مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 63)

Dynamic reliability networks with self-healing units pdf
شبکه‌های قابلیت اطمینان دینامیکی با واحدهای خودترمیم word
A 14-bit 50 MS/s sample-and-hold circuit for pipelined ADC pdf
یک مدار نمونه گیر و نگهدارنده (S / H) 14 بیتی 50ms/s برای ADCلوله ای word
A Survey of Computer-aided Detection of Breast Cancer with Mammography pdf
مطالعه مروری تشخیص کامپیوتری سرطان پستان از طریق ماموگرافی word
Image Edge Orientation Estimation via Fuzzy Logic pdf
تخمین جهت لبه تصویر با استفاده از منطق فازی word
An Approach to the Detection of Retinoblastoma based on Apriori Algorithm pdf
رویکردی برای تشخیص رتینوبلاستوما بر اساس الگوریتم آپریوری word
Performance Analysis of dispersion compensation Fiber Bragg Grating (FBG) in Optical Communication pdf
A survey on access technologies for broadband optical and wireless networks pdf
پژوهشی برروی تکنولوژی های دسترسی برای شبکه های پهن باند نوری و بی سیم word
An Overcurrent Protection Relay Based on Local Measurements pdf
یک رله محافظ اضافه جریان مبتنی بر سنجش های محلی word
A steganographic method combining LSB substitution and PVD in a block pdf
یک مدل پنهان نگاری حاصل از ترکیب روش جایگزینی LSB و روش PVD word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید