مقالات ترجمه شده مهندسی برق (صفحه 63)

Energy Management Systems in Microgrid Operations pdf
سیستم های مدیریت انرژی در عملیات میکروگرید word
Efficient Approaches for Modeling and Simulating Photovoltaic Power Systems pdf
روش‌های موثر برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی سیستم‌های قدرت فوتوولتائیک word
Distributed Energy Resources Impact on Distribution System Reliability Under Load Transfer Restrictions pdf
تاثیر منابع انرژی توزیع شده بر روی قابلیت اطمینان سیستم توزیع تحت محدودیت انتقال بار word
ناوبری و موقعیت یابی بدون درز با استفاده از تصاویر مرجع زمینی و داده های چند حسگری word
Pricing Framework for Reactive power as Ancillary Service pdf
چارچوب قیمت گذاری برای توان راکتیو به عنوان سرویس جانبی word
VOLTAGE CONTROL IN SMART DISTRIBUTION GRIDS – OVERVIEW AND PRACTICAL EXPERIENCE OF AVAILABLE SOLUTIONS pdf
کنترل ولتاژ در شبکه های توزیع هوشمند- بازبینی و تجربه کاربردی راه حل های موجود word
Reliability Evaluation of Integrated Wind/Diesel/ Storage Systems for Remote Locations pdf
STUDY OF PERMANENT MAGNET TRANSVERSE FLUX MOTORS WITH SOFT MAGNETIC COMPOSITE CORE pdf
بررسی موتورهاي آهنربای دائم شارعرضی با هسته كامپوزيت مواد مغناطیسی نرم word
HEMP Filter Design To Meet MIL-STD-188-125 PCI Test Requirements pdf
طراحی فیلتر HEMP برای برآوردن ملزومات تست MIL-STD-188-125 PCI word
AN AUTOMATIC LAYOUT DESIGN AID FOR ANALOG INTEGRATED CIRCUITS pdf
پشتیبانی از ایجاد طرح بندی ﺧﻮدﻛﺎر ﻣﺪارات ﻣﺠﺘﻤﻊ آﻧﺎﻟﻮگ word
Development of control system for magnetically targeted drug delivery pdf
طراحی یک سیستم کنترلی برای تحویل دارو بطور مغناطیسی word

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی برق

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید