مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش محیط زیست

لیست مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش محیط زیست به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مجموعه مهندسی منابع طبيعی گرایش محیط زیست نمایید.

Dust storms loads analyses—Iraq
آنالیز بار طوفان های گرد و خاک – عراق
Geotechnical properties of gas oil-contaminated kaolinite
خواص ژئوتکنیکی کائولینیت آلوده به نفت گاز
The impact of exceptional events on erosion, bedload transport and channel stability in a step-pool channel
اثر حوادث استثنایی بر فرسایش، انتقال بار بستر و پایداری کانال در یک کانال آبگیر پلکانی
ELECTRE III and IV Decision Aids in an Environmental Problem
سیستم های کمک به تصمیم گیری IV و ELECTRE III درخصوص یک مسئله زیست محیطی
Effects of artificial hypolimnetic oxygenation in a shallow lake. Part 2: Numerical modelling
رابطه بین فرم شهری و انتشار دی اکسید کربن با بررسی پنجاه شهر ژاپن
Sustainable steel construction
ساختمان فولادی پایدار
استفاده از مدلسازی سیستم دینامیک در طراحی یک نظام بانکی احیاء محیط زیست
THE REMOVAL OF HEAVY-METAL IONS BY SEAWEEDS AND THEIR DERIVATIVES
حذف یونهای فلزات سنگین توسط جلبک‌های دریایی و مشتقات آنها
Histological changes in leaves of Salix alba under air pollution effect
تغییرات ساختاری و میکرومورفولوژی در برگهای Salix alba ( بید سفید) تحت اثر آلودگی هوا
EFFECT OF AIR POLLUTION ON CARBOHYDRATE AND NUTRIENTS CONCENTRATIONS IN SOME DECIDUOUS TREE SPECIES
Valuing Forests and Rangelands-Ecosystem Services
ارزش گذاری خدمات اکوسیستم جنگل ها و مراتع در ایران
FAST-TRACK EVALUATION OF A COMPACT CHEMICALLY ENHANCED-TRICKLING FILTER SYSTEM
ارزیابی سریع سیستم پیشرفتۀ شیمیایی فیلترچکنده فشرده
رفتار محیطی و اکو سمی بودن نانوذرات ساخته شده برای جلبک ها، گیاهان و قارچ ها

Skip Navigation Links