Critical dialogics, agonistic pluralism, and accounting information systems pdf
گفتگوهای انتقادی، کثرت گرایی مجادله ای و سیستم های اطلاعات حسابداری word
Restructuring a Sovereign Debtor’s Contingent Liabilities pdf
تجدید ساختار بدهی های احتمالی بدهکاران دولتی word
Utilization of Activity-Based Costing System in Manufacturing Industries – Methodology, Benefits and Limitations pdf

سایر مقالات ترجمه شده حسابداری

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان علوم انسانی > حسابداری > مقاله های حسابداری و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید