مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش کلیه گرایش ها

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش کلیه گرایش ها به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش کلیه گرایش ها نمایید.

The HoekeBrown failure criterion and GSI- 2018 edition
معیار شکست هوک-براون و شاخص مقاومت زمین‌شناسی (GSI)- ویرایش 2018
Application of gas wettability alteration to improve methane drainage performance: A case study
کاربرد تغییر ترشوندگی گاز برای بهبود عملکرد زهکشی متان: مطالعه موردی
Measurement of overburden failure zones in close-multiple coal seams mining
A Modified Weights-of-Evidence Method for Regional Mineral Resource Estimation
روش اصلاح شده وزن شواهد برای تخمین منابع معدنی ناحیه‌ای
Characterization of fractured rock in the vicinity of tunnels by the swept impact seismic technique
Construction, test and application of a geochemical gold metallogene: Case studies in China
ساخت، آزمون و کاربرد متالوژن ژئوشیمیایی طلا: مطالعات موردی در چین
Gas Content and Structure of Coal in Donets Basin
میزان گاز و ساختار زغال در حوضه دونتس
Some considerations on electrical resistivity imaging for characterization of waterbed sediments
ملاحظاتی در مورد تصویربرداری مقاومت ویژه الکتریکی برای مشخص‌سازی رسوبات آبدار
Identifying the nature of lithogeochemical boundaries in drill holes
شناسایی ماهیت مرزهای لیتوژئوشیمیایی در مغزه‌های حفاری
Quantitative hazard assessment system (Has-Q) for open pit mine slopes
سیستم ارزیابی کمی خطر (Has-Q) برای شیب‌های معادن روباز
Evaluation and optimization of blasting approaches to reducing oversiz boulders and toes in open-pit mine
Numerical Simulation of Stability for Underground Powerhouse Cavern Group of Jinping Hydropower Station
شبیه سازی عددی پایداری برای گروه مغار نیروگاهی زیرزمینی ایستگاه برق-آبی جینپینگ
Solvent extraction of samarium from aqueous nitrate solution by Cyanex301 and D2EHPA
استخراج حلالی ساماریوم از محلول آبی نیترات با استفاده از Cyanex301 و D2EHPA
Radioactivity and Water Quality in Areas of Old Uranium Mines (Viseu, Portugal)
پرتوزایی و کیفیت آب در مناطق معادن اورانیوم قدیمی (ویزو، پرتغال)
Performance evaluation of near real-time condition monitoring in haul trucks
ارزیابی عملکرد پایش وضعیت نزدیک به زمان واقعی در کامیون‌های کمپرسی
Mobility and attenuation of arsenic in sulfide-rich mining wastes from the Czech Republic
تحرک و تضعیف آرسنیک در باطله های معدنی غنی از سولفید در جمهوری چک
فرآیندهای هیدروژئوشیمیایی و ویژگی های شیمیایی اطراف کوه سهند، شمال غرب ایران

Skip Navigation Links