مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 8)

تحلیل تئوری و تجربی یک سنسور جریان اپتیکی برای سیستم های توان بالا word
کنترل بهینه LQ گسسته چینش ماهواره در چرخش بیضوی بر روی خطی سازی بازخورد word
Analysis of pulse modulation format in coded BOTDA sensors pdf
آنالیز فرمت مدولاسیون پالس در سنسورهای کد گذاری شده BOTDA word
Digital Signal Processing for Coherent Optical Fibre Communications pdf
پردازش سیگنال دیجیتال در ارتباطات فیبر نوری منسجم word
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها word
Magnetic nanoparticles for local drug delivery using magnetic implants pdf
نانوذرات مغناطیسی برای دارو رسانی موضعی با استفاده از ایمپلنت‌های مغناطیسی word
Realisation of ultra-low loss photonic crystal slab waveguide devices pdf
توجیهی بر دستگاه‌های صفحه‌ی موج برِ کریستال فوتونیک با تلفات بسیار کم word
Green synthesis of pyrite nanoparticles for energy conversion and storage: a spectroscopic investigation pdf
سنتز سبز نانوذرات پیریت برای تبدیل و ذخیره انرژی: بررسی مبتنی بر طیف سنجی word
Modelling polycrystalline semiconductor solar cells pdf
مدل سازی سلول های خورشیدی چندبلوری نیم رسانا word
ALPHA PARTICLE STOPPING IN A DENSE BURNING PLASMA pdf
توقف ذره آلفا در یک پلاسمای چگال در حال سوختن word
Charge Density Analysis in Magnesium Hydride pdf
آنالیز چگالی بار در هیدرید منیزیم word
TL-efficiency—Overviewand experimental results over the years pdf
بازده TL- مرور کلی و نتایج تجربی در طول سالها word
Mixed n–γ fields dosimetry at low doses by means of different solid state dosimeters pdf
دزیمتری میدانهای مختلط نوترون- گاما در دزهای پایین با استفاده از دزیمترهای حالت جامد word
High efficiency thin-film crystalline Si/Ge tandem solar cell pdf
سلول خورشیدی با ساختار کریستال های متوالی سیلیکون/ژرمانیوم پوسته نازک با راندمان بالا word
Analytical Discussion of Single Electron Transistor pdf
بحث تحلیلی در مورد ترانزیستور تک الکترونی word
Dynamic analysis of a fractional-order Lorenz chaotic system pdf
تحلیل دینامیکی سیستم آشوبی مرتبه کسری Lorenz word
Scalable Flat-Panel Nano-Particle MEMS/NEMS Thruster pdf
رانشگر MEMS / NEMS صفحه تخت نانوذره ای مقیاس پذیر word
Synthesis and Some Physical Properties of Magnetite (Fe3O4) Nanoparticles pdf
سنتز و برخی از خصوصیات فیزیکی نانوذرات مگنتیت (Fe3O4) word
Measurement of electron number density and electron temperature of laser-induced silver plasma pdf
اندازه گیری چگالی عددی الکترون و دمای الکترون برای پلاسمای نقره القایی به وسیله لیزر word
Power Modeling and Characterization of Graphene-Based Logic Gates pdf
مدل سازی نیرو و مشخصه یابی گیت های منطقی بر پایه گرافین word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید