مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی (صفحه 1)

A Systemic Tool and Process for Sustainability Assessment pdf
یک ابزار و فرآیند سیستماتیک برای ارزیابی پایداری word
The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel pdf
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی word
Characterizing vertical forest structure using small-footprint airborne LiDAR pdf
Land use/cover disturbance due to tourism in Jeseníky Mountain, Czech Republic: A remote sensing and GIS based approach pdf
In Vitro Culture of Zygotic Embryos of Ilex Species pdf
کشت درون شیشه ای رویان های زایگوتیک گونه های Ilex word
Effects of artificial hypolimnetic oxygenation in a shallow lake. Part 2: Numerical modelling pdf
استفاده از مدلسازی سیستم دینامیک در طراحی یک نظام بانکی احیاء محیط زیست word
Geotechnical properties of gas oil-contaminated kaolinite pdf
خواص ژئوتکنیکی کائولینیت آلوده به نفت گاز word
Impact of terrain attributes, parent material and soil types on gully erosion pdf
اثر ویژگیهای زمین، مواد بستر و انواع خاک بر روی فرسایش خندقی word
Towards a super-strainable paper using the Layer-by-Layer technique pdf
به سوی کاغذی با مقاومت فوق العاده با استفاده از روش لایه به لایه word
Amazon flood wave hydraulics pdf
هیدرولیک موج سیلابی آمازون word
Industrial hazardous waste management in Turkey: Current state of the field and primary challenges pdf
مدیریت پسماندهای خطرناک صنعتی در ترکیه: وضعیت کنونی چالش های اولیه و میدانی word
REMOTE SENSING AND GEO-INFORMATION SYSTEMS AS TOOLS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT BY INTEGRATED LAND USE PLANING IN CHINA pdf
Electronic Governance for Sustainable Development — Conceptual framework and state of research pdf
نظارت دولتی الکترونیکی برای توسعه پایدار – چارچوب و وضعیت مفهومی تحقیق word

سایر مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی

Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان کشاورزی > مجموعه مهندسی منابع طبيعی > مقاله های مجموعه مهندسی منابع طبيعی و ترجمه فارسی آنها
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید