مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش استخراج معدن

لیست مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش استخراج معدن به شرح زیر است؛ همچنین می توانید از بخش جستجوی پیشرفته اقدام به یافتن مقالات ترجمه شده مهندسی معدن گرایش استخراج معدن نمایید.

Constrained model predictive control in ball mill grinding process
کنترل پایدار فرآیند خردایش برای بهبود بهره وری عملیات
2D numerical investigation of segmental tunnel lining behavior
بررسي عددي دو بعدي رفتار پوشش سگمنتی تونل
Risk management and workers’ safety behavior control in coal mine
مدیریت ریسک و کنترل رفتار ایمنی کارگر در معدن زغال سنگ
Blast-induced dynamic rock fracture in the surfaces of tunnels
شکست های دینامیکی ایجاد شده بر اثر انفجار در سطح تونل ها
Rock bursts due to gas explosion in deep mines based on hexagonal and boundary elements
بهبود قابلیت خرد شدن و شناورسازی زغال سنگ اکسید شده با پیش عملیات مایکرو ویو
آب زدایی از دوغاب های زغال سنگ ریزدانه با استفاده از حرارت دهی گزینشی با مایکرو ویو
Microwave drying of a low-rank sub-bituminous coal
خشک کردن زغال سنگ دارای قیر با مرتبه پایین
Effect of microwave pretreatment on oxidized coal flotation
تأثیر پیش عمل کردن و فرآوری توسط ماکرو ویو بر فلوتاسیون زغال سنگ اکسید شده
Improvement of grinding characteristics of Indian coal by microwave pre-treatment
بهبود قابلیت خرد شدن زغال سنگ هندی با استفاده از پیش عملیات مایکرو ویو
اثر انرژی مایکرو ویو با توان بالا روی قابلیت خرد شدن لیگنیت Cayirhan Turkish
Effect of Microwave Radiation on Coal Flotation
اثر تابش مایکرو ویو روی شناورسازی زغال سنگ
Analyses of stress strain behavior and constitutive model of artificial methane hydrate
تحلیل رفتار فشار کششی و مدل سازنده ی هیدرات متان مصنوعی
A numerical investigation of rock pillar failure mechanism in underground openings
بررسی عددی مکانیسم شکست ستون سنگی در دهانه های زیرزمینی
A Practical Procedure for the Back Analysis of Slope Failures in Closely Jointed Rock
یک روش عملی برای آنالیز برگشت شکست دامنه ها در توده سنگ های با درزه های نزدیک به هم
Aqueous metal recovery techniques from e-scrap: Hydrometallurgy in recycling
روش های آبی بازیابی فلزات از ضایعات الکترونیکی : کاربرد هیدرومتالورژی در بازیافت
Ventilation requirements for uranium mines
الزامات تجدید هوا برای معدنهای اورانیوم
Design, selection, sizing and control considerations for cyclone feed slurry pumps
ملاحظاتي در مورد طراحي، انتخاب، اندازه بندي و کنترل در پمپ هاي دوغاب تغذيه چرخه اي
Research on Governance of Potential Safety Hazard in Da’an Mine Goaf
بررسي چگونگي اداره حوادث ايمني باالقوه در گوف معدن دئان

Skip Navigation Links