دانلود مقاله ترجمه شده نانوفیبرهای الکترواسپان TiO2 آراسته به نقاط کوانتومی گرافن، فوتوآندی مؤثر برای سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ


چطور این مقاله مهندسی برق را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2008889 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله مهندسی برق در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,150,000 ریال
شناسه محصول :
2008889
سال انتشار:
2000
حجم فایل انگلیسی :
3 Mb
حجم فایل فارسی :
8 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

نانوفیبرهای الکترواسپان TiO2 آراسته به نقاط کوانتومی گرافن، فوتوآندی مؤثر برای سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ

عنوان انگليسي

Graphene quantum dots decorated electrospun TiO2 nanofibers as an effective photoanode for dye sensitized solar cells

نویسنده/ناشر/نام مجله

Solar Energy Materials & Solar Cells

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده مهندسی برق شامل 9 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 19 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

در این مطالعه، نقاط کوانتومی گرافن (GQDs) با میانگین اندازه 15 نانومتر به روش بالا- پایین و با استفاده از نانوفیبرهای کربنی (CNFs) تهیه شدند تا عملکرد فوتوولتائیک DSSC ها را بهبود ببخشند. محلول مقدماتی ایزوپروپوکسید تیتانیوم (Ti(OPr)4)/PVP برای به دست آوردن نانوفیبرهای TiO2 به روش الکترواسپینی استفاده شد و سپس با GQD های تهیه شده تزئین شدند. ابتدا GQD های تهیه شده با طیف سنجی های XRD، Raman، TRPL، DLS، UV-vis و PL تأیید شدند. حضور GQD ها نیز روی نانوفیبرهای TiO2 با طیف سنجی XRD و Raman و مطالعه EDX تأیید شد. مورفولوژی سطح و حضور GQD ها روی نانوفیبرهای اکسید تیتانیوم با آنالیزهای SEM و TEM مطالعه شد. خواص نوری نانوفیبرهای TiO2-GQD  به وسیله طیف سنجی UV-vis و PL بررسی شد. در نهایت، سلول خورشیدی حساس شده با رنگ با استفاده از نانوفیبرهای آراسته به اکسید تیتانیوم با GQD ها به عنوان فوتو آند تولید شد و پلاتین استاندارد به عنوان الکترود مخالف و 1- بیوتیل-3- متیلیمیدازولیوم یدید 0/5 مولار، LiI 0/5 مولار، I2 0/05 مولار، 4- ترتبیوتیل پیریدین 0/5 مولار در استونیتریل به عنوان الکترولیت استفاده شدند. یک سلول خورشیدی حساس شده با رنگ با فوتوآندی بر پایه نانوفیبرهای TiO2-GQD، بازده تبدیل انرژی بالایی حدود 6.22% نشان می دهد که از مقدار مربوط به سلول خورشیدی بر پایه نانوفیبرهای اکسید تیتانیوم خالص (4.81%) بیش تر است که با افزایشی در چگالی فوتوجریان مدار کوتاه و ولتاژ مدار باز نیز همراه است. بهبود کلی در مقدار PCE برای نانوفیبرهای آراسته به GQD ها حدود 29.31% است که از سایر سیستم های گزارش شده بیشتر است. توانایی انتقال الکترون ناشی از تولید نور بهتر، ترکیب بار احیا شده، افزایش جذب رنگ، و برداشت نور قابل مشاهده مؤثر، باعث بهبود PCE شده است. تست پایداری در مورد DSSC ها در دوره 30 روزه (70 ساعت) تحت جذب خورشی انجام شد، به طوریکه نانوفیبرهای اکسید تیتانیوم تزئن شده با GQD 99% بازده اولیه خود را حفظ کرد، که گزینه ای حیاتی در کاربردهای عملی به شمار می رود.

1-مقدمه

سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ (DSSC) اولین بار توسط OREGAN و Gratzel گزارش شد، که به خاطر هزینه کم، تولید آسان، زیست سازگاری نسبت به سایر سلول های خورشیدی، جهان را به نور و تبدیل الکتریسیته جذب کرد [1].عملکرد DSSC به ماده فوتوآند بستگی دارد؛ زیرا هم روی فوتوجریان و هم فوتوولتاژ سلول خورشیدی تأثیر می گذارد. TiO2 یک ماده نیمه هادی با فاصله پیوند وسیع است (3/2 الکترون ولت) که به طور متداول به عنوان ماده فوتوآند در DSSC استفاده می شود و در ثابت نگه داشتن مولکول های رنگ، پذیرش الکترون از رنگ و انتقال این الکترون ها به زیرلایه هادی کمک می کند....

 

سلول های خورشیدی گرافن نقاط کوانتومی گرافن :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

In this study, graphene quantum dots (GQDs) are prepared with an average size of ˷15  nm by a top down approach using carbon nanofibers (CNFs) to improve the photovoltaic performance of DSSCs. The titanium isopropoxide (Ti(OPr)4)/PVP precursor solution is used to get TiO2 NFs by electrospinning technique and then they are decorated with the prepared GQDs. First, the prepared GQDs are confirmed by XRD, Raman, TRPL, DLS, UV–vis, and PL Spectroscopy. The presence of GQDs onto TiO2 NFs is also confirmed by XRD, Raman spectroscopy and EDX studies. The surface morphology and the presence of GQDs onto TiO2 NFs are confirmed by SEM and TEM analysis. The optical properties of GQDs–TiO2 NFs are studied by UV–vis and PL spectroscopy. Finally, the dye sensitized solar cell is fabricated using GQDs decorated TiO2 nanofibers as the photoanode and standard Pt (Dyesol Ltd.) as the counter electrode and 0.5 M 1-butyl-3-methylimidazolium iodide, 0.5 M LiI, 0.05 M I2, 0.5 M 4-tertbutylpyridine, in acetonitrile as the electrolyte. A dye-sensitized solar cell (DSSC) with a photoanode based on GQDs–TiO2 NFs exhibited a high energy conversion efficiency of 6.22%, than the DSSC based on pure TiO2 NFs photo-electrode (4.81%), accompanied by an increment in both short-circuit photocurrent density and open-circuit voltage. The overall improvement in PCE is ˷29.31% for GQDs decorated TiO2 NFs which is higher than other reported systems. The better photogenerated electron transfer ability, reduced charge recombination, increased dye adsorption, and an effective harvesting of visible light, which together added to an improvement in PCE. The stability test is performed for the DSSCs over a period of 30 days (720 h) under one sun soaking, where GQDs decorated TiO2 NFs DSSCs is seen to retain ˷99% of its initial normalized efficiency, thereby making it a viable option for practical applications.

Keywords: Electrospinning Dye sensitized solar cell Graphene quantum dots
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله مهندسی برق با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی برق > مقاله های مهندسی برق و ترجمه فارسی آنها > نانوفیبرهای الکترواسپان TiO2 آراسته به نقاط کوانتومی گرافن، فوتوآندی مؤثر برای سلول های خورشیدی حساس شده با رنگ
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید