مقالات ترجمه شده فیزیک (صفحه 9)

ارزیابی تاثیر توسعه چرخه سوخت راکتور سریع – بهبود روش ارزیابی word
نانوتکنولوژی در دارورسانی و مهندسی بافت: از اکتشاف تا کاربرد word
Distributed strain and temperature sensing over 50 km of SMF with 1 m spatial resolution employing BOTDA and optical pulse coding pdf
حسگر توزیعی دما و کشش در طول 50 km از SMF با رزولوشن مکانی 1 m با استفاده از BODTA و کدگذاری پالس نوری word
The Numerical Analysis of Radial Thrust and Axial Thrust in the Screw Centrifugal Pump pdf
تحلیل عددی فشار شعاعی و فشار محوری در پمپ سانتریفیوژی پیچشی word
Production of short lived radioactive beams of radium pdf
تولید پرتوهای رادیو اکتیو رادیوم با عمر کوتاه word
Design of a ternary static memory cell using carbon nanotube-based transistors pdf
طراحی یک سلول حافظه ایی ایستای سه گانه با استفاده از ترانزیستور های مبتنی بر نانو تیوب کربن word
MULTIPLE GAMMA-RAY BEAM AND MODALITY MEASUREMENTS FOR ANALYSIS OF GAS/ OIL/ WATER PIPE FLOWS pdf
اندازه گیری های مدالیته و پرتوهای گامای متعدد برای تحلیل جریان های لوله گاز/نفت/آب word
Microwave Modeling of Single Multi-Wall Carbon Nanotubes pdf
مدل سازی مایکروویوی نانولوله های کربنی چند دیواره word
Bioelectricity Production Using Microbial Fuel Cell–a Review pdf
تولید الکتریسیته زیستی با استفاده از پیل سوخت میکروبی-یک مطالعه مروری word
Computational study of double-gate graphene nano-ribbon transistors pdf
مطالعه مقایسه‌ای بین ترانزیستورهای دو گیته مبتنی بر نانو روبان گرافنی word
Generation of Polluted Atmospheres for the Calibration of QCM Gas Sensors pdf
تولید جو آلوده برای کالیبراسیون حسگرهای گازی QCM word
Superasymmetric two-center shell model for spontaneous heavy-ion emission pdf
مدل لایه ای دو مرکزی ابرنامتقارن برای گسیل خود به خودی یون سنگین word
A Heterodyne Optical Fiber Current Sensor Based on a Nanowire-Grid In-Line Polarizer pdf
یک سنسور جریان فیبر نوری ترکیبی بر پایه‌ی یک قطبنده‌ی خطی شبکه‌ی نانوسیم word
روش رسوبگیری بخار شیمیایی فلز آلی در نانوسیم های GaN با سطح مقطع های مثلثی word
Numerical simulation of thin film solar cells: practical exercises with SCAPS pdf
شبیه‌سازی عددی سلول‌های خورشیدی لایه‌ی نازک: تمرین‌های عملی با SCAPS word
Nonlinear refraction measurements of materials using the moire deflectometry pdf
اندازه‌گیری ضریب شکست غیرخطی مواد با استفاده از روش انحراف‌سنجی ماره‌ word
Mechanism and Clinical Aspects of the Effects of Chicory on Diabetes pdf
مکانیسم و جنبه‌های بالینی اثرات کاسنی بر دیابت word
Structural and Optical Characterization of ZnO thin films by Sol- Gel Method pdf
تعیین خواص نوری و ساختاری فیلم های نازک ZnO با استفاده از روش سل- ژل word
From Nanotechnology to Nanomedicine: Applications to Cancer Research pdf
از فناوری نانو تا نانودارو : برنامه های کاربردی برای تحقیقات سرطانی word
Fe-based nanocrystalline soft magnetic alloys for high-temperature applications pdf
آلیاژهای نانوبلور مغناطیسی نرم بر پایه Fe برای کاربردهای دما-بالا word
Effect of Phonon Scattering on Intrinsic Delay and Cutoff Frequency of Carbon Nanotube FETs pdf
تاثیر پراکندگی فونون بر تاخیر ذاتی و فرکانس قطع CNTFET ها word
Experimental Noise, Ideal- izations and the Classical Quantum Relation pdf
نویز تجربی (آزمایشی)، ایده آل سازی و رابطه کلاسیک – کوانتوم word
An efficient numerical method for solving Abel integral equation pdf
یک روش عددی کارآمد برای حل معادلات انتگرال آبل word
Graphene-based photonic nanostructures for linear and nonlinear devices pdf
نانوساختارهای فوتونی گرافنی برای دستگاه های خطی و غیرخطی word
دزیمتری نوترون در ساختمان بسته نیروگاه هسته ای اسپانیا با دزسنج های مبتنی بر PADC word
Numerical evaluation and characterization of single junction solar cell based on thin-film a-Si:H/a-SiGe:H hetero-structure pdf
ارزیابی عددی و توصیف سلول خورشیدی تک پیوندی مبتنی بر لایه نازک یک Si:H/SiGe: ساختار هترو H word
Nanotechnology Based Drug Delivery at Cellular Level: a Review pdf
دارورساني بر اساس فن آوري نانو در سطح سلولي: مقاله مروري word
The 3D nanometer device project nextnano: Concepts, methods, results pdf
پروژه Nextnano به عنوان یک ابزار نانومتری سه بعدی: مفاهیم، روش ها و نتایج word
Experimental Noise, Ideal- izations and the Classical- Quantum Relation pdf
نویز آزمایشگاهی، ایده آل سازی و رابطه کوانتومی – کلاسیکی word
Carbon-Nanotube Based Electrochemical Biosensors: A Review pdf
حسگرهای زیستی الکتروشیمیایی مبتنی بر نانولوله کربن: یک مقاله مروری word

سایر مقالات ترجمه شده فیزیک

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید