مقالات ترجمه شده مهندسی معدن (صفحه 1)

دانلود جدیدترین مقالات ترجمه شده 2022 مهندسی معدن (و سالهای پیشین )

دانلود مقاله ترجمه شده 2022 مهندسی معدن و سالهای پیشین در این قسمت از پورتال پویان میسر شده است. اگر در جستجوی مقاله 2022 مهندسی معدن و یا مقالات قدیمی تر مهندسی معدن هستید، لیست مقالات ترجمه شده مهندسی معدن را در ادامه مشاهده نمایید. تعدادی از این مقالات مربوط به کنفرانس های مهندسی معدن بوده و تعدادی هم مربوط به مجلات ISI مهندسی معدن هستند.
ابتدا مقاله انگلیسی مهندسی معدن را به صورت رایگان دانلود و بررسی نمایید. همچنین ترجمه فارسی بخش چکیده برای بررسی کیفیت مقاله ترجمه شده مهندسی معدن ارائه شده است. در صورت تمایل می توانید ترجمه فارسی را به صورت فوری دانلود نمایید. فایل ترجمه فارسی به صورت Word و تایپ شده است.

Application of gas wettability alteration to improve methane drainage performance: A case study
کاربرد تغییر ترشوندگی گاز برای بهبود عملکرد زهکشی متان: مطالعه موردی
The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018
Quantitative hazard assessment system (Has-Q) for open pit mine slopes
سیستم ارزیابی کمی خطر (Has-Q) برای شیب‌های معادن روباز
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری
Law of gas production during coal heating oxidation
قانون تولید گاز در هنگام اکسیداسیون گرمایشی زغالسنگ
Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار
A conceptual framework for characterizing mineralized waste rocks as future resource
چارچوب مفهومی برای مشخص کردن سنگهای باطله کانی‌سازی‌شده به عنوان منابع آینده
Evaluation of occupational safety and health in surface mines
ارزیابی ایمنی و سلامت شغلی در معادن سطحی
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس
Construction, test and application of a geochemical gold metallogene: Case studies in China
ساخت، آزمون و کاربرد متالوژن ژئوشیمیایی طلا: مطالعات موردی در چین
A review of research on spontaneous combustion of coal
مروری بر تحقیقات در زمینه احتراق خود به خودی زغالسنگ
Practical assessment of rock damage due to blasting
ارزیابی عملی آسیب سنگ در اثر آتشباری
A study of mining fatalities and coal price variation
مطالعه تلفات معدنی و تغییرات قیمت زغال سنگ
Longwall mining, shale gas production, and underground miner safet and health
استخراج جبهه کار طولانی، تولید گاز شیل و ایمنی و سلامت معدنچیان زیرزمینی
Effect of microwave pretreatment on oxidized coal flotation
اثر پیش عملیات با مایکروویو روی شناورسازی زغال سنگ اکسیده
Bioleaching of two different types of chalcopyrite by Acidithiobacillus ferrooxidans
فروشویی زیستی دو نوع مختلف از کالکوپیریت با استفاده از باکتری Acidithiobacillus ferrooxidans
Characterization of fractured rock in the vicinity of tunnels by the swept impact seismic technique

سایر مقالات ترجمه شده مهندسی معدن

Skip Navigation Links
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید