دانلود مقاله ترجمه شده ژئوشیمی زیست محیطی آب های تقریباً خنثی و کانی شناسی روی و سرب در معدن روی غیرسولفیدی انگوران، شمال غرب ایران


چطور این مقاله زمین شناسی را دانلود کنم؟

فایل انگلیسی این مقاله با شناسه 2009478 رایگان است. ترجمه چکیده این مقاله زمین شناسی در همین صفحه قابل مشاهده است. شما می توانید پس از بررسی این دو مورد نسبت به خرید و دانلود مقاله ترجمه شده اقدام نمایید

قیمت :
1,210,000 ریال
شناسه محصول :
2009478
سال انتشار:
2018
حجم فایل انگلیسی :
4 Mb
حجم فایل فارسی :
7 مگا بایت
نوع فایل های ضمیمه :
Pdf+Word
کلمه عبور همه فایلها :
www.daneshgahi.com

عنوان فارسي

ژئوشیمی زیست محیطی آب های تقریباً خنثی و کانی شناسی روی و سرب در معدن روی غیرسولفیدی انگوران، شمال غرب ایران

عنوان انگليسي

Environmental geochemistry of near-neutral waters and mineralogy of zinc and lead at the Angouran non-sulphide zinc mine, NW Iran

نویسنده/ناشر/نام مجله

Journal of Geochemical Exploration

این مقاله چند صفحه است؟

این مقاله ترجمه شده زمین شناسی شامل 17 صفحه انگلیسی به صورت پی دی اف و 27 صفحه متن فارسی به صورت ورد تایپ شده است

چکیده فارسی

چکیده

هدف این مطالعه بررسی ژئوشیمی یون­های اصلی، عناصر ردیاب و عناصر نادر خاکی در نزدیکی معدن روی-سرب انگوران است. مدلسازی ترمودینامیک و شاخص ­های اشباع با استفاده از PHREEQC محاسبه شدند. نمونه ­های آب فرآوری و پسماندهای کارخانه­ ی فرآوری کالسیمین تقریباً خنثی (pH=8/5-9/7) بودند و غلظت­ های بالای SO4 (1179-15000 میلی‌گرم بر لیتر)، روی تا 529/18 میلی­گرم بر لیتر، سرب تا 1780 میکروگرم بر لیتر، آرسنیک تا 465 میکروگرم بر لیتر و کادمیوم تا 230 میکروگرم بر لیتر داشتند. آب معدن انگوران خنثی-قلیایی (pH=6/7-25/8) با غلظت­های پایین SO4 (21-87 میلی­گرم بر لیتر)، غلظت بالای روی تا 27 میلی­گرم بر لیتر، سرب تا 3/586 میکروگرم بر لیتر و کادمیوم تا 33 میکروگرم بر لیتر بود. جریان آب خارج از ورودی معدن انگوران خنثی-قلیایی (pH=5/7-05/8) با محتوی SO4 متغیر (30-2294 میلی­گرم بر لیتر)، محتوی روی تا 8 میلی­گرم بر لیتر، سرب تا 123 میکروگرم بر لیتر و آرسنیک تا 4/35 میکروگرم بر لیتر بود. غلظت عناصر آرسنیک، سرب، کادمیوم، نیکل و روی در آب­ های کارخانه بالاتر از حدود انتشار USEPA بودند. به ­طور کلی، تیپ­های آب در کارخانه و معدن به ترتیب در محدوده ­ی Zn-SO4, Na+K-SO4 تا Ca-HCO3 بودند. الگوهای نرمال­شده­ ی ترکیب شیل آمریکای شمالی (NASC) معدن و نمونه­ های آب چشمه غنی­شدگی متوسط عناصر نادر خاکی (MREE) و غنی­شدگی بالای عناصر نادر خاکی (HREE) را نشان داد. سمی­ترین عناصر شامل سرب، کادمیوم، نیکل و روی در آب کارخانه به ­شکل کاتیونی پیش­بینی شدند. پیش­بینی بیشتر نشان داد که اسمیت زونیت (ZnCO3)، هیدروزینسیت Zn5(OH)6(CO3)2، همی‌مورفیت Zn4Si2O7(OH)2 و بودانیت (PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6) در برخی نمونه ­های آب فوق اشباع بودند.

1-مقدمه

زهاب اسیدی معدن (AMD) یک مسئله­ ی زیست­ محیطی جدی در معدنکاری فلزات است. ماهیت اسیدی و محتوای بالای فلزات و شبه­ فلزات در مطالعات کاهش زهاب اسیدی معدن بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. با این حال، زهاب­ های خنثی تا قلیایی ممکن است حاوی مقادیر بالایی عناصر سمی باشند که اثرات زیان­ باری بر گیاهان و جانوران و انسان­ها دارند....

 

 

معدن انگوران توصیف هیدروشیمیایی عناصر سمی عناصر نادر خاکی مدلسازی گونه زایی ارزیابی کیفیت آب :کلمات کلیدی

چکیده انگلیسی

Abstract

This study aims to investigate the geochemistry of major ions, trace and rare earth elements (REE) near the Angouran Zn-Pb mine. Thermodynamic modelling and saturation indices were computed using PHREEQC. Process and tailings water samples of the Calcimin processing plant were near neutral (pH = 5.8–7.9) and had high concentrations of SO4 (1179–15,000 mg/L), Zn up to 18,529 mg/L, Pb up to 1780 μg/L, As up to 465 μg/L and Cd up to 230 μg/L. Water of the Angouran pit was neutral-alkaline (pH = 7.6–8.25) with low concentrations of SO4 (21–87 mg/L), elevated concentration of Zn up to 27 mg/L, Pb up to 586.3 μg/L and Cd up to 33 μg/L. Water flowing out of the Angouran Mine adit was neutral-alkaline (pH = 7.5–8.05) with variable SO4 content (30-2294 mg/L), Zn content up to 8 mg/L, Pb up to 123 μg/L and As up to 35.4 μg/L. Elements As, Pb, Cd, Ni and Zn concentrations in the plant waters were higher than USEPA effluents limits. Generally, the types of water in the plant and the mine ranged from Zn-SO4, Na + K-SO4 to Ca-HCO3, respectively. North-American Shale Composite (NASC) normalised patterns of the mine and the spring water samples showed middle REE (MREE) and high REE (HREE) enrichment. The most toxic elements including Pb, Cd, Ni, and Zn were predicted as cationic form in the plant water. The prediction further showed that smithsonite (ZnCO3), hydrozincite Zn5(OH)6(CO3)2, hemimorphite Zn4Si2O7(OH)2, and beudantite (PbFe3(AsO4)(SO4)(OH)6) were oversaturated in some water samples.

Keywords: Angouran Mine Hydrochemical characterization Toxic elements
این برای گرایش های: کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این در گرایش های: کلیه گرایش ها، می تواند کاربرد داشته باشد. [ برچسب: ]
 مقاله زمین شناسی با ترجمه
Skip Navigation Linksصفحه اصلی > دپارتمان ها > دپارتمان فنی و مهندسی > مهندسی معدن > مقاله های مهندسی معدن و ترجمه فارسی آنها > ژئوشیمی زیست محیطی آب های تقریباً خنثی و کانی شناسی روی و سرب در معدن روی غیرسولفیدی انگوران، شمال غرب ایران
کتابخانه الکترونیک
دانلود مقالات ترجمه شده
جستجوی مقالات
با انتخاب رشته مورد نظر خود می توانید مقالات ترجمه شده آن رو به صورت موضوع بندی شده مشاهده نمایید